Στα “χαρτιά” έμεινε η πυροπροστασία για Πρέβελη και Ρούβα

 

28/1/2017

«Μόνο στα χαρτιά» φαίνεται να έμεινε η ηλεκτρονική παρακολούθηση για την πυροπροστασία των δασικών περιοχών Πρέβελη και Ρούβα, και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφάσισε την Ανάκληση της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 296398 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟ 2010 – ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΟ 2017

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης κρίσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, που στόχο είχε την άμεση κινητοποίηση και την πυροπροστασία των δασικών περιοχών του Ρούβα και του Πρέβελη, παρά το ότι κόστισε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δε λειτούργησε ποτέ.

Η πρόταση για το πρόγραμμα που είχε κατατεθεί από την Περιφέρεια Κρήτης, πριν αυτή γίνει αιρετή, με περιφερειάρχη τον Θανάση Καρούντζο, και είχε ενταχθεί τον Ιούλιο του 2010 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, απεντάχθηκε στις 12/01/2017.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που υπέγραψε την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ΠαναγιώτηςΚορκολής, η απόφαση ένταξης ακυρώνεται, καθώς, όπως αναφέρεται: «κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους της Απόφασης Ένταξης. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής: Η πράξη δεν είναι λειτουργική καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα – Ηλεκτρονική πύλη στο Κέντρο Ελέγχου και παρακολούθησης παρέμενε ανενεργό, δεν χρησιμοποιείτο, δεν ενημερωνόταν και δεν βρισκόταν σε παραγωγική λειτουργία, όπως προβλεπόταν. Συνεπώς από την εκτέλεση της πράξης δεν προκύπτουν οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην Απόφαση Ένταξης, δηλαδή η υπηρεσία πυροπροστασίας και η υπηρεσία ενημέρωσης».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2010

Στην απόφαση ένταξης του 2010 αναφέρονταν: «Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασώδεις εκτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στα όρια των Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, το οποίο καλύπτει το πρινοδάσος του Ρούβα και το φοινικόδασος της Μονής Πρέβελης, τα οποία αποτελούνται από βλάστηση μοναδικής σημασίας και έχουν συμπεριληφθεί στις περιοχές NATURA 2000. Το Σύστημα αποτελείται από ένα ασύρματο δίκτυο διανομής, αναμετάδοσης και πρόσβασης για τη μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες για την διασύνδεση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ένα ασύρματο αυτόνομο τηλεματικό δίκτυο εικονοληπτών που καλύπτει τις προαναφερόμενες δασικές περιοχές και βασίζεται στη δημιουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και των σχετικών εφαρμογών που στοχεύουν στην πρόληψη, τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών ενώ περιλαμβάνεται και η δημιουργία ιστοχώρου για την προβολή των παραπάνω δράσεων.

Το έργο συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ιδίως των δασικών πυρκαγιών που πιθανόν να εμφανισθούν στην περιοχή, διαφυλάττοντας το περιβάλλον αλλά και άλλες μοναδικές αισθητικές και φυσικές αξίες που φιλοξενεί η περιοχή και συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των δύο μοναδικών δασών. Επιπλέον, λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε περίπτωση κρίσεων από τους Υπεύθυνους Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας των 2 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ηρακλείου και Ρεθύμνης) καθώς και ως μέσο αυτόματης ειδοποίησης των πολιτών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης αλλά και των άλλων εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών.

Το έργο διαρθρώνεται σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών των επιλεγμένων δασικών περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης (Ρούβα και Πρέβελης), με την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων παρακολούθησης και διαχείρισης των δύο περιοχών, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης προβολής.»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ 2011

Στις 04/10/2011, από το γραφείο του Αντιδημάρχου Μανώλη Τζανιδάκη έφυγε έγγραφο με αποδέκτη το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Αθανάσιο Καρούτζο, με το οποίο ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του δήμου, ζητά στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας.

Το έγγραφο συγκεκριμένα αναφέρει: «Με το έγγραφό αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ζητήσουμε να μας ενημερώσετε, αν λειτουργεί το σύστημα πυροπροστασίας που έχει εγκατασταθεί περιμετρικά της προστατευόμενης περιοχής Πρέβελη και αν ναι, ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τη λήψη στοιχείων – δεδομένων που έχουν σχέση με την επιτήρηση – πυρασφάλεια του χώρου αυτού. Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο σύστημα δεν λειτουργεί, θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία, πότε θα ενεργοποιηθεί και ποιος θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του».

Έξι μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 09/04/12 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ξαναστέλνει το έγγραφο, ζητώντας και πάλι απαντήσεις για το σύστημα πυρασφάλειας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2012

Στις 10/04/2012 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απαντά στο δήμο Αγίου Βασιλείου αναφέροντας ότι το σύστημα δεν λειτουργεί λόγω βανδαλισμών.

Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφέρεται: «Σχετικά με το ερώτημά σας για την κατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης προστατευόμενης περιοχής Πρέβελη σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Το αυτόνομο ασύρματο δίκτυο πυρανίχνευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διέρχεται από το νομό Ηρακλείου, από βορά προς νότο και καταλήγει στο δάσος του Πρέβελη. Στο παρελθόν βανδαλίστηκαν 4 υποσταθμοί στο δάσος του Ρούβα με αποτέλεσμα να διακοπεί η αναμετάδοση εικόνων και από την περιοχή του Πρέβελη. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο δάσος Πρέβελη, ένας από τους 3 σταθμούς καταστράφηκε από την πυρκαγιά και η κάμερα στο δεύτερο είχε πετροβοληθεί. Ο 3ος λειτουργούσε κανονικά. Πρόσφατα το Μάρτιο του 2012 με αναφορά του δασοφύλακα στον Πρέβελη προς το Α.Τ. Λάμπης, καταγράφηκε νέος βανδαλισμός στις δύο εναπομείναντες σταθμούς με την αφαίρεση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, μπαταριών κ.λπ., με συνέπεια να τεθούν και οι δύο εναπομείναντες σταθμοί στον Πρέβελη εκτός λειτουργίας.

Μετά τους αλλεπάλληλους βανδαλισμούς στο εν λόγω σύστημα ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ήδη μερίμνησε για την εξασφάλιση πόρων (1) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2010), που δεν κατέστη δυνατόν και (2) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Μανιάτη (Δεκ. 2011) ενόψει της συγκρότησης του ΠΔΕ 2012, για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου. Η Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εντείνει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση και λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης στην Κρήτη.

Η ευθύνη λειτουργίας του συστήματος στην Κρήτη, αφού εγκατασταθεί, ανήκει υπηρεσιακά στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τεχνικά στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θα σας ενημερώσουμε μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος». Το έγγραφο αυτό έφερε την υπογραφή του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κωνσταντίνου Στραταριδάκη.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ: «Δεν είδα ποτέ το σύστημα της πυροπροστασίας»

Ο π. αντιδήμαρχος και τότε υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του δήμου Αγίου Βασιλείου, Μανώλης Τζανιδάκης, ο οποίος είχε στείλει τις δύο επιστολές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να πάρει απάντηση, τόνισε: «Εγώ όταν πήγα το 2011 στο φοινικόδασος, δεν είδα ούτε κάμερες ούτε μηχανήματα. Είδα τρεις ιστούς περιμετρικά του φοινικόδασους από τους όποιους εξείχαν καλώδια. Δεν γνωρίζω πότε εγκαταστάθηκαν, δεν είχαμε ενημερωθεί. Δεν ξέραμε ούτε πότε μπήκαν οι ιστοί, ούτε ποιος τους έβαλε, ούτε ποιος παρέλαβε το έργο, αν το παρέλαβε, ούτε αν έστελνε και που έστελνε εικόνα. Με λίγα λόγια κανείς δεν ενημέρωσε κανέναν γι αυτή την εγκατάσταση.

Πάντως στην απάντηση που πήραμε τότε, μας έγραφαν ότι η μία κάμερα κάηκε σε φωτιά, ενώ η φωτιά δεν είχε φτάσει εκεί και οι άλλες δύο το 2012 βανδαλίστηκαν.

Εγώ το 2011 δεν είχα δει τίποτα. Τώρα πότε μπήκαν, πότε λειτούργησαν, πότε καταστράφηκαν και σταμάτησαν να λειτουργούν, δεν το γνωρίζω».

Πηγή : http://www.cretalive.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.