Eπικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία

 

Του Αλεξόπουλου Νίκου

Κάθε άνθρωπος στην εργασία του καταβάλλει μυϊκές, πνευματικές και ψυχικές προσπάθειες σε διαφορετική ένταση ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες εργασίας του. Καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται βιοποριστικά σε εργασίες με ιδιαίτερο μόχθο, απαιτήσεις και θυσίες, που χαρακτηρίζονται από κίνδυνο και που η φύση τους είναι βλαπτική για την υγεία. Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την ύπαρξη τέτοιων επαγγελμάτων και για την προστασία των εργαζομένων σε αυτά, θεσπίζει κάποια τεχνικά κυρίως μέτρα και προβλέπει κάποιες παροχές ασφαλιστικής φύσεως ή επιδομάτων κλπ και ανεξάρτητα από το εάν ο εργοδότης είναι ιδιώτης ή φορέας του Δημοσίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για εργασίες διεξαγόμενες κάτω από συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων, η νομοθεσία προβλέπει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που εξολοκλήρου βαρύνουν τον εργοδότη και οι οποίες προσαυξάνονται όταν ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέρα υγιεινής και ασφάλειας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το Β.Δ. 473/61 καθορίζει λεπτομερώς και περιοριστικά σε ποίες εργασίες η Πολιτεία αναγνωρίζει επαγγελματικό κίνδυνο και ποιοι εργοδότες είναι υπόχρεοι της σχετικής εισφοράς. Έτσι μεταξύ άλλων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες εργασίες οι εξής:

Εργασίαι δι΄ ελκυστήρων (τρακτέρ) και σκαπτικών μηχανών, εργασίες σε αλλαντοποιία, σε βιομηχανία διατηρώμενων οπώρων και λαχανικών, αποφλοίωσης απόξεσης και στίλβωσης ορύζης, σε διάφορες βιομηχανίες ειδών διατροφής, καπνοβιομηχανίες, βιομηχανίες ειδών υποδήσεως, βιομηχανίες ξύλων και φελλού, βιομηχανίες χάρτου, επίπλων, τσιμέντων, κατασκευής μηχανών και συσκευών, μεταφορικών μέσων, ειδών γραφείου, εργοτάξια τεχνικών έργων, υπηρεσίες διανομής ύδατος, μεταφορές εμπορευμάτων δι΄ αυτοκινήτων, σε θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, υπηρεσίες ναυαγοσωστικές, φορτώσεις και εκφορτώσεις πλοίων, εναέριες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, ιπποδρομίες και ιπποδρόμια (τσίρκα) κ.λ.π.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αναγνωρίζεται έμμεσα – αλλά όχι και άμεσα – ο επαγγελματικός κίνδυνος, αφού με το Ν. 2448/96 παρέχονται τα παρακάτω επιδόματα κινδύνου: Πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρυχίων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών, συνοδών σκύλων για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών. Ο επαγγελματικός κίνδυνος για τους ένστολους αναγνωρίζεται λοιπόν από την Πολιτεία αλλά σε ελάχιστες περιπτώσεις και ειδικά για το Πυροσβεστικό Σώμα σε μια και μοναδική.
Ας σημειωθεί εδώ ότι πέραν του επιδόματος σε κάποιες απο τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπονται κι άλλες παροχές – όπως η προσαυξημένη προσμέτρηση συντάξιμου χρόνου , οι οποίες δεν συνδέονται με το προαβαφερόμενο επίδομα και φυσικά δεν αφορούν υπαλλήλους του Π.Σ.


EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Στα χαρακτηριζόμενα ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει ειδική ασφαλιστική μεταχείριση και έναντι των πρόσθετων εισφορών – που βαρύνουν εργοδότη και εργαζόμενο (σε αναλογία 1:2 περίπου) – χορηγείται πλήρης σύνταξη γήρατος πέντε χρόνια νωρίτερα. Για το χαρακτηρισμό μιας εργασίας ως ανθυγιεινή λαμβάνονται υπόψη είτε οι συνθήκες του χώρου παροχής της εργασίας, είτε η φύση και το είδος της εκτελούμενης εργασίας. Το άρθρο 104 του κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α όπως συμπληρώθηκε και ισχύει ορίζει ρητά και περιοριστικά τις ειδικότητες και εργασίες που θεωρούνται βαριές και ανθυγιεινές και τους δικαιούχους αυτών.

Μεταξύ άλλων παραθέτουμε τις εξής ανθυγιεινές εργασίες:

Τεχνικοί και εκφωνητές ραδιοφωνικών σταθμών, πλύντες πρατηρίων βενζίνης, οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των καπνοβιομηχανιών, οι λεμβούχοι που απασχολούνται με την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών πλοίων, οι αποσκευοφορείς των λιμενικών χώρων, οι πωλητές χονδρικής πωλήσεως οπωρολαχανικών και κρεάτων που αναλαμβάνουν εργασία προ της 05.30 πρωινής στον οργανισμό κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι απασχολούμενοι στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες/ριες ή καμαρότοι – καμαριέρες, οδηγοί ελεγκτές εισπράκτορες και επιθεωρητές των Η.Λ.Π.Α.Π., οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, τρίκυκλων κ.λ.π., ταμίες πολυδύναμων σουπερμάρκετ, νυκτοφύλακες, δύτες, αμαξοκαρραγωγείς, μουσικοί πνευστών οργάνων, συνοδοί κλιναμαξών των σιδηροδρομικών συρμών κ.λ.π.

Στους απασχολούμενους σε τέτοιου είδους εργασίες χορηγείται σχετικό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των ειδικών συνθηκών απασχόλησης αυτών των μισθωτών Το επίδομα αυτό δεν συνδέεται με την ασφάλιση και αφορά την πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου στη θέση που δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος, αδιαφορώντας αν αυτός έχει ή όχι τη σχετική ειδικότητα ή ακόμα και αν δεν απασχολείται μόνιμα σε αυτή (Α.Π. 1119/84 Τμ. Β΄, 454/81, 1573/80 και 372/68).

Στο Δημόσιο με το Ν. 2470/97 διατηρήθηκαν τα επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας που κατά καιρούς είχαν χορηγηθεί και αφορούν απασχολούμενους σε υγειονομικές υπηρεσίες, κλινικές ή Ιατρεία (ακτινολόγους, οδοντίατρους, κτηνίατρους, επόπτες δημόσιας υγείας κ.λ.π.), σωφρονιστικά και θεραπευτικά καταστήματα, τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς – Θεσσαλονίκης, το προσωπικό καθαριότητας κ.λ.π.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: η βιοποριστική απασχόληση.

ΒΑΡΥ: αυτό που υποφέρεται δύσκολα , αναφέρεται σε απαιτητική δουλειά που απαιτεί ιδιαίτερο μόχθο και θυσίες.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ: αυτό που δεν είναι υγιεινό, το επιβλαβές για την υγεία.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ: αυτό που εγκυμονεί κινδύνους ή χαρακτηρίζεται από κίνδυνο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΒΑΡΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ :
Η βιοποριστική απασχόληση σε εργασία με ιδιαίτερες απαιτήσεις μόχθο και θυσίες, που χαρακτηρίζεται από κίνδυνο και που η φύση της είναι βλαπτική για την υγεία.

Σκοπό του παρόντος δεν μπορεί να αποτελεί η απόδειξη του αυταπόδεικτου. Τα μέχρι σήμερα αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για αναγνώριση και μόνο του επαγγέλματος του Πυροσβέστη ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, δεν έχουν ευδοκιμήσει.

Η Πολιτεία έως σήμερα αναγνωρίζει το ανθυγιεινό και την επικινδυνότητα για την υγεία των απασχολουμένων σε πληθώρα επαγγελμάτων, αλλά όχι και στον Πυροσβέστη. Φρονεί ότι μόνο οι υπηρετούντες στην Ε.Μ.Α.Κ. πυροσβέστες δικαιούνται επίδομα κινδύνου (αναγνωρίζοντας τους έστω και εμμέσως επικινδυνότητα στην εργασία που προσφέρουν) κάτι που σίγουρα αδικεί όλους τους άλλους Πυροσβέστες που μαζί με αυτούς της Ε.Μ.Α.Κ. εργάσθηκαν επί μέρες στους σεισμούς της Καλαμάτας, του Αιγίου, των Γρεβενών, της Αθήνας, τους Πυροσβέστες που επί μέρες εργάστηκαν σε όλα τα δάση όπου και όταν χρειάστηκε, τους Πυροσβέστες που σε κάθε στιγμή έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αφού δεν γνωρίζουν σε οποιοδήποτε συμβάν και αν συμμετέχουν τι μπορεί να προκύψει. Δυστυχώς, την αυξημένη επικινδυνότητα της εργασίας του Πυροσβέστη, μαρτυρά τα τελευταία έτη ο απολογισμός των Πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

* Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό της Ε.Α.Π.Σ “Πυροσβεστικό γίγνεσθαι”

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.