«Καλλικράτης» και «Ξενοκράτης» ή Ν. 3852/2010 και Ν. 3013/2002

 

10/1/2014

Ο Καλλικράτης εργάστηκε σε τέσσερα μεγάλα έργα της αρχαίας Αθήνας, σύμφωνα με αναφορές του Πλούταρχου: Στα Μακρά Τείχη της πόλης (460 – 450 π.Χ.), στην επιδιόρθωση τμήματος των περιφερειακών τειχών των Αθηνών, στην ανοικοδόμηση ναού αφιερωμένου στην Άπτερο Νίκη στην Ακρόπολη, το 448 π.Χ. και τέλος, σύμφωνα με τον Πλούταρχο πάλι, συνεργάστηκε με τον Ικτίνο για την ανέγερση του Παρθενώνα.

Ο Ξενοκράτης ο Χαλκηδόνιος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και μαθηματικός. Γεννήθηκε περίπου το 396 π.Χ. στη Χαλκηδόνα και πέθανε το 314 π.Χ. στην Αθήνα. Ήταν ο τρίτος διευθυντής (σχολάρχης) της Ακαδημίας μετά τον θάνατο του Πλάτωνα και ανέλαβε μετά το θάνατο του δεύτερου Σπευσίππου το 339 π.Χ. Η θητεία του ολοκληρώθηκε μαζί με το φυσικό του θάνατο το 314 π.Χ. Ο Ξενοκράτης παρ’ όλο που μέχρι την ηλικία των 30 διήγε βίο άσωτο, όταν εισήλθε στην Ακαδημία Πλάτωνος άλλαξε, και έχαιρε της αμέριστης εκτίμησης των Αθηναίων ως άντρας ηθικός και εγκρατής. Χαρακτηριστικό είναι πως αναφορές της εποχής σημειώνουν πως απέκρουσε τις ερωτικές προτάσεις δύο εκ των καλυτέρων εταίρων της εποχής όπως η Λαΐς και η Φρύνη.

Από τους δύο παραπάνω σοφούς οι πολιτικοί υφάρπαξαν τα ονόματα και δημιούργησαν το σύμπλεγμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Προστασία (ΤΑΠΠ)», ένα σύμπλεγμα που όσο και αν θεωρητικά είναι σωστό, πρακτικά είναι ανέφικτο λόγω έλλειψης γνώσεων των Περιφερειαρχών – Δημάρχων και μελών των Περιφερειακών – Δημοτικών Συμβουλίων, με συνήθως σύνδρομο «ξερολίασης» πέραν των οικονομικών εμποδίων που συνήθως προτάσσονται σαν δικαιολογία. Για να μπορέσει το σύμπλεγμα ΤΑΠΠ να λειτουργήσει χρειάζεται στελέχη τα οποία πέραν από τη θεωρητική κατάρτιση να είναι γνώστες των πρακτικών διαδικασιών, τα οποία όμως συχνά πάσχουν από ένα άλλο σοβαρότατο σύνδρομο τη «βαθμήτιδα» ή «αστερίαση».

Ας τους υπενθυμίσουμε λοιπόν ολίγα για το τι προβλέπουν οι νόμοι

Τα διοικητικά επίπεδα της δομής της Ελλάδας

 • Κεντρική κρατική διοίκηση (κυβερνητικά υπουργεία και κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες)
 • Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση (αποκεντρωμένες διοικήσεις)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, δήμοι)
 • Α΄ βαθμού (δήμοι)
 • Β΄ βαθμού (περιφερειακές αυτοδιοικήσεις)

Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει να αποτελεί, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό με την εφαρμογή του Καλλικράτη, αρμοδιότητα κατά βάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 • δεν αποτελεί θεσμό αυτοδιοίκησης, αφού ο επικεφαλής γενικός γραμματέας διορίζεται από την κυβέρνηση και συγκεντρώνει όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες
 • το Συμβούλιό της, στο οποίο συμμετέχουν οι οικείοι περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των τοπικών ενώσεων δήμων, έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα

Οι Περιφέρειες – αρμοδιότητες θεσμικό πλαίσιο Άρθρο 174 του Ν.3852/2010, στις αρμοδιότητες της συγκροτούμενης σύμφωνα με το άρθρο 173 εκτελεστικής επιτροπής περιλαμβάνεται:

ι) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι κύριες αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ασκούνται από τον εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη (άρθρο 160), ο οποίος μάλιστα προεδρεύει του πρωτοεμφανιζόμενου «Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας» (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας

Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) για τη σύσταση και λειτουργία του ΣΟΠΠ της περιφερειακής ενότητας Πρόεδρος είναι ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας (άρθρο 160 του Ν.3852/2010) ο Πρ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ο Πρ. Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας – Πρ. Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ της περιφερειακής ενότητας λαμβάνουν μέρος κατά περίπτωση και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων της Περιφέρειας.

Συντονιστική Μητροπολιτική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας. 5μελής συντονιστική μητροπολιτική επιτροπή επίβλεψης, προετοιμασίας, ελέγχου και συντονισμού των δράσεων Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας (Αρ. 210, 212/Ν. 3852/2010, αρ. 5/2011 Αποφ. Περιφ. Συμβουλίου Αττικής) Επεξεργάζονται τα σχέδια και προγράμματα δράσης, ενημερώνουν και εισηγούνται στο περιφερειακό συμβούλιο τη λήψη αναγκαίων μέτρων

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
 • Η συγκρότηση και λειτουργία Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Η διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας.

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι …σύμφωνα με το άρθρο 97

η αρμόδια για το σχεδιασμό Υπηρεσιακή Μονάδα σε επίπεδο Δήμου («Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας») θα πρέπει να συγκροτηθεί, μέχρι τις 31.12.2012

Εκτελεστική επιτροπή Δήμων (Άρθρο 63, Αρμοδιότητες) ανήκει και:

«θ. εισήγηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Λειτουργία Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

τους ΟΤΑ Α΄ (Δήμους) που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3β του Ν.3013/2002 σχετικά με την σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που συμπίπτει η χωρική αρμοδιότητα ενός Δήμου και μιας Περιφερειακής Ενότητας, πραγματοποιούνται ξεχωριστά το Σ.Τ.Ο. Όργανο του Δήμου και το Σ.Ο.Π.Π. της Περιφερειακής Ενότητας.

Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων

Έπειτα από εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – με θέματα δασικές πυρκαγιές, απολογισμός αντιπυρικής περιόδου, πλημμύρες, μέτρα αντιμετώπισης χιονοπτώσεων-παγετού

1 φορά ανά έτος – σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων με θέμα: «Σχεδιασμός Δράσεων και Μέτρων Πρόληψης – Ετοιμότητας για σεισμό» – Έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. με αρ. πρωτ. 198/20-01-12

Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης

Είναι μια διαρκής κυκλική διεργασία που συνίσταται:

 • Στη σύνταξη σχεδίων
 • Στην εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκονται στην εφαρμογή των σχεδίων
 • Στις ασκήσεις για την δοκιμασία και τον έλεγχο των σχεδίων και την εξάσκηση του προσωπικού
 • Στην αναθεώρηση/επικαιροποίση των σχεδίων

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» – αν καταστροφή

Αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού για την σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης στα τρία διοικητικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικόστις τέσσερις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος πολιτικής προστασίας [συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, αντιμετώπιση (κινητοποίηση – επέμβαση), βραχεία αποκατάσταση] & στα τρία επίπεδα διοίκησης, ελέγχου & συντονισμού (πολιτικό-στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό).

Περιλαμβάνουν επίσης, τις απαραίτητες δράσεις για την:

 • διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 • υποστήριξη του σχεδίου (εκπαίδευση, ασκήσεις, αναθεώρηση)

Πηγή: «Καλλικράτης» Ν. 3852/2010 και «Ξενοκράτης» Ν. 3013/2002

Για το Fire.gr, Χ. Ζαφειρίου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.