Διαχείριση Κρίσεων 1ο και 2ο μέρος

Βαθμολογία

Τα τι και πως (Μέρος 1ο)

Στις 15/02/2012 άρχισα με το «Μνημόνιο Ενεργειών Πολιτικής Προστασίας» και πως πρέπει να γίνει για τη σύνταξή του σήμερα, 2 χρόνια μετά, θα ασχοληθώ με τη κρίση και τη διαχείρισή της.

Κρίση ορίζεται ένα ξαφνικό και απρόσμενο γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αναταραχή μεταξύ ατόμων. Με άλλα λόγια, κρίση είναι οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία διαταράσσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδος που οδηγεί σε αστάθεια. Η κρίση μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο, μία ομάδα, μία οργάνωση ή την κοινωνία στο σύνολό της.

Η συγκεκριμένη σειρά άρθρων είναι από την ιστοσελίδα www.managementstudyguide.com,

 1. Εισαγωγή στη διαχείριση κρίσεων – Τύποι κρίσεων
 2. Μοντέλο Διαχείρισης κρίσεων – Σχέδιο Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης
 3. Η επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης
 4. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης
 5. Μέθοδοι υπερπήδησης της κρίσης
 6. Διαχείριση άγχους κατά τη κρίση
 7. Ρόλος των μελών ομάδας κατά την κρίση
 8. Ρόλος των επικεφαλείς στη διαχείριση της κρίσης

Διαχείριση Κρίσεων: Έννοια – Ανάγκη – Χαρακτηριστικά (Μέρος 2ο)

Χαρακτηριστικά της κρίσης

 • Κρίση είναι μια σειρά από γεγονότα ξαφνικά και ανησυχητικά που βλάπτουν.
 • Η κρίση γενικά εκδηλώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Η κρίση προκαλεί ένα αίσθημα φόβου και απειλής.

Γιατί να έχουμε κρίση;

Η κρίση μπορεί να οφείλεται σε οποιοδήποτε από τους ακόλουθους και όχι μόνο λόγους:

 • Λόγω τεχνολογικής ανεπάρκειας ή κακής κατανομής αυτής.
 • Λόγω «κακής ατμόσφαιρας» στις σχέσεις των μελών μιας ομάδας (κοινωνίας).
 • Λόγω φαινομένων βίας και τρομοκρατίας.
 • Λόγω παραμέλησης ήσσονος σημασίας προβλημάτων που τελικά καταλήγουν σε μείζονα κρίση.
 • Λόγω παράνομων στάσεων όπως δωροδοκίες, απάτες, αλλοίωση της πραγματικότητας, κλπ
 • Λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Διαχείριση Κρίσεων
Είναι η ικανότητα ενασχόλησης με ξαφνικά και απρόσμενα γεγονότα που διαταράσσουν την ισορροπία και την οργάνωση.
Είναι η διαδικασία χειρισμού απροσδόκητων και ξαφνικών αλλαγές στην οργάνωση του πολιτισμού.

Ανάγκη για τη Διαχείριση Κρίσεων

 • Η Διαχείριση Κρίσεων προετοιμάζει τα άτομα να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες εξελίξεις και δυσμενείς συνθήκες στην οργάνωση με θάρρος και αποφασιστικότητα.
 • Προετοιμάζει τα άτομα να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλά σε ξαφνικές αλλαγές.
 • Προετοιμάζει τα άτομα να μπορούν να κατανοήσουν και να αναλύσουν τις αιτίες της κρίσης και να την αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Η Διαχείριση Κρίσεων βοηθά τους διαχειριστές να αναπτύξουν στρατηγικές για να βγουν από αβέβαιες συνθήκες και να αποφασίσουν σχετικά με τη μελλοντική πορεία της δράσης.
 • Η Διαχείριση Κρίσεων βοηθά τους διαχειριστές να αισθανθούν τα πρώτα σημάδια της κρίσης και να  προειδοποιήσουν ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης κρίσεων

 • Η Διαχείριση Κρίσεων περιλαμβάνει δραστηριότητες και διαδικασίες που βοηθούν τους διαχειριστές, να αναλύσουν και να κατανοήσουν τα γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίση και αβεβαιότητα.
 • Η Διαχείριση Κρίσεων επιτρέπει τόσο στους επικεφαλείς όσο και στο προσωπικό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αλλαγές της κουλτούρας οργάνωσης.
 • Η Διαχείριση Κρίσεων περιέχει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης .
 • Η Διαχείριση Κρίσεων, κατά τη στιγμή της κρίσης, περιέχει την αποτελεσματική επικοινωνία για να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές .

Σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά τη διάρκεια της κρίσης

 • Μην πανικοβάλλεστε και μην ακούτε φήμες.
 • Να είστε υπομονετικοί.
 • Κατά τη στιγμή της κρίσης, η διοίκηση θα πρέπει να είναι σε τακτική αμφίδρομη επαφή με τους πολίτες, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης .
 • Να υιοθετήσετε εύκαμπτη συμπεριφορά.
 • Να είστε προσαρμόσιμοι σε συνεχείς αλλαγές.

Τύποι κρίσεων:

Φυσική κρίση
Διαταραχές στο περιβάλλον και τη φύση οδηγούν σε φυσική κρίση. Γεγονότα που είναι γενικά πέραν του ελέγχου του ανθρώπου. Ανεμοστρόβιλοι, σεισμοί, τυφώνες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, πλημμύρες, ξηρασία που έχουν ως αποτέλεσμα φυσική καταστροφή.

Τεχνολογική κρίση
Τεχνολογική κρίση προκύπτει από την αποτυχίας στον τομέα της τεχνολογίας. Προβλήματα στα συνολικά συστήματα οδηγούν σε τεχνολογική κρίση. Κατεστραμμένο λογισμικό μπορεί να οδηγήσει σε τεχνολογική κρίση.

Συγκρουσιακή κρίση
Κρίσεις αντιπαραθέσεων μεταξύ μελών ή ομάδων. Τα άτομα δεν συμφωνούν μεταξύ τους και τελικά γίνονται μη παραγωγικές πράξεις, όπως οι απεργίες, μποϊκοτάζ για αόριστο χρονικό διάστημα, κλπ. Σε ένα τέτοιο είδος κρίσης, οι ομάδες έρχονται σε σύγκρουση με τους επικεφαλείς και αρχίζουν τα τελεσίγραφα. Οι εσωτερικές διαμάχες, η αναποτελεσματική επικοινωνία και έλλειψη συντονισμού οδηγεί σε κρίση αντιπαράθεσης.

Κακόβουλος κρίση
Ομάδες αντιμετωπίζουν κρίση μοχθηρίας, όταν κάποια μέλη με τη βοήθεια εγκληματικών δραστηριοτήτων και ακραίων μέτρων θέλουν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις τους. Πράξεις κλοπές, απαγωγές, ψευδείς φήμες, κλπ οδηγούν σε κακόβουλη κρίση.

Οργανωτική κρίση
Δημιουργείται όταν η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες στρέφονται τόσο κατά της ίδιας όσο και κατά των μελών. Τις ξεχωρίζουμε δε σε τρεις κατηγορίες:

 • Κρίση παραμορφωμένων αξιών. Όταν δηλαδή ασχολούμαστε το ειδικό αγνοώντας το γενικό.
 • Κρίση απάτης. Λανθασμένες πληροφορίες, ψέματα, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
 • Κρίση Διαγωγής της Διοίκησης. Όταν δηλαδή η διοίκηση παρασύρεται σε πράξεις άλλες από τον κεντρικό στόχο.

Κρίση βίας
Προκύπτει όταν περάσουμε πλέον σε σωματικές συγκρούσεις και άλλες βίαιες πράξεις.

Κρίση λόγω φημών.
Δημιουργείται όταν διαδίδονται φήμες οι οποίες αμαυρώνουν το έργο των μελών.

Οικονομική κρίση
Όταν η ομάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδά της

Κρίση που προκαλείται λόγω φυσικών φαινομένων.
Τα διάφορα φυσικά φαινόμενα επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της ομάδος

Ξαφνική κρίση.
Όπως το λέει και το όνομα προκύπτει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς προηγουμένως οι επικεφαλείς να έχουν προειδοποιητικά μηνύματα.

Αυξητική κρίση.
Προέρχεται από το γεγονός μη ενασχόλησης των επικεφαλείς με δευτερεύοντα ζητήματα που συσσωρεύονται έως ότου γίνουν εκρηκτικά.

Για το Fire.gr, Χ. Ζαφειρίου
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Κρίσεων από το ΙΝ. ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.