Ανοιχτή επιστολή Ανδριανού Γκουρμπάτση στον Βασίλη Κικίλια για τα ελικόπτερα

 

2/7/2014

Ανοιχτή επιστολή Νο 2 του κ. Γκουρμπάτση προς τον υπουργό δημόσιας τάξης, με την οποία υποστηρίζεται ότι υπάρχει νομικό κενό στη μίσθωση 4 ελικοπτέρων για την αντιπυρική περίοδο. Ο κ. Γκουρμπάτσης φέρεται να υποστηριζει ότι, αφήνουν ”ακάλυπτο” νομικά και ”έκθετο” απέναντι στη Δικαιοσύνη τον υπουργό. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, “οι διατάξεις της Παραγράφου ΙΒ΄, παρ. 2 του Ν. 4512/2013, δεν καλύπτουν τις Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με τα  επτά (7), συν δύο (2) επιπλέον για φέτος, μεσαίου τύπου ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης με την εταιρεία Skylink και τούτο γιατί τον Οκτώβρη του έτους 2012 υπήρξε καταγγελία των εν λόγω Συμβάσεων από το Π.Σ. δηλαδή η Ηγεσία του Π.Σ ζήτησε να μην επεκταθούν οι Συμβάσεις και τα επόμενα έτη, όπως προβλέπονταν από σχετικό όρο, για να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

ΘΕΜΑ: ‘‘Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων”.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

1.- Σε συνέχεια της με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2014 και Θέμα: <<Προσοχή Κ. Υπουργέ, Σας εκθέτουν>> Επιστολής μου προς Εσάς, αναφορικά με τα μισθωμένα ελικόπτερα αεροπυρόσβεσης και προκειμένου να έχετε πλήρη και ορθή ενημέρωση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, – αν μέχρι σήμερα από παράλειψη ή σκόπιμα δεν είχατε για το κρίσιμο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2012 και μέχρι
σήμερα – για ν΄ αντιληφθείτε την σκοπιμότητα και τι μπορεί να ”παίζεται” πίσω από την πλάτη Σας και εν τέλει να λάβετε τις απαιτούμενες αποφάσεις, που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν στόχο αποκλειστικά και μόνον το υπηρεσιακό αλλά και δημόσιο συμφέρον, παρακαλώ ρωτήστε τους αρμόδιους χειριστές του θέματος τα εξής:

Ισχύει ότι με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2012 (Οκτώβριο), όπου, σύμφωνα με σχετικό όρο η Υπηρεσία υποχρεούτο να ενημερώσει τον Νατοϊκό Οργανισμό για τυχόν επέκταση ή μη των Συμβάσεων και για το έτος 2013, το Π.Σ ζήτησε μεν ανανέωση (επέκταση) της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης για τα τρία (3) ελικόπτερα βαρέως τύπου, ενώ για τα επτά (7) ελικόπτερα μεσαίου τύπου ειδοποιήθηκε η NSPA ( πρώην NAMSA ) , ότι δεν θα επιθυμεί την επέκταση της σχετικής Σύμβασης και για το 2013;
Γιατί πραγματικά συνέβη αυτό, ποιοι και με ποια επιχειρήματα έπεισαν τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας να αποφασίσει για νέο διαγωνισμό;

Ισχύει ότι για τα επτά (7) ελικόπτερα μεσαίου τύπου ζητήθηκε από τον Νατοϊκό Οργανισμό η διενέργεια νέου διαγωνισμού και αν σ΄ αυτόν τέθηκαν άλλοι όροι, όπως η μείωση του συμβατικού χρόνου μίσθωσης από 120 σε 90 ημέρες, ή ο όρος <<A number of flight hours quoted free of charge will not be accepted>>; Γιατί συνέβη αυτό; Μήπως έγινε αυτό, επειδή το 2012 με τις 120 ημέρες μίσθωσης και άλλους όρους ζημιώθηκε το Δημόσιο και επιχειρήθηκε με τους νέους όρους να αποφευχθεί στο μέλλον εκ νέου ζημιά του Δημοσίου;

Τι έγινε σχετικά με αυτόν δηλαδή για ποιο λόγο ματαιώθηκε ο εν λόγω νέος διαγωνισμός; Μήπως οι προσφορές των εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν πιο ακριβές από τις ισχύουσες για το 2012 τιμές και συνεπώς ποιος Υπουργός θα αναλάμβανε την ευθύνη να προχωρήσει και ζημιώσει το Δημόσιο και συνεπώς να κινδυνεύσει να εκτεθεί δικαστικά;

Μήπως διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Διαφθοράς για διαγωνισμό της NSPA;

Γιατί πραγματικά η προηγούμενη (Πολιτική) Ηγεσία έφερε διάταξη νόμου, που όριζε ότι οι Συμβάσεις έτους 2012 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις επεκτείνονται και για το έτος 2013; Μήπως έγινε για να καλύψει τις ζημιογόνες για το Δημόσιο ενέργειες του Π.Σ σχετικά με τον ματαιωθέντα διαγωνισμό, δεδομένου ότι το Δημόσιο προέβη σε άσκοπες δαπάνες για τα διοικητικά κόστη αυτού; Το 2012, ως γνωστόν, το Δημόσιο πλήρωσε διοικητικά κόστη 274.154,94 ευρώ (ΑΔΑ:Β4Μ9Ι-4Ξ5/16-12-2012).

Ενδεχομένως υπάρχει ακόμη κίνδυνος να κριθεί δικαστικά κάποια στιγμή μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση για το έτος 2013, ότι είναι αμφιβόλου συνταγματικότητας, και τότε αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες και ευθύνες του Κράτους έναντι των ενδιαφερόμενων εταιριών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, και πέραν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι ο διαγωνισμός μέσω NSPA, με βάση τα οικονομικά στοιχεία, ήταν το 2012 – 2013 συμφερότερος για το Ελληνικό Δημόσιο, σε σχέση με τους διαγωνισμούς προηγουμένων ετών που είχαν διενεργηθεί μέσω άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας.

2.- Όμως Κύριε Υπουργέ, χωρίς να θέλω να Σας υποδείξω ούτε να υποκαταστήσω τους αρμόδιους, είναι σκόπιμο και υπηρεσιακά ενδεδειγμένο να Σας ενημερώσουν υπεύθυνα, για να δεσμευτούν και αναλάβουν ο καθένας χωριστά τις ευθύνες και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία για την απόδειξη των ανωτέρω καθώς και άλλων που πιθανόν γνωρίζουν καλύτερα από εμένα και ενδεχομένως Σας
έχουν σκόπιμα αποκρύψει, σχετικά με το θέμα της μίσθωσης των ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης οι αρμόδιοι χειριστές του και φυσικά η Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό
Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ, ε.α.

N. 4512/2013

“Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013″‘ (ΦΕΚ 107 / τεύχος Α΄ / 9 Μαΐου 2013)

…………………………………………………………………………

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1.  …………………………………………………………………….

2. Συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξη−συντήρηση των εναερίων μέσων του Π.Σ., καθώς και συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης μέσω μίσθωσης εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις ανάγκες της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και εντεύθεν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας,εγκρίνονται, ισχύουν και εφαρμόζονται και κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο, για την ταυτότητα των επιχειρησιακών αναγκών, βάσει των προσφορών που υπάρχουν και τυχόν αναπροσαρμογών αυτών, οι οποίες εγκρίνονται, και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων αυτών. Οι κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης των ως άνω συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων, όπως εγκρίνονται με το προηγούμενο εδάφιο, πληρώνονται με την έκδοση κατά τις κείμενες διατάξεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, βάσει αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, καλύπτοντας και τυχόν νομισματικές διακυμάνσεις, χωρίς να απαιτείται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου.

Πηγή : www.bloko.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.