Παρουσίαση συστήματος ενδοεπικοινωνίας σε προσωπίδα

Του Ιωάννη Ρέτσιου

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχε ξεκινήσει η σχεδίαση και η παρουσίαση σε νηπιακό στάδιο του συστήματος ενδοεπικοινωνίας των προσωπίδων ολοκλήρου προσώπου,  που θα έδινε την δυνατότητα στους χρήστες να διαβιβάζουν πληροφορίες μεταξύ τους χωρίς να βγάζουν την προσωπίδα τους1.

H επικοινωνία αυτή θα γινόταν δυνατή μέσω του πομποδέκτη τους για περισσότερη ασφάλεια και τακτική στις επιχειρήσεις τους. Η εξέλιξη της τεχνολογίας όμως και η πίεση του αγοραστικού κοινού για μια προσωπίδα που θα έλυνε τα περισσότερα προβλήματα τους, έγινε πραγματικότητά το 2011 με την παρουσίαση μια νέας μάσκας ολοκλήρου προσώπου από την Dräger με την παρουσίαση της FPS® COM PLUS.

Η προσωπίδα αυτή έφερε πάνω στο σώμα της, ενσωματωμένο σύστημα ενισχυτής φωνής αλλά και καλώδιο σύνδεσης με φορητό πομποδέκτη. Σκοπός ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας του πυροσβέστη με τον αξιωματικό σκηνής ή με το κέντρο.

Η πρόκληση ήταν να μην εκθέτει το πρόσωπο του ο πυροσβέστης σε κίνδυνο κρατώντας την μάσκα συνδεδεμένη με την Α.Σ.Α.Κ. και μιλώντας μέσω αυτής στο κέντρο διαβιβάσεων. Ο δε ενισχυτής φωνής σκοπό είχε, να γινόταν αντιληπτός ο πυροσβέστης στους διασωζόμενους κατά την διάρκεια ανεύρεσής ανθρώπων σε πυρκαγιές κτιρίων2.

Διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις από τους κυρίως χρήστες, (πυροσβέστες) ανάγκασαν τον κατασκευαστή να τροποποιήσει το σύστημα επικοινωνίας και να αντικαταστήσει την FPS® COM Plus το 2016 με νέο μοντέλο.

Οι νέες αναβαθμίσεις, περιείχαν καλύτερο και πιο δυνατό ενισχυτή φωνής και μικρόφωνο, αλλά η σημαντικότερη καινοτομία ήταν η προσθαφαίρεση του ηλεκτρονικού συστήματος στην προσωπίδα, χωρίς την χρήση εργαλείων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αναβάθμισης ήταν ο καθαρισμός και η απολύμανση του συστήματος χωρίς να αφαιρεθούν στοιχεία ή μέρη του.

Σε αυτό, η πιστοποίηση IP67 έδωσε μεγάλη αξιοπιστία στην νέα σχεδίαση και προώθησή αυτής της νέας προσωπίδας, που ονομάστηκε FPS® COM 5000.

Τα αρχικά FPS® σημαίνουν Face Protection System (Σύστημα προστασίας προσώπου) το COM σημαίνει Communication (επικοινωνία) και το 5000 ή 7000 είναι η σειρά παραγωγής που ακολουθεί το εργοστάσιο κατασκευής της Dräger για την μάσκα. Το σύστημα FPS® COM είναι προσαρμοσμένο πάνω σε μια κανονική προσωπίδα FPS® 7000 και στο σύνολο του προσφέρει την απόλυτη προστασία της αναπνοής, συνδυαζόμενο με την ποιότητά επικοινωνίας που ζητάνε οι επαγγελματίες της ασφάλειας και της διάσωσης.

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσω το σύστημα επικοινωνίας και όχι την προσωπίδα, καθώς αυτό το έχω κάνει σε παλαιότερο άρθρο μου το οποίο μπορείτε να διαβάσετέ εδώ.

FPS® COM-5000

Η προσωπίδα ολόκληρου προσώπου FPS® COM 5000, διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ενισχυτή φωνής και έχει ηχητική εκπομπή δεξιά και αριστερά με κάλυψη μεγάλου εύρους.

Εντός της προσωπίδας υπάρχει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο και ένα ενσωματωμένo ακουστικό εύκαμπτου τύπου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του χρήστη με το κέντρο διαβιβάσεων της υπηρεσίας του αλλά και με άλλους χρήστες ως σύστημα ασύρματης επικοινωνίας που φέρουν την ίδια μάσκα και τον ίδιο πομποδέκτη.

Για την προσωπίδα αυτή ο κατασκευαστής επέλεξε να δώσει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω ενσύρματου καλωδίου με πολλούς επώνυμους κατασκευαστές πομποδεκτών.

Για την επιτυχή σύνδεση του συστήματος αυτού, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αναλόγως του πομποδέκτη που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, το αντίστοιχο καλώδιο εφόσον η σύνδεση θα γίνει απευθείας μεταξύ προσωπίδας και πομποδέκτη.

Δίνεται βεβαίως η δυνατότητα σύνδεσης μέσω «μανιταριού» PPT3 ή μικρομεγάφωνου αναλόγως του κατασκευαστή των πομποδεκτών. Η προσωπίδα FPS® COM 5000 επιλέγεται περισσότερο από υπηρεσίες ή ομάδες που χρειάζονται μόνο σύνδεση πομποδέκτη στην μάσκα χωρίς άλλες ιδιαίτερες λειτουργίες.

FPS® COM-7000

Η προσωπίδα αυτή ήρθε ως αναβάθμιση της σειράς 5000 με σκοπό να καλύψει το κενό της επικοινωνίας χρηστών άνευ πομποδέκτη. Η προσωπίδα ολόκληρου προσώπου FPS® COM 7000, διαθέτει και αυτή αναβαθμισμένο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ενισχυτή φωνής που ενεργοποιείται με κουμπί κατά περίπτωση (λειτουργία HazMat) και έχει ηχητική εκπομπή δεξιά και αριστερά της μάσκας με κάλυψη μεγάλου εύρους.

Εντός της προσωπίδας υπάρχει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο νέας γενιάς αλλά και ένα ή δύο, (κατόπιν επιλογής του χρήστη) ενσωματωμένα ακουστικά εύκαμπτου τύπου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του χρήστη με το κέντρο διαβιβάσεων της υπηρεσίας του αλλά και με άλλους χρήστες ως σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας που φέρουν την ίδια προσωπίδα.

Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας έχει ως δύναμη εκπομπής τα 10mW τα οποία δίνουν την δυνατότητα εκπομπής και λήψης σημάτων εντός εσωτερικών χώρων (κτιρίων) στα τριάντα (30) μέτρα περίπου και σε εξωτερικούς χώρους στα εκατό (100) μέτρα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης ομάδων ανά κανάλι, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να κάνουν ομάδες σε διαφορετικά κανάλια με σκοπό την αποφόρτισή της συχνότητας.

Η συχνότητα λειτουργίας του συστήματος ενδοεπικοινωνίας βρίσκεται μεταξύ 864 μεγακύκλων ή ενναλακτικά 902 έως 928 MHz.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσα από δέκα ομάδες, την επιλογή της δικής του ομάδας (π.χ. κανάλι 1) και να επικοινωνεί χωρίς την χρήση ασυρμάτου με όποιο μέλος της ομάδας είναι συντονισμένο σε αυτό το κανάλι λειτουργίας. Συνήθως, οι τακτικές ομάδες διάσωσης και πυρόσβεσης χρησιμοποιούν δύο κύριες ομάδες.

Η πρώτη ομάδα που κάνει την έρευνά διάσωσης βρίσκεται σε ένα κανάλι λειτουργίας για την επικοινωνία των μελών της και η δεύτερη ομάδα πυρόσβεσης σε άλλο κανάλι. Πλέον, ομάδες τακτικής αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών ή ανίχνευσής και ταυτοποίησης Χ.Β.Ρ.Π. παραγόντων κάνουν χρήση αυτών των συστημάτων για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους προς αποφυγή σφαλμάτων καθώς το παραμικρό λάθος στην συνεννόηση τους μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Μπορούν όμως αυτές oι ομάδες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους;

O κατασκευαστής δίνει αυτή την δυνατότητα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε ο χρήστης αλλάζει κανάλι επιλογής (εφόσον γνωρίζει το κανάλι διαβιβάσεων της ετέρας ομάδας) και συνομιλεί προσωρινά στο κανάλι 2, π.χ. ή απλά έχει συνδεδεμένο και τον πομποδέκτη του στην προσωπίδα με σκοπό όχι μόνο την ενδοεπικοινωνία με την ομάδα αλλά και την απευθείας διαβίβαση στον ασύρματο για το κέντρο ή όσους ακούν.

Η σύνδεση του πομποδέκτη στην προσωπίδα σε αυτό το μοντέλο FPS® COM-7000, επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Ενσύρματα μέσω καλωδίου απευθείας στον πομποδέκτη, ή ασύρματα μέσω τεχνολογίας Bluetooth μεταξύ προσωπίδας και πομποδέκτη εφόσον ο πομποδέκτης υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία4.

Το σύνολο του ηλεκτρονικού συστήματος της προσωπίδας έχει την δυνατότητα να προσθαφαιρείται εύκολα και χωρίς την χρήση εργαλείων με σκοπό η προσωπίδα ολόκληρου προσώπου να παραμένει λειτουργική ακόμα και εάν παρουσιαστεί βλάβη ή δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Αυτό δίδει την πρακτική δυνατότητα αφενός στον χρήστη να κάνει καλύτερη συντήρηση στο σύστημα (π.χ. πλύσιμο, αλλαγή μπαταρίας, επισκευή) και αφετέρου δεν δημιουργεί προβλήματα επιμελητείας (logistics) στους διαχειριστές των υλικών καθώς ακόμα και αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο σύστημα η προσωπίδα παραμένει πλήρως λειτουργική ως μια συμβατική προσωπίδα Α.Σ.Α.Κ.

Το 2018 παρουσιάστηκε μια μεγάλη αναβάθμιση για τα συστήματα αυτά, η οποία περιελάμβανε το λογισμικό σύνδεσης C7 μεταξύ προσωπίδας και επιτραπέζιου υπολογιστή στην Ελληνική γλώσσα. Το λογισμικό σύνδεσης, συνδέεται μέσω ειδικού καλωδίου USB μεταξύ συστήματος FPS® COM-7000 μόνο και υπολογιστή, δίνοντας την δυνατότητα σε εκπαιδευμένους χρήστες να τροποποιήσουν τις λειτουργίες του συστήματος5.

Τροποποίηση λειτουργιών συστήματος FPS® COM-7000

 • Επιλογή μεταξύ πρώτου και δευτέρου ακουστικού.
  • Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα ακούει τον εαυτό του στο ένα ακουστικό (monitor), ή τον ασύρματο (πομποδέκτη) ή την ενδοεπικοινωνία (intercom). Τo ίδιο ισχύει και για το δεύτερο ακουστικό που είναι πλήρως τροποποιήσιμο.
 • Επιλογή ομάδων σε κανάλια.
  • Τρόπος εναλλαγής καναλιών (ρολόι ή στατικό)
  • Δημιουργία ή διαγραφή ομάδων
 • Επιλογή λειτουργίας HazMat mode.
  • Κατά την χρήση της προσωπίδας εντός χημικής στολής, ο ενισχυτής φωνής παύεται, καθώς δεν έχει σκοπό η χρήση του και μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας.
 • Επιλογή λειτουργίας PTT (Push To Talk).
  • Επιλογή ενεργοποίησης του πομποδέκτη ή της ενδοεπικοινωνίας ή και του ενισχυτή φωνής κατά προτίμηση.
 • Επιλογή γλώσσας εμφάνισης λογισμικού αλλά και ακουστικών εντολών.
  • Για χρήστες που επιθυμούν την Αγγλική γλώσσα δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του λογισμικού αλλά και των φωνητικών εντολών που λαμβάνει ο χρήστης στα ακουστικά του.

Μια άλλη καινοτομία που διαθέτει αυτό το σύστημα είναι ότι η κάθε προσωπίδα FPS® 7000, περιλαμβάνει ενσωματωμένα, ένα νέας γενιάς RFID6 chip το οποίο διαθέτει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό ο οποίος με την χρήση ενός αναγνώστη RFID, γίνεται άμεσα η καταγραφή ο έλεγχος και η παρακολούθηση του εξοπλισμού χωρίς να χάνεται το ιστορικό της χρήσης και της συντήρησης.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα που θα μπορούσα να αναλύσω για αυτό το σύστημα, αλλά ένα άρθρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση και ανάλυση τόσο σημαντικών συστημάτων που προστατεύουν την ζωή μας.

Κλείνοντας να τονίσω ότι το σύστημα FPS® COM-7000 πλέον διατίθεται και σε μορφή προσωπίδας με σύνδεση διηθητικού φίλτρου (RD40) για υπηρεσίες ασφάλειας όπου επιθυμούν να κάνουν χρήση μάσκας φίλτρου αλλά χρειάζονται τακτική επικοινωνία μέσω πομποδέκτη η ενδοεπικοινωνίας για τον καλύτερο συντονισμό της ομάδας. (First Responders, Security teams , Crime Investigation Units, CBRNe etc..)

Το μοντέλο FPS® COM-5000 με το σύστημα προσαρμογής τύπου RP (για αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος) χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές ομάδες διάσωσης ορυχείων (Mine Rescue) με εξαιρετικά αποτελέσματα καθώς η επικοινωνία των μελών της ομάδας διάσωσης κρίνεται ως απαραίτητη ειδικά σε δύσκολες συνθήκες όπως αυτές στα ορυχεία όλου του κόσμου αλλά και στην Ελλάδα.

Η χρήση αυτών των νέων συστημάτων επικοινωνίας πάνω στις προσωπίδες ολοκλήρου προσώπου, προϋποθέτει πολύ καλή γνώση τηλεπικοινωνιών και διαβιβάσεων αλλά και τεχνικής κατάρτισης πάνω στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Οι χρήστες τους, πρέπει να γνωρίζουν άριστα τόσο τον πομποδέκτη που χρησιμοποιούν όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα της μάσκας FPS® COM καθώς η συνεργασία αυτών των συστημάτων εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο χρήσης και την εξοικείωση των πυροσβεστών ή διασωστων στις νέες τεχνολογίες.

Συμβουλές τεχνικής φύσης

Η σύνδεση μεταξύ πομποδέκτη και συστήματος προσωπίδας πρέπει να γίνεται μόνο με γνήσια αξεσουάρ, όπως καλώδια σύνδεσης, μπαταρίες, μονάδες PTT, καθώς τα συστήματα αυτά διέπονται από Ευρωπαϊκές νομοθεσίες τόσο για την πιστοποίηση αντιεκρηκτικότητας όσο και για την συνολική πιστοποίηση σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας.

Ο πομποδέκτης που θα συνδέσει ο χρήστης ανεξαρτήτως κατασκευαστή και τύπου (VHF-UHF, PMR, DMR, TETRA κλπ.) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει στο ποτενσιόμετρο λειτουργίας της φωνής το 60% για την αποφυγή συριγμών και αλλοίωσης του εισερχόμενου ήχου κατά την διάρκεια της διαβίβασης και της λήψης. Εδώ να τονίσω ότι υπάρχουν δύο ποτενσιόμετρα φωνής, ένα της προσωπίδας που αφορά την ενδοεπικοινωνία και είναι πάνω στο σύστημα και ένα που αφορά την επικοινωνία μέσω πομποδέκτη και είναι πάνω στο πομποδέκτη (Volume).

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία αυτών των συστημάτων μπορούν να είναι του εμπορίου, αλλά βιομηχανικού τύπου αλκαλικές 80% plus και όχι απλές αλκαλικές. Εφόσον οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί και επιλεχθεί σωστά, το σύστημα δίνει περίοδο συνεχόμενης λειτουργίας περίπου οκτώ ώρες αναλόγως της χρήσεως.

Στην περίπτωση που η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση το ενδεικτικό led στο σύστημα είναι πράσινο, εάν η μπαταρία βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση και χρήζει αντικατάστασης από τον χρήστη το ενδεικτικό led είναι χρώματος πορτοκαλί και κατά την εκκίνηση του συστήματος υπάρχει ένας χαρακτηριστικός ήχος προειδοποίησης. Σε περίπτωση που η προσωπίδα έχει πεσμένη μπαταρία και χρήζει άμεσης αντικατάστασης τότε το led είναι κόκκινο ακολουθούμενο από ειδικούς ήχους που προειδοποιούν τον χρήστη για την κατάσταση που υπάρχει στο σύστημα.

H συχνότητά εκπομπής και λήψης της ενδοεπικοινωνίας (μέσω του συστήματος της προσωπίδας χωρίς πομποδέκτη) είναι αυστηρά μόνο για αυτούς που φέρουν την προσωπίδα και συνομιλούν σε κάποιο κανάλι. Δεν μπορεί κάποιος με χρήση πομποδέκτη να παρεμβάλει μηνύματα μεταξύ των χρηστών που συνομιλούν με το εσωτερικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας πάρα μόνον αν ένας από αυτούς φέρει εξωτερικό πομποδέκτη. (π.χ. team leader – προϊστάμενος εξόδου).

Αυτό γίνεται καθαρά για λόγους ασφαλείας και την τήρηση των κανόνων διαβιβάσεων με σκοπό να μην χαθεί κάποια διαβίβαση εντός της ομάδας που επιχειρεί.

Η προσωπίδα ολόκληρου προσώπου FPS® COM-5000/7000 πληροί τα παρακάτω πρότυπα :

 • EN 136 class 3
 • EN137 type 2
 • ATEX: Ex II 1 G, Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C … +50 °C)
 • CE 2004/108/EC, 1999/5/EC, 94/9/EG
 • Protection class IP67 (ανθεκτικό στο νερό σε βάθος 1 μέτρου για 30 λεπτά)

Η νέα γενιά προσωπίδων ολοκλήρου προσώπου με συστήματα επικοινωνίας είναι πλέον γεγονός καθώς χρησιμοποιούνται ήδη στην Ελλάδα σε πολλούς οργανισμούς και υπηρεσίες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πολλοί κατασκευαστές προϊόντων ασφαλείας, έχουν αναπτύξει αντίστοιχά συστήματα όπως, η Interspiro την Spirocom™, η MSA την CCCS (Clear Command Communication System) και η την Scott™ EPIC 3 RI Voice Communication System.

H εταιρία SAVOX προμηθεύει τα περισσότερα αξεσουάρ σύνδεσης για αυτές τις μάσκες στους κατασκευαστές παγκοσμίως αν και τα τελευταία χρόνια κάποιες εταιρίες κατασκευής πομποδεκτών προσφέρουν αποκλειστικά τα δικά τους αξεσουάρ όπως η Sepura.

Του Ιωάννη Ρέτσιου

*Ο Ιωάννης Ρέτσιος είναι εκπαιδευτής μέσων ατομικής προστασίας και ειδικός σε θέματα εξοπλισμού για HazMat & C.B.R.N.e περιστατικά.

Σημείωση: Το άρθρο θα ανανεώνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον αρθρογράφο.

Παραπομπές

 1. Η αφαίρεση της προσωπίδας από τους πυροσβέστες γινόταν στο παρελθόν (δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα γίνεται) λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου φορώντας την προσωπίδα. Η επικοινωνία φορώντας την προσωπίδα, ήταν αδύνατη καθώς ο χρήστης έπρεπε να φωνάζει για να γίνει αντιληπτός, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι πυροσβέστες να βγάζουν την προσωπίδα τους για να μπορέσουν να διαβιβάσουν εκθέτοντάς τον εαυτό τους σε τοξικά αέρια.
 2. Κατά την διάρκεια της δάσωσής εντός φλεγόμενου κτιρίου, οι πυροσβέστες πρέπει να ψάξουν όλα τα διαμερίσματα και τα δωμάτια φωνάζοντας εάν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος με σκοπό να τους ακούσουν παιδιά κρυμμένα κάτω από τα κρεβάτια ή ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η δυνατότητα του ενισχυτή φωνής στην προσωπίδα, λύνει στην ουσία πολλά προβλήματα αυτού του είδους καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε η δυνατότητα να ακουστεί καθαρά ο πυροσβέστης.
 3. PTT : Push To Talk (Πατώ για να μιλήσω, αφήνω για να ακούσω)
 4. Η τεχνολογία σύνδεσης μέσω Bluetooth υποστηρίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα πομποδεκτών, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή πριν αγοράσετε.
 5. Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να κάνει παραμετροποίηση στο λογισμικό των προσωπίδων FPS® COM-7000, απαιτείται να έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή αφενός και αφετέρου να έχει στην κατοχή τον ειδικό εξοπλισμό σύνδεσης και την άδεια λειτουργίας του λογισμικού C7.
 6. Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification, η απόδοση του στα ελληνικά ορίζεται ως «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων». Τα συστήματα RFID αποτελούν ένα υποσύνολο των Συστημάτων Αυτόματου Προσδιορισμού (Automatic Identification Systems). Ειδικότερα λειτουργεί ως γενικός όρος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να προσδιορίσουν αυτόματα ανθρώπους ή αντικείμενα και αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των ραβδωτών κωδίκων (barcode]). Η τεχνολογία RFID είναι γνωστή εδώ και 50 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την πολεμική αεροπορία της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, για την αναγνώριση και τη διάκριση των εχθρικών από τα φιλικά αεροπλάνα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, άρχισε να εδραιώνεται η χρήση και εκμετάλλευσή της. Αρχικά, σε πειραματικό στάδιο και σε εργαστηριακό επίπεδο, για να φτάσουμε στο σήμερα, όπου γίνεται λόγος για εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, κυρίως μέσω του εμπορίου. Παράλληλα αναπτύσσεται το ενδεχόμενο της ευρείας εφαρμογής του, με την καθιέρωση προτύπων και την λειτουργία της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγές Αρθρογραφίας:

(Visited 18 times, 1 visits today)

1 Comment

 1. Πολύ καλό άρθρο αναλύει όλες τις δυνατότητες της συγκεκριμένης προσωπίδας, η οποία είναι κορυφαίων επιδόσεων, πραγματικό εργαλείο σε όσους την χρησιμοποιούν, πολύ χρήσιμη η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των προσωπίδων χωρίς πομποδέκτη.
  Επίσης να προσθέσω ότι όποιος κατέχει απλή προσωπίδα FPS 7000 χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας μπορεί να την αναβαθμίσει και να προσθέσει το σύστημα FPS COM.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.