Εκπαίδευση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας

Βαθμολογία

21/10/2012

Είχα περιγράψει το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» (10/6/2011) με στόχο την ενημέρωση για δωρεάν εκπαίδευση που προσφέρει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πάνω σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα θα περιγράψω την αντίστοιχη ενημέρωση για δωρεάν εκπαίδευση που προσφέρει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ευκαιρίες πιστοποιημένης εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ. ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). (http://www.ekdd.gr )

Το ΕΚΔΔΑ είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983.

Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας προσφέρει τα εξής Πιστοποιημένα Προγράμματα:

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε Τοπικό Επίπεδο

  Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφωνόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο του σχεδιασμού, συντονισμού και επίβλεψης της πολιτικής προστασίας, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών σε τοπικό επίπεδο.

  Θεματικές Ενότητες

 • Βασικές έννοιες – αρχές διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η πολιτική προστασία στη Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί, όργανα και διαδικασίες.
 • Πλαίσιο και δομές πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα
 • Κατευθύνσεις, οδηγίες και προδιαγραφές σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης
 • Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αποτίμηση ασκήσεων πολιτικής προστασίας
 • Εμπειρίες και διδάγματα από τη συμβολή των Δήμων στη διαχείριση καταστροφών
 • Ο ρόλος των Δήμων στην πρόληψη και αποκατάσταση
 • Σχεδιασμός και δράσεις για την οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού σε περίπτωση καταστροφής
 • Άμεση και προσωρινή στέγαση μετά από καταστροφή
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων των καταστροφών
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές – Εκπαιδευτικές Μονάδες.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εμπλεκομένων στελεχών, ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός, η διάχυση και η εφαρμογή δράσεων που ενισχύουν την Ασφάλεια και Υγεία στο σχολικό-εκπαιδευτικό περιβάλλον και παράλληλα προωθούν μια παιδεία για την πρόληψη και προφύλαξη από τους κινδύνους.

  Θεματικές Ενότητες

 • Στρατηγικές επίλυσης Προβλήματος-Λήψη Απόφασης
 • Διαχείριση Πληροφορίας-Δίκτυα
 • Διαχείριση Πανικού
 • Εκτίμηση Κινδύνων σε Σχολικές-Εκπαιδευτικές Μονάδες
 • Σχεδιασμός Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές-Εκπαιδευτικές Μονάδες
 • Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου
 • Αντιμετώπιση Κινδύνου από Πυρκαγιές
 • Ασφάλεια και Υγεία στα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Εργαστήρια
 • Οργάνωση και Παροχή Πρώτων Βοηθειών
 • Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση του προφίλ και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων της υπηρεσίας τους, καθώς και η προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να επιχειρούν ασφαλέστερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελεχών της ΕΛΑΣ έτσι ώστε να διευκολύνεται η συνεργατική δραστηριότητα και ο συντονισμός των ενεργειών τους σε συμβάντα έκτακτης ανάγκης.

  Θεματικές Ενότητες:

 • Διαχείριση φυσικών -τεχνολογικών καταστροφών
 • Επικίνδυνα Υλικά/ Χ.Β.Ρ.Π απειλές
 • Αστικές πυρκαγιές, αιτίες και χαρακτηριστικά τους/ Ασφάλεια στο χώρο επέμβασης/ Χρήση εξοπλισμού
 • Ακινητοποιήσεις – Απεγκλωβισμοί/ Αρχές διάσωσης πολυτραυματία/ Ψυχολογικές πρώτες Βοήθειες διασώστη
 • Διαχείριση δασικών πυρκαγιών

  Έχοντας παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί και στα τρία παραπάνω προγράμματα θα ήθελα να σας κάνω κοινωνούς σκέψεων και απόψεων. Ο μέσος όρος των γνώσεων πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας των περισσοτέρων από τους συμμετέχοντες είναι χαμηλός έως ανύπαρκτος αυτό όμως δεν εμποδίζει τους έχοντες τις όποιες γνώσεις αφ ενός να τις ταχτοποιήσουν στο μυαλό τους και αφετέρου να γνωρίσουν το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κληθούν να συμβάλλουν. Δεν ξεχνάμε ότι οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη θέλησή τους να αποκτήσουν γνώσεις σε ειδικά αντικείμενα, πέραν των μορίων (Οι δημόσιοι υπάλληλοι).
  Πρέπει να σημειώσω ότι η προσεκτική παρακολούθηση των εισηγήσεων αλλά και η δυνατότητα ελεύθερων ερωτήσεων- συζητήσεων ανοίγει τη θέληση – κατεύθυνση – πληροφορία για παραπάνω προσωπική έρευνα σε ποιο οργανωμένη βάση.
  Τρεις θεματικές ενότητες θα σας μείνουν ουσιαστικά αναπάντητες σε μεγάλο βαθμό, όχι λόγω των εισηγητών, αλλά από τη δυσκολία των συγκεκριμένων αντικειμένων που απαιτούν προϋπάρχουσα γνώση – εμπειρία τεχνικών διαχείρισης ατόμων και ομάδων εκτός ιεραρχίας (δεν έχει σχέση με διοίκηση ένστολου ή άστολου προσωπικού αλλά με συντονισμό ατόμων – ομάδας υπό αιφνίδια ψυχολογική και σωματική ανισορροπία) και την χαρακτηριστική αδιαφορία των φορέων πάνω σε αυτά τα θέματα (Κράτος, Δήμοι, Σώματα Ασφαλείας), πχ για ασκήσεις εκκένωσης δημόσιων κτιρίων.

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων των καταστροφών.
 • Διαχείριση Πανικού.
 • Ψυχολογικές πρώτες Βοήθειες διασώστη.

  Η διάρκεια τους είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8.00 – 15.00, συνολικά 35 ώρες.

  Για όσους έχουν το χρόνο, τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα να λάβουν βεβαίωση από την υπηρεσία τους, συμπεριλαμβανομένων εποχικών και εθελοντών δήμων ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους, πάντα υπάρχουν κενές θέσεις, καλό θα ήταν να τα παρακολουθήσουν με τη σειρά που τα αναφέρω.

  Για το Fire.gr, Χ. Ζαφειρίου

  (Visited 6 times, 1 visits today)
 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.