Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Π.Π. κ. Νάκο Δημήτρη

12/12/2013

Το Διαδικτυακό Περιοδικό Fire Rescue News στα πλαίσια της ενημέρωσης έχει αποστείλει ηλεκτρονικές συνεντεύξεις προς απάντηση σε σωματεία, ενώσεις & ομάδες με σκοπό την παρουσίαση της ίδρυσης τους της λειτουργίας τους των προβλημάτων τους και των μελλοντικών τους σχεδίων.

Σας παρουσιάζουμε σήμερα την συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας κ. Νάκο Δημήτρη.

Fire Rescue News: Ποιος ήταν ο σκοπός που έγινε αυτή η ομοσπονδία;

Κατά τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε μία συνεργασία μεταξύ των ομάδων που έχουν σαν αντικείμενο δράσεις Πολιτικής Προστασίας, με ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, επικοινωνίες, κ.α. έχοντας σαν βάση ένα άτυπο προφορικό μνημόνιο, και περισσότερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

Φτάνοντας σε ένα άριστο επίπεδο συνεργασίας και αφού κτίστηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης, μετά από διαβουλεύσεις και ενέργειες εκπροσώπων εθελοντικών οργανώσεων, αποφασίστηκε η ίδρυση ομοσπονδίας με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ο σκοπός ίδρυσης  Ομοσπονδίας αφορά στους παρακάτω τέσσερεις άξονες :

 

 • ΘΕΣΜΙΚΟΣ
  • Επίλυση θεσμικών θεμάτων
  • Συνεργασία με φορείς
  • Εξεύρεση χορηγιών
  • Απόκτηση εξοπλισμού
  • Διάθεση εξοπλισμού στις ενταγμένες Οργανώσεις
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • Διοργάνωση σεμιναρίων
  • Εκπαίδευση με κοινή ύλη
  • Πιστοποιήσεις μελών από φορείς
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
  • Επικουρικός προς τις οργανώσεις και στους φορείς
  • Συνδρομή στις κατά τόπους οργανώσεις
  • Σε μεγάλα συμβάντα κινητοποίηση & διάθεση πόρων
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ
  • Συνεργασία με φορείς
  • Συμμετοχή σε κοινωνικά προγράμματα
  • Καλύψεις  εκδηλώσεων
  • Αιμοδοσία

Κάθε οργάνωση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και δεν χάνει την αυτονομία της.

Για τις εκπαιδεύσεις των μελών της, χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εκπαιδευτές από οργανώσεις της Ομοσπονδίας, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στην εκπαιδευτική ύλη.

Οι εκπαιδεύσεις που θα γίνονται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας φροντίζουμε να είναι δωρεάν ή με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Στον επιχειρησιακό τομέα κάθε οργάνωση θα συνεχίσει να δρά ως έχει. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου συμβάντος εντός Ελλάδος, η Ομοσπονδία θα μπορεί να κινητοποιεί τις ενταγμένες οργανώσεις και θα συντονίζει την αποστολή εθελοντών και εξοπλισμού στο συμβάν.

Εξυπακούεται ότι ο ρόλος της θα είναι επικουρικός και θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των εθελοντών και της αρμόδιας για το συμβάν Υπηρεσίας.

Fire Rescue News: Ποιες εθελοντικές ομάδες είναι μέλη σας;

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν έως σήμερα είναι οι εξής  :

 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 • ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΥΝΤΙΚΗΣ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 • ΕΛΗΝΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηδη είμαστε σε επαφές με αρκετές οργανώσεις και πιστεύουμε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2014 θα έχουμε περίπου 40 ενταγμένες οργανώσεις.

Fire Rescue News: Τι χρειάζεται για να γίνει μια εθελοντική ομάδα μέλος της ομοσπονδίας σας;

Για την ένταξη των οργανώσεων στην Ομοσπονδία θα πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία αφού εξετάζονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ. θα εγκρίνεται η εγγραφή της οργάνωσης ως Δόκιμο Μέλος :

 •  Αίτηση
 •  Καταστατικό
 •  Πρακτικό με τις τελευταίες αρχαιρεσίες
 •  Πρακτικό Δ.Σ.  συγκρότησης σε σώμα(πλήρη στοιχεία επικοινωνίας)
 •  Βεβαίωση ένταξης στην Γ.Γ.Π.Π.
 •  Πρακτικό Δ.Σ. ορισμού τριών εκπροσώπων στην Ομοσπονδία και τριών αναπληρωματικών.
 •  Καταβολή ποσού 150 € ( εφάπαξ και μία φορά, όχι κάθε χρόνο)
 •  Σύντομο ιστορικό της οργάνωσης – Δράσεις
 •  Φωτογραφικό υλικό
 •  Κατάσταση εξοπλισμού
 •  Κατάσταση μελών

Fire Rescue News: Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας σας με την Πολιτική Προστασία και με το Πυροσβεστικό Σώμα αντίστοιχα;

Με την Γ.Γ.Π.Π.  δεν έχουμε ακόμη κάποια συνεργασία. Συνεργαζόμαστε όμως δια μέσω των ενταγμένων οργανώσεων με τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών.  Οι οργανώσεις με τα κατά τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν άριστη συνεργασία. (εκπαιδεύσεις, συμμετοχές σε συμβάντα.).  Συγκεκριμένα με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης συνεχίζουμε μια συνεργασία που ξεκίνησε από το 2007.

Fire Rescue News: Έχετε συνεργασία & επαφές με εθελοντικές ομάδες από όλα τα μέρη της Ελλάδας;

Τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. (Θράκη, Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Κρήτη).  Επίσης  έχουμε συνεργασία με  οργανώσεις από αρκετές περιοχές και σκοπός μας είναι να υπάρχει τουλάχιστον μία ενταγμένη οργάνωση σε κάθε Νομό της Ελλάδας.

Fire Rescue News: Σε ποιο βαθμό συνεργάζεστε με κοινό στόχο την επίτευξη λύσης των προβλημάτων στον εθελοντισμό με την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος;

Μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία επαφή με την Π.Ε.Ε.Π.Σ. για κάποια συνεργασία. Εχουμε υπόψη μας να πραγματοποιήσουμε επαφές στο άμεσο μέλλον  διότι όλοι είμαστε εθελοντές, ασχέτως σε ποιόν φορέα υπαγόμαστε. Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά  προβλήματα και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για το καλό όλων μας.

Fire Rescue News: Γνωρίζετε την ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Π. περί αντιποίησης εμβλημάτων και στολών του Π.Σ. από εθελοντές Πολιτικής Προστασίας & ποια είναι η θέση σας;

Είμαστε αρνητικοί στην χρήση εμβλημάτων του Π.Σ. Είτε το σήμα του Π.Σ, είτε το σήμα του εθελοντή Πυροσβέστη. Ως προς τις στολές, αρκετές ομάδες έχουν παρόμοιες στολές με το Π.Σ, κάτι που πιστεύω δεν είναι παράνομο αφού πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, αρκεί όμως να φέρουν σε εμφανές σημείο το σήμα της κάθε ομάδας. ΝΑ τονίσω ότι στο παρελθόν έχουν δοθεί σαν χορηγία σε ομάδες στολές παρόμοιες με αυτές του Π.Σ. Σαν Ομοσπονδία στον εσωτερικό κανονισμό που ετοιμάζουμε και θα φέρουμε προς ψήφιση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, θα θέτουμε το ζήτημα των στολών και την χρήση των εμβλημάτων.

Fire Rescue News: Ποιά είναι η άποψη σας για την διαβούλευση του νόμου 3013/2002 και ποιες οι προτάσεις σας για την αναδιάρθρωση του? Συμφωνείτε με την τροπολογία 64 για την ασφαλιστική σας κάλυψη;

 Ο Νόμος 3013/2002 για τους εθελοντές ποτέ δεν τέθηκε σε ισχύ. Από το 2001 ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τον κ. Παπανικολάου και με εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας. Ψηφίστηκε ο Νόμος 3013/2002 αλλά ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν τα άρθρα του.

Στην  διαβούλευση του Φεβρουαρίου του 2013 σχετικά με την αναδιάρθρωση  του, η Ομοσπονδία κάλεσε τις ομάδες και μετά από συζητήσεις καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Αυτές κινήθηκαν στα θέματα, εκπαίδευσης, ασφάλισης, χορήγηση αδειών από την εργασία για συμμετοχή σε συμβάντα, απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ για αγορά επιχειρησιακού εξοπλισμού, καταβολή διοδίων κ.α.

Ως προς την τροπολογία 64 που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών μας βρίσκει σύμφωνους για την πλήρη νοσοκομειακή και   ιατροφαρμακευτική κάλυψη ακόμα κι αν δεν την δικαιούνται, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα υποστούν προσωπικό ατύχημα κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων τους και για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο για την πλήρη ίασή τους. Θα πρέπει όμως να ληφθεί μέριμνα για την  περίπτωση που θα υπάρξει σε ένα συμβάν  και απώλεια ζωής εθελοντή.

Fire Rescue News: Θεωρείται ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Πανελλαδικά είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο συμβάν (π.χ. σεισμό, θεομηνία);

Πιστεύω ότι ο μηχανισμός της Γ.Γ.Π.Π. στην ύπαρξη ενός μεγάλου συμβάντος δύσκολα θα μπορέσει να αντεπεξέλθει. Το μεγάλο βάρος θα πέσει στους κατά τόπους επικεφαλής των αρμοδίων υπηρεσιών και σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν και εθελοντές. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλου που ο Νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη προβλέπει την ίδρυση και  επάνδρωση γραφείων Πολιτικής Προστασίας, λίγοι Δήμοι το έχουν υλοποιήσει, αλλά και αυτοί δεν μπορούν να είναι επιχειρησιακοί λόγω έλλειψης κονδυλίων. Η Πολιτική Προστασία είναι ένα κομμάτι που δεν φέρνει ψήφους και αν γίνει το κακό, τότε αυτό θα είναι γενικό για όλους, οπότε θέλοντας και μη θα βρεθούν τρόποι επίλυσης.

Fire Rescue News: Η κρατική βοήθεια, μέσω κονδυλιών για τις εθελοντικές ομάδες είναι η πρέπουσα;

Δυστυχώς η κρατική βοήθεια προς τις οργανώσεις τα τελευταία 6 χρόνια είναι ανύπαρκτη.

Η Γ.Γ.Π.Π.  σταμάτησε τις ετήσιες επιχορηγήσεις προς τις οργανώσεις, που παρόλο δινόταν σε εξοπλισμό, ήταν μια σημαντική βοήθεια για την λειτουργία τους. Δινόταν όμως επιχορήγηση σε όλες τις οργανώσεις χωρίς έλεγχο δράσεων και υπόστασης, χωρίς καμία αξιολόγηση με μόνο κριτήριο την εγγραφή στο Μητρώο της και σε αρκετές περιπτώσεις βάσει γεωγραφικής θέσης της οργάνωσης και καλών δημοσίων σχέσεων.

Κανονικά η Πολιτεία θα πρέπει να νομοθετήσει,  από τις πιστώσεις που δίνονται κάθε χρόνο στους Δήμους για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ένα ποσοστό να δίνεται στις οργανώσεις που αποδεδειγμένα έχουν δράσεις στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Αλλά και πάλι που κάποιοι  Δήμοι φροντίζουν να επιχορηγούν οργανώσεις, αντιμετωπίζουν προβλήματα με το «πάρεδρο» ο οποίος πολλές φορές τις απορρίπτει. Είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί, ώστε με συνοπτικές διαδικασίες η επιχορήγηση να υλοποιείται. 

Fire Rescue News: Πόσο πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τους χορηγούς και τις μεγάλες εταιρίες αναφορικά με την παύση δωρεών σε εθελοντικές ομάδες;

Η οικονομική κρίση που διανύουμε τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχει επηρεάσει τις μεγάλες εταιρείες που τακτικά ενέκριναν χορηγίες σε μεγάλες εθελοντικές ομάδες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ομάδων έχει αρκετούς μικρούς χορηγούς – υποστηρικτές σε τοπικό επίπεδο και το ποσό των χορηγιών/δωρεών σε ετήσια βάση δεν ξεπερνά συνολικά τα 1.000 με 3.000 Ευρώ ανά ομάδα με τα οποία προσπαθούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Fire Rescue News: Είστε ευχαριστημένοι με το υπάρχον μητρώο των εθελοντικών ομάδων;

Δυστυχώς, όχι. Στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. υπάρχουν αρκετές οργανώσεις που έχουν αντικείμενο πολύ διαφορετικό από αυτό της Πολιτικής Προστασίας. Βάζοντας όμως μια παράγραφο στα Καταστατικό τους ότι ασχολούνται και με δράσεις Πολιτικής Προστασίας έχουν κάθε δικαίωμα να εγγραφούν στο μητρώο. Θα έπρεπε η Γ.Γ.Π.Π. μετά την ένταξη των οργανώσεων να προβαίνει στην αξιολόγησή τους και αν χρειαστεί να προχωρά στην διαγραφή τους, λαμβάνοντας όμως  υπόψη πληροφορίες από τους κατά τόπους φορείς για τις δράσεις της κάθε οργάνωσης.

Fire Rescue News: Ποιες είναι οι πιστοποιημένες ικανότητες των μελών των εθελοντικών σας ομάδων;

Σχεδόν τα περισσότερα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων έχουν λάβει πιστοποιήσεις σε θέματα πρώτων βοηθειών. Επίσης παρακολουθούν εκπαιδεύσεις από επαγγελματίες, όπως γιατροί (χειρούργοι, ορθοπεδικοί, ψυχολόγοι), άτομα εκπαιδευμένα στην προνοσοκομειακή φροντίδα, διασώστες του ΕΚΑΒ, αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, ραδιοερασιτέχνες, ναυαγοσώστες και ειδικούς στην ορεινή διάσωση. Πολλές ομάδες έχουν εκπαιδευτεί από την ΚΟΜΑΚ στην έρευνα  και διάσωση σε ερείπια και τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν εθελοντές μας στο Σ.Ε.Θ.Ε  της Πολεμικής Αεροπορίας. Πιστεύουμε πως έχουν αποκτήσει μια καλή κατάρτιση και σίγουρα θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, με ασφάλεια πάντα,  σε ένα συμβάν.

Fire Rescue News: Σε τι βαθμό υπάρχει συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδεύσεις & ημερίδες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με σκοπό την αναβάθμιση των μελών των εθελοντικών ομάδων και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα;

Σε μεγάλο ποσοστό, αρκετά μέλη των εθελοντικών ομάδων που είναι ενταγμένες στην Ομοσπονδία,  συμμετέχουν σε συνέδρια και εκπαιδεύσεις με σκοπό την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, παρόλο την οικονομική κρίση που διανύουμε. Πολλοί εθελοντές συμμετέχουν κυρίως σε σεμινάρια με θέμα την εκπαίδευση σε  πρώτες βοήθειες γιατί είναι  ένα αντικείμενο που θεωρείται απαραίτητο για την λειτουργία της κάθε ομάδας.

Η Ομοσπονδία ετοιμάζει με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε τομέα δράσης, που θα είναι κοινό για όλους τους εθελοντές των ενταγμένων οργανώσεων και μη, με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Επίσης φροντίζουμε για την διοργάνωση ασκήσεων, ώστε να μπορούν οι εθελοντές να κάνουν πράξη όλα αυτά που έχουν διδαχθεί. Τώρα τελευταία διοργανώθηκε άσκηση με θέμα την αντιμετώπιση καταστροφών, την έρευνα και διάσωση θυμάτων από σεισμό και προγραμματίζουμε για τον Μάιο του 2014 πανελλήνια άσκηση σε υγρό στοιχείο.

Κύριε Ρέτσιο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δώσατε να παρουσιάσουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, μιας Ομοσπονδίας που δημιουργήθηκε από την κατάθεση ψυχής και το όνειρο για έναν καθαρό εθελοντισμό, για την αγάπη μας προς το περιβάλλον, το συνάνθρωπο.

Θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε προς όλες τις μεριές ότι ιδρυθήκαμε για να δέσουμε τις εθελοντικές ομάδες, να παλέψουμε από κοινού για τα κοινά προβλήματα μας, να εξαλείψουμε τα γωνιακά μαγαζάκια του εθελοντισμού. Θα χαρούμε να σας έχουμε όλους μαζί μας σε αυτόν τον σίγουρα ανηφορικό δρόμο, για το καλό όλων μας.  Τελειώνοντας και λόγω των εορτών που πλησιάζουν  να ευχηθώ από καρδιάς σε σας και σε όλους του εθελοντές, η Γέννηση του Χριστού και το νέο Έτος να φέρει μόνο χαρούμενες στιγμές, Υγεία – Ευτυχία και προσωπική Ευημερία.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σημείωση Περιοδικού :

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νάκο για την συνέντευξη που μας παραχώρησε και ευελπιστούμε να σας παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες συνεντεύξεις που έχουμε κατά νου.

Ο αρχισυντάκτης του Fire Rescue News

Ιωάννης Ρέτσιος

 

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.