ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Κινητικότητα Εθελοντών – Οργανόγραμμα και Εξυγίανση

Βαθμολογία

 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ

Μια από τις βασικές παρατηρήσεις του Κάρολου Δαρβίνου ήταν ότι, τα είδη που επιβιώνουν δεν είναι απαραιτήτως τα πιο ισχυρά ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που μπορούν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στις αλλαγές. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για τις μονάδες και ομάδες ανθρώπων, τις δομές, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τις κυβερνήσεις. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά σε έναν οργανισμό που επιβιώνει από έναν αντίστοιχο που καταρρέει; Σίγουρα, είναι θέμα πόρων και ικανοτήτων.  Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι διαθέσιμο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό; Μήπως το συνολικό IQ του οργανισμού δεν είναι επαρκές, οπότε οι πόροι και οι ικανότητες έμειναν στάσιμα, με αποτέλεσμα η κοινωνία και ο ανταγωνισμός εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία αυτή και αφαίρεσαν μερίδιο από το έργο, τις χρηματοδοτήσεις, την αξιοπιστία και την δυναμική; Όσο πιο διεισδυτικά προσεγγίζουμε στην «Κινητικότητα Εθελοντών» τόσο πιο αποκαλυπτικά και ξεκάθαρα εμφανίζεται ο οδικός χάρτης για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος. Ένα άκρως τολμηρό εγχείρημα που περνά μέσα από «συμπληγάδες πέτρες».

Οι παλιές καλές συνταγές επιτυχίας των δομών, των επιχειρήσεων, των οργανισμών, που εστιάζουν στην συγκέντρωση πόρων και δεξιοτήτων, στην εναρμόνιση στόχων, στην διατήρηση της ποιότητας, στην επίτευξη οικονομικών μεγεθών και στον έλεγχο του κόστους, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν αναιρούνται. Είναι όμως ανεπαρκείς για την μακροχρόνια διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας δομής, μιας εταιρείας, ενός οργανισμού.

Σήμερα, στο απαιτητικό περιβάλλον της κοινωνίας, της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων, των πολυεθνικών και των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, απαιτείται συνεχής ανακάλυψη και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών, η δημιουργία και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, η αναβάθμιση διαδικασιών και καλών πρακτικών και η ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών μοντέλων. Η επιτυχής εφαρμογή τέτοιων πρακτικών εξαρτάται από την ικανότητα της ηγεσίας να αναθεωρεί τα δεδομένα, να μαθαίνει διαρκώς και να μην «κολλάει» σε πρακτικές και απόψεις που οδήγησαν στην επιτυχία κατά το παρελθόν.

Ένας δυναμικός οργανισμός όπως είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρέπει να βασίζεται στην λήψη αμερόληπτων αποφάσεων, που δεν εξαρτώνται από την καλή ή κακή διάθεση της ημέρας. Η καινοτομία και τα σύγχρονα μοντέλα διοίκησης είναι αναπόφευκτα και όσοι τα αγνοούν οδηγούνται στην παρακμή. Η καινοτομία θα υλοποιηθεί ούτως ή άλλως. Εάν δεν καινοτομήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θα καινοτομήσει μια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, μικρότερης δυναμικής και εμβέλειας, που όμως θα «κλέψει» από την «δεξαμενή πόρων» εθελοντικά στελέχη, τεχνογνωσία, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, αναγνωρισιμότητα, κύρος κ.α.  

Ας θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό γεγονός επιχειρηματικής καινοτομίας στην Ελλάδα του πρόσφατου παρελθόντος. Η ελληνική βιομηχανία γάλακτος ΔΕΛΤΑ το 1985 διέθεσε στην ελληνική αγορά το δημοφιλέστερο σοκολατούχο στην χώρα, Milko σε συσκευασία tetrapack 500ml. Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη και τόσο εξασφαλισμένη που κατάφερε να μην έχει αντίπαλο μέχρι σήμερα, 35 χρόνια μετά. Όμως το 1998 η εταιρεία, στο απόγειο της επιτυχίας του Milko, αποφασίζει να καινοτομήσει και καθιερώνει το «milkoμπούκαλο». Η καινοτομία αυτή όχι μόνο ανανέωσε το προϊόν, αλλά και επέτρεψε στην εταιρεία να στοχεύσει και σε ένα νέο κοινό, μεγαλύτερο ηλικιακά των μαθητών και των εφήβων,  εκτοξεύοντας τις πωλήσεις σε ένα προϊόν που δεν κινδύνευε ούτε από τον ανταγωνισμό, ούτε από τον όγκο των πωλήσεων, ούτε από τα έσοδα.

Ας θυμηθούμε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό γεγονός επιχειρησιακής καινοτομίας στην Ελλάδα του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το 1932 δημιούργησε τους Εθελοντές Σαμαρείτες. Το έργο τους και η δράση τους υπήρξαν αμετάβλητα και αναντικατάστατα για πάνω από 50 χρόνια. Όμως το 1986 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αποφασίζει να καινοτομήσει και ιδρύει την Ομάδα Διάσωσης, αμέσως μετά τον σεισμό της Καλαμάτας. Η καινοτομία αυτή όχι μόνο ανανέωσε το εθελοντικό σώμα, αλλά εκτόξευσε την είσοδο νέων μελών στις σχολές, επέτρεψε την ένταξη μικρότερων ηλικιών, διείσδυσε σε πιο νεανικό κοινό, διεύρυνε τις συνεργασίες και τις επιχειρήσεις, ανέπτυξε δίκτυο σε όλη την επικράτεια και καθιέρωσε τους Εθελοντές Σαμαρείτες ως την ομάδα πρότυπο στις καταστροφές. (Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ομάδα Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπήρξε η πρώτη ομάδα διάσωσης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, πριν από οποιαδήποτε άλλη κρατική, ιδιωτική ή εθελοντική).

Με την υπενθύμιση αυτών των δύο γεγονότων καινοτομίας (της επιχειρηματικής και της επιχειρησιακής), τονίζεται, η αναγκαιότητα της διαρκούς καινοτομίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το εγχείρημα της «Κινητικότητας Εθελοντών» θα αποτελέσει την ατμομηχανή που θα οδηγήσει την ηγεσία, το στελεχιακό δυναμικό, το έργο και την προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην αυτοβελτίωση, στην ανανέωση, στην ανάπτυξη και στην επιβίωση.

Διότι, (για να απαντήσει ο γράφων σε μια εκ των δύο αρχικών αποριών που έθεσε) το συνολικό IQ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με την ανθρωπογεωγραφία του οικοσυστήματος του οργανισμού, είναι πάρα πολύ υψηλό και όχι μόνο, αλλά συνοδεύεται από αρίστους επιστήμονες (έμμισθους κι εθελοντές) με εξειδικεύσεις σε εύρος επιστημονικών πεδίων, με μεγάλη εμπειρία σε επιχειρήσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου, με επίσης μεγάλα κοινωνικά και ανθρωπιστικά επιτεύγματα στην χώρα. Τούτο συνηγορεί στην επιτυχή εφαρμογή της «Κινητικότητας Εθελοντών».

Χαρακτηριστική επιβεβαίωση των προαναφερθέντων, αποτελεί η μόλις προ ολίγων ημερών επιλογή της σημερινής κυβέρνησης και ανάδειξης στην θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Γιώργου Μάριου Καραγιάννη, Εθελοντή Διασώστη, Εθελοντή Ναυαγοσώστη και Εθελοντή Εκπαιδευτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με πολυσχιδές εθελοντικό έργο και μια ανεκτίμητης αξίας παρακαταθήκη συγγραφικού έργου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που περιλαμβάνει περισσότερα από 20 τεχνικά και ειδικά επιστημονικά εγχειρίδια στους τομείς πρώτων βοηθειών, διάσωσης, ναυαγοσωστικής, διοίκησης ομάδων, ψυχολογίας των καταστροφών, εκπαίδευσης ενηλίκων, φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, κ.α. Ο κύριος Καραγιάννης δεν αναδείχθηκε μέσω της εθελοντικής προσφοράς του στον Ε.Ε.Σ., απεναντίας, ανέδειξε την εθελοντική προσφορά του Ε.Ε.Σ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την παρουσία του και ενασχόλησή του. Ο κύριος Καραγιάννης αναδείχθηκε σε κυβερνητική θέση ευθύνης, μέσα από ένα πολύ «βαρύ» βιογραφικό, συνεπεία ενός υψηλού δείκτη IQ.

Όμως, η «Κινητικότητα Εθελοντών» όπως ο γράφων έχει επανειλημμένως επισημάνει, πρέπει να στηριχθεί σε συγκεκριμένα βήματα, με συγκεκριμένη σειρά. Το πρώτο βήμα είναι η εκπόνηση ενός γενικού οργανογράμματος του τομέα εθελοντισμού, με σαφή περιγραφή του τύπου του οργανογράμματος (π.χ. στατικό ή δυναμικό), της λειτουργίας του οργανογράμματος (π.χ. αναλυτικό ή συνθετικό), κ.α., στο οποίο να αποτυπώνεται η σχηματική απεικόνιση της οργανικής διάρθρωσης του υπό σύσταση τομέα εθελοντισμού.  Συνεπεία αυτού, είναι, ακολούθως, η σύνταξη περιγραμμάτων θέσης εργασίας, στα οποία να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των στελεχών (εμμίσθων κι εθελοντών) εξατομικευμένα, ενώ κάθε θέση να αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και άλλα προσόντα που απαιτούνται στην πράξη. Στην συνέχεια, το οργανόγραμμα και τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας πρέπει να αναρτηθούν στην επίσημη οικοσελίδα του οργανισμού.

Το να εκπονηθεί και να παρουσιαστεί προς διαβούλευση ή προς έγκριση ή προς μελέτη, «Προσχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του υπό σύσταση Τομέα Εθελοντισμού», αποτελεί παρακινδυνευμένη ενέργεια που θέτει το όλο εγχείρημα σε άμεσο κίνδυνο, εφόσον στερείται βασικών πληροφοριών και δεδομένων, όπως η μορφή, το μέγεθος και οι πόροι της υπό σύσταση δομής, π.χ. πόσες και ποιες διευθύνσεις και τμήματα θα περιλαμβάνει, πόσοι και με ποια προσόντα θα στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης και τις θέσεις λειτουργίας, ποιες θέσεις θα στελεχωθούν από έμμισθους, ποιες από εθελοντές, ποιες από έμμισθους κι εθελοντές μαζί, με ποιες άλλες υπηρεσίες ή τμήματα του οργανισμού θα συνεργάζεται ο νέος τομέας, (οχήματα, οικονομικοί πόροι, δημόσιες σχέσεις), που θα υπάρχει οριζόντια και που κάθετη συνεργασία, ποιους οικονομικούς, φυσικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους θα διαθέτει;

Εφόσον δεν έχουν σχεδιαστεί και γνωστοποιηθεί τα ανωτέρω και περισσότερα, πως μπορεί να συνταχθεί «Προσχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας»; τι θα διευθετεί; τι θα αναλύει; τι θα αντιμετωπίζει; Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, αφορά σε μια δομή που ήδη λειτουργεί, όχι σε μια δομή που δεν υφίσταται.

Για να εφαρμοστεί επιτυχώς στην πράξη η ενοποίηση των εθελοντικών σωμάτων και μέσω αυτού να επιτευχθεί η ορθολογική κατανομή των ανθρωπίνων πόρων και η καλύτερη αξιοποίηση των στελεχών διοίκησης (εμμίσθων κι εθελοντών), δεν πρέπει το εγχείρημα να επαφίεται σε ανεπαρκείς ιδέες, άστοχες ενέργειες, τύχη ή ευχολόγια, ούτε να σχεδιάζεται με βιασύνη ή προχειρότητα. Αφορά στο μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους εθελοντές του. Η διαχείρισή τους, απαιτεί την μέγιστη ακρίβεια των ενεργειών, τον μέγιστο σεβασμό στην προσφορά τους, την μέγιστη αναγνώριση της αξίας τους, την μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.

Η εκπόνηση του οργανογράμματος για τον υπό σύσταση τομέα εθελοντισμού, πρέπει να βασίζεται στην κάλυψη αναγκών τριών αλληλένδετων πεδίων, δηλαδή, στην κάλυψη αναγκών του παρόχου βοήθειας (οργανισμός), στην κάλυψη αναγκών των διαχειριστών βοήθειας (διαχειριστές) και στην κάλυψη αναγκών του αποδέκτη βοήθειας (ωφελούμενοι).  Στην περίπτωσή μας, «οργανισμός» είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, «διαχειριστές» είναι οι εθελοντές και «ωφελούμενοι»  είναι η ελληνική κοινωνία.

Προκειμένου ο γράφων να βοηθήσει, παραθέτει υπόδειγμα οργανογράμματος του υπό σύσταση τομέα εθελοντισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που σχεδίασε με βάση την γνώση και εμπειρία του, ώστε να αποτελέσει οδηγό για όσα στελέχη (έμμισθα και εθελοντικά) ασχοληθούν με την εκπόνησή του.

Το υπόδειγμα οργανογράμματος περιλαμβάνει την θέση του τομεάρχη με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, την θέση του αναπληρωτή τομεάρχη με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και πέντε διευθύνσεις με τις αντίστοιχες του καθενός υπηρεσίες. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αμεσότητα της επικοινωνίας οποιουδήποτε εθελοντή από οποιοδήποτε περιφερειακό τμήμα και οποιαδήποτε στιγμή, με τον τομεάρχη, για ζητήματα που δεν επιλύονται από χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο ή που από την φύση τους εμπεριέχουν υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας και πρέπει να φτάσουν άμεσα και απευθείας στην ανώτερη διοίκηση του τομέα ή που ο εθελοντής δεν μπορεί να εμπιστευτεί για το ζήτημά του άλλο πρόσωπο της ιεραρχίας, κ.λ.π. Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στην ψυχολογική υποστήριξη των εθελοντών, τόσο κατά την προετοιμασία για δύσκολη επιχείρηση, όσο και κατά την διάρκεια της επιχείρησης (απευθείας από το πεδίο) ή μετά την λήξη της επιχείρησης.

Το υπόδειγμα οργανογράμματος, δεν περιλαμβάνει για λόγους οικονομίας χρόνου, χώρου και κόπωσης του αναγνώστη και του εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, περιγράμματα των θέσεων ευθύνης και των θέσεων λειτουργίας. Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κατ’ επέκταση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου, εκπαίδευσης, λειτουργίας. Ο σχεδιασμός του υποδείγματος του οργανογράμματος έγινε επί τη βάσει των αναγκών του οργανισμού, των εθελοντών, της κοινωνίας.

Οργανόγραμμα ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

 • Γραμματεία
 • Πρωτόκολλο
 • Γραμμή Επικοινωνίας Εθελοντών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

 • Γραμματεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τμήμα έκδοσης μητρώου, επεξεργασίας δεδομένων και απογραφής
 • Τμήμα έκδοσης κωδικών πρόσβασης και ταυτοτήτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Τμήμα βασικής εκπαίδευσης εθελοντών
 • Τμήμα εξειδίκευσης εθελοντών
 • Τμήμα εκπαίδευσης πολιτών και επιχειρήσεων
 • Τμήμα διαχείρισης ποιότητας (πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008)
 • Τμήμα e-learning και e-library

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 • Τμήμα ηλεκτρονικής εφαρμογής και ηλεκτρονικής υποστήριξης
 • Τμήμα εμφάνισης εθελοντών, δημόσιας εικόνας και εκδηλώσεων
 • Τμήμα ηθικών αμοιβών, προαγωγών, τιμητικών διακρίσεων
 • Τμήμα ηθικής και δεοντολογίας, συμμόρφωσης και πειθαρχικής ευθύνης
 • Τμήμα προϋπολογισμού, εξεύρεσης και διαχείρισης οικονομικών πόρων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Τμήμα συντονισμού περιφερειακών τμημάτων
 • Τμήμα ασφάλισης εθελοντών
 • Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης εθελοντών
 • Τμήμα οργάνωσης κινητοποίησης άμεσης επέμβασης και εφεδρείας
 • Τμήμα διαχείρισης υλικών, εξοπλισμού και μέσων
 • Τμήμα διμερών και πολυμερών επιχειρησιακών συνεργασιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 • Τμήμα ιδεών, μελετών και ανταλλαγής πληροφοριών
 • Τμήμα διασύνδεσης με τριτοβάθμια ιδρύματα
 • Τμήμα αριστείας και υποτροφιών

Το ανωτέρω υπόδειγμα οργανογράμματος είναι δυναμικό, πλήρως λειτουργικό, δεν παραλείπει κανένα στάδιο από την ηλεκτρονική αίτηση του υποψήφιου εθελοντή έως την έπειτα από χρόνια αποχώρησή του, περιλαμβάνοντας την έκδοση μητρώου εθελοντή, κωδικών διαχείρισης καρτέλας, τις εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις, την επιχειρησιακή δράση, την οργάνωση και διοίκηση, την ανάδειξη αριστείας, τις διακρίσεις, την καταγραφή της εθελοντικής προσφοράς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο τομεάρχης, ο αναπληρωτής τομεάρχης, το προσωπικό της γραμματείας, του πρωτοκόλλου, της γραμμής επικοινωνίας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού μητρώου (όλων των ιεραρχικά βαθμίδων) είναι αποκλειστικά έμμισθο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία μέσω της σταθερότητας ωραρίων και τυποποίησης διαδικασιών, η ταχύτητα στην διεκπαιρέωση, η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, η ίση αντιμετώπιση του συνόλου των εθελοντών. Τα οφέλη είναι πολλά, π.χ. παρέχεται η δυνατότητα να μοντελοποιηθεί η έκδοση βεβαίωσης εθελοντικής υπηρεσίας και να εκδίδεται άμεσα, αλλά και να αποτραπούν οριστικά, ανεύθυνες και παράνομες ενέργειες όπως π.χ. το μητρώο εθελοντών στο σπίτι για «μαγείρεμα» στοιχείων καρτέλας εθελοντών, είτε παρέχοντας επιπλέον εθελοντικές ώρες και υπηρεσίες σε φιλικά προσκείμενους εθελοντές, είτε αποστερώντας εθελοντικές ώρες και υπηρεσίες σε μη προσκείμενους εθελοντές στην «κλίκα της διαφθοράς», ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια πήρε διαστάσεις χωρίς έλεγχο, με την ανοχή ευθυνόφοβων και άβουλων έμμισθων στελεχών κυρίως του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών.

Πέραν των εμμίσθων διευθυντών, των αναφερόμενων στις άλλες αντίστοιχες διευθύνσεις του υποδείγματος οργανογράμματος (και του αποκλειστικά έμμισθου προσωπικού, όπου αναφέρθηκε ανωτέρω), το λοιπό προσωπικό που θα στελεχώνει τις θέσεις, δύναται να είναι είτε αποκλειστικά έμμισθο, (π.χ. το προσωπικό του τμήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής και ηλεκτρονικής υποστήριξης), είτε έμμισθο και εθελοντικό, (π.χ. οι εκπαιδευτές που θα αναπτυχθούν σε όλα τα περιφερειακά τμήματα), είτε αποκλειστικά εθελοντικό, (π.χ. το προσωπικό πρώτων βοηθειών σε υγειονομικές καλύψεις).

Οι εθελοντές αποτελούν τον συνδετικό κρίκο κάθε εθελοντικού οργανισμού με την κοινωνία. Δηλαδή, μεταφέρουν τις ανάγκες της κοινωνίας στον οργανισμό και προσφέρουν / διαχειρίζονται την βοήθεια του οργανισμού προς την κοινωνία. Απουσία εθελοντών στον οργανισμό, κανένα σχέδιο, κανένα έργο, καμία δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Οπότε συμπεραίνουμε ότι οι εθελοντές είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των σχεδίων και την παραγωγή έργου ενός εθελοντικού οργανισμού; Δηλαδή, είναι τα «μη αμειβόμενα» εργατικά χέρια; οι «υπάκουοι» λειτουργοί; οι «αναλώσιμοι» υποστηρικτές; οι «άβουλοι» χρηματοδότες; Όχι, ασφαλώς. Οι εθελοντές είναι ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο, ζωντανό, δυναμικό, δημιουργικό. Η προσφερόμενη εργασία τους, αποτιμάται διεθνώς σε εκατομμύρια ανθρωποώρες και πολλά δισεκατομμύρια δολάρια οικονομικό όφελος από την μη αμειβόμενη εργασία – εθελοντική προσφορά.

Οι εθελοντές προσθέτουν αξία στον οργανισμό, υποστηρίζουν το αμειβόμενο προσωπικό, φέρνουν εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες που δεν υπάρχουν, συμβάλλουν στην εξεύρεση πόρων, προσδίδουν αξιοπιστία και διαχέουν την γνώση.

Καθοριστικής και πολύ σπουδαίας σημασίας είναι και η επιλογή του Τομεάρχη Εθελοντισμού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και τούτο, διότι ο τομεάρχης καλείται να λειτουργήσει σε τέσσερα παράλληλα αλλά αλληλένδετα επίπεδα, ήτοι :

 • Οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του εθελοντικού προσωπικού του τομέα
 • Οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του έμμισθου προσωπικού του τομέα
 • Διαχείριση και εποπτεία της σχέσης συνεργασίας μεταξύ έμμισθου και εθελοντικού προσωπικού του τομέα
 • Εκπροσώπηση του τομέα στην ανώτερη διοίκηση του οργανισμού και αντιστρόφως

Η επιλογή λοιπόν του Τομεάρχη Εθελοντισμού είτε από το εξωτερικό περιβάλλον (πρόσληψη), είτε από το εσωτερικό περιβάλλον (ανάδειξη), πρέπει να τύχει πολύ σοβαρής μελέτης και αξιολόγησης.

Μια πρώτη ενέργεια του Τομεάρχη Εθελοντισμού, είναι η εκπόνηση της εσωτερικής πολιτικής που θα διέπει τον εθελοντισμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα τυγχάνει της έγκρισης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εσωτερική πολιτική εθελοντισμού χρειάζεται για :

 • Να επιβεβαιώσει την δέσμευση του οργανισμού προς τους εθελοντές του, της αναγνώρισης της αξίας τους και να την προβάλει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
 • Να αυτοδεσμευτεί ως προς την συνέπεια, την σταθερότητα, την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση στις διαδικασίες που αφορούν στην εθελοντική προσφορά
 • Να καθορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών έναντι του οργανισμού και του οργανισμού έναντι των εθελοντών
 • Να διασφαλίζει στους εθελοντές την μέριμνα του οργανισμού για αυτούς και να τους ενθαρρύνει να απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημά τους στην ηγεσία τους, υποδεικνύοντας την διαδικασία
 • Να καταγράψει με σαφήνεια τις αρχές που διέπουν την εθελοντική εργασία και τον ρόλο των εθελοντών στον οργανισμό και να τις παρουσιάσει στο κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και στο λοιπό προσωπικό του οργανισμού

Ο Τομεάρχης Εθελοντισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πρέπει μεταξύ άλλων να κατανοήσει τα κίνητρα των εθελοντών του, δηλαδή, το «γιατί κάποιος γίνεται εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού;» Κατ’ επέκταση, γιατί κάποιος επιλέγει τον Ερυθρό Σταυρό και όχι μια οποιαδήποτε άλλη ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση προκειμένου να δραστηριοποιηθεί εθελοντικά; Το εύρος των απαντήσεων που θα λάβει, θα είναι πολλαπλά ωφέλιμο στο να σχηματιστεί η ανθρωπογεωγραφία του οικοσυστήματος του εθελοντισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου με την σειρά του θα παρέχει εργαλεία χάραξης νέας πιο αποδοτικής στρατηγικής για την προσέλκυση νέων μελών. Ένα άλλο είδος κινήτρων που πρέπει να κατανοήσει ο Τομεάρχης Εθελοντισμού είναι, αυτό της ικανοποίησης από την εθελοντική προσφορά, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στο να σχηματιστεί εκ νέου το κατάλληλο περιβάλλον για την παραμονή και αύξηση της διατηρησιμότητας των εθελοντών.

Ο γράφων, δεν είχε σκοπό να εκπονήσει τριλογία άρθρων για την «Κινητικότητα Εθελοντών», την οποία ακολούθως θα εκδώσει σε free e-book. Πρωταρχικός σκοπός και στόχος ήταν η ανάδειξη ενός εξαγγελθέντος τολμηρού εγχειρήματος εν μέσω ταραγμένου περιβάλλοντος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και η αποτίμηση της υλοποίησης αυτού. Προκειμένου όμως να ολοκληρώσει, θέλει να κάνει δημόσια μια σημαντική διαπίστωση.

Όσο ωραίο κι αν είναι το όραμα, όσο καλή κι αν είναι η ιδέα, όσο δυνατή κι αν είναι η επιθυμία, όσο πειστικά κι αν είναι τα επιχειρήματα, το εγχείρημα της ενοποίησης των εθελοντικών σωμάτων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό είναι καταδικασμένο να αποτύχει και θα αποτύχει. Και ο γράφων το αναφέρει επειδή η ιστορία θα μας κρίνει όλους. Δεν είναι θέμα πρόβλεψης του μέλλοντος, αλλά αντικειμενικής εκτίμησης των γεγονότων του σήμερα. Ναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το εγχείρημα της ενοποίησης των εθελοντικών σωμάτων, θα αποτύχει. 

Για να επιτύχει, πρέπει είτε πριν, είτε παράλληλα, να παρθεί και να υλοποιηθεί μια άλλη και σπουδαία απόφαση, εξίσου καθοριστικής σημασίας. Την οποία απόφαση δεν θέλει κανένας σχεδόν να «φορτωθεί», πόσο μάλλον να τολμήσει να υλοποιήσει.

Εφόσον γνωρίζουμε ότι,

 • η επιτυχία ενός εγχειρήματος προϋποθέτει ώριμες αποφάσεις
 • η διεθνής ειρήνη προϋποθέτει σεβασμό του διεθνούς δικαίου
 • η ανάταξη του πολιτικού συστήματος προϋποθέτει ρήξη και ανατροπές
 • η ντροπή προϋποθέτει αξιοπρέπεια
 • η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας
 • η πίστη προϋποθέτει ελευθερία
 • η δύναμη προϋποθέτει υπευθυνότητα

κ.ο.κ., τότε εύκολα καταλαβαίνει ο αναγνώστης και ο εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ότι, η «Κινητικότητα Εθελοντών» προϋποθέτει εξυγίανση. Χωρίς την αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν θα αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Εξορθολογισμός και σαρωτική εξυγίανση στην οποία να περιλαμβάνεται και ο εκγραφειοκρατισμός της σύγχρονης διοίκησης, πρέπει να ληφθούν ως απόφαση άμεσα εκτελεστή.

Οι «κλίκες της διαφθοράς» όπου υπάρχουν και έχουν καταντήσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό «οργανισμό ανομίας» και «παιδική χαρά» πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Η ελληνική κοινωνία που αγόγγυστα στήριξε κυρίως οικονομικά επί ενάμιση αιώνα τον οργανισμό και οι εθελοντές της πρώτης γραμμής που επίσης στήριξαν, έκαναν πράξη την ιδέα του ανθρωπισμού και της ειρήνης στα πεδία των μαχών και των καταστροφών, απορρίπτουν πλέον την αλητεία και ζητούν επιτακτικά το αναφαίρετο δικαίωμα στην εντιμότητα, στην διαφάνεια, στην ασφάλεια, στην ελευθερία, στην δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη, στην πρόοδο, στην ανιδιοτελή ανθρωπιστική προσφορά, με σεβασμό στο έργο και στην προσωπικότητα κάθε εθελοντή.  

Η αυθαιρεσία και η ανομία που κυριάρχησαν με ευθύνη όλων των πλευρών, οι καταγγελίες και οι κατηγορίες που δημόσια πολλές φορές εκφράστηκαν, εξέθεσαν τον οργανισμό στο εξωτερικό περιβάλλον και στο διεθνές. Η ζημιά που έχει παραχθεί από «παράκεντρα εξουσίας» εντός του οργανισμού, είναι τόσο μεγάλη που ανάγκασε την ανώτατη ηγεσία και τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα του διεθνούς οργανισμού, να τον θέσουν σε αναστολή λειτουργίας. Και μην βιαστεί κάποιος να πει ότι η αναστολή λειτουργίας προήλθε αποκλειστικά και μόνο για τις μη συμβατές ενέργειας των εκάστοτε διοικήσεων σε κεντρικό επίπεδο του οργανισμού. Όχι. Προήλθε και από τις πολλές ανώνυμες κι επώνυμες, ατομικές και ομαδικές επιστολές διαμαρτυρίας εκατοντάδων εθελοντών απ’ όλη την χώρα, που απευθύνονταν προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, εκθέτοντας τα απίστευτα γεγονότα αυθαιρεσίας, ανομίας και διαφθοράς από χαμηλόβαθμα ή / και υψηλόβαθμα έμμισθα και εθελοντικά στελέχη, κάνοντας έκκληση για άμεση λήψη μέτρων.

Αυτό το «τοξικό» περιβάλλον, συνιστά έναν εσωτερικό εχθρό του εθελοντισμού, της ανάπτυξης του οργανισμού γενικότερα. Γιατί, η ενοποίηση των εθελοντικών σωμάτων υπονομεύεται από το «βασίλειο των βολεμένων». Βλέπετε, η αναξιοκρατία, η αυθαιρεσία, η ατιμωρησία, τους βόλεψε όλους. Και είναι εντελώς παράλογο το παράδοξο που έχει διαμορφωθεί. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να μην απειλείται από εξωτερικά αίτια, αλλά να υπονομεύεται η ύπαρξή του από εσωτερικό εχθρό. Από τα ίδια του τα στελέχη, δηλαδή από τους ανθρώπους που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης για να λειτουργεί ο οργανισμός ή / και από τους ανθρώπους που εξ ιδίας πρωτοβουλίας έγιναν μέλη του εθελοντικά, για να προωθήσουν το ανθρωπιστικό του έργο.

Η απόφαση και η υλοποίηση της εξυγίανσης είναι δύσκολη και επίπονη. Ποιος θα τολμήσει να την εφαρμόσει; Εάν δεν αποτελείς πρότυπο, δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την διαφθορά. Η διαφθορά δεν θεραπεύεται με χάπια, αλοιφές κι ενέσεις, δεν θεραπεύεται με πολυσέλιδα έγγραφα και ανεφάρμοστες εξαγγελίες, ούτε με φωνές, ούτε με σιωπή. Γιατί οι φωνές αποπροσανατολίζουν, ενώ η σιωπή γίνεται ανοχή και ενοχή. Η πάταξη της διαφθοράς θέλει μέτρα ριζικά και αποτελεσματικά.

Επιβάλλεται λοιπόν, ο εμπνευστής της ιδέας και πρωτεργάτης της υλοποίησης της «Κινητικότητας Εθελοντών», δηλαδή ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός και σύσσωμο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο να σηκώσουν από κοινού το βάρος της εξυγίανσης για να επιτευχθεί ο στόχος της ενοποίησης των εθελοντικών σωμάτων, κατ’ επέκταση της ανάκαμψης του οργανισμού.

Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης και ο εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ίσως αναρωτηθούν : υπάρχει διαφθορά στο εσωτερικό του οργανισμού σε τέτοιο βαθμό που να υπονομεύεται η επιχειρησιακή του συνέχεια; υπάρχουν άνθρωποι έμμισθοι κι εθελοντές που είναι ερυθροσταυρίτες και που δρουν με δόλο,  υποσκάπτοντας τα θεμέλια ενός ισχυρού ανθρωπιστικού οργανισμού; Φαντάζει αδιανόητο.

Αλλά η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και διαψεύδει όσους κάνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον δεν είναι αυτού του μεγέθους ή στο πρόβλημα δεν εμπλέκονται οι ίδιοι. Υπάρχει διαφθορά και συναίνεση στην διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, σε μεγάλο βαθμό, και στους έμμισθους και στους εθελοντές. Στοιχεία υπάρχουν πολλά ήδη δημοσιοποιημένα.

Αλλά, ας δώσουμε μια εικόνα, σύμφωνα με τα ήδη δημοσιοποιημένα στοιχεία, απομονώνοντας ένα τμήμα της όλης δομής, ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος και η αναγκαιότητα της άμεσης λήψης μέτρων. Θα αναφέρουμε στοιχεία παραβατικότητας και κακουργηματικής συμπεριφοράς που έχουν άμεση σχέση με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και μόνο, μέσα από τεκμηριωμένα στοιχεία. Δεν θα γίνει αναφορά περιστατικών σε άλλες – διάφορες διευθύνσεις ή υπηρεσίες ή περιφερειακά τμήματα του οργανισμού, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.

Στο περιφερειακό τμήμα της Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,  εργάζονται και αμείβονται έως σήμερα : α) μια έμμισθη υπάλληλος η οποία έλλειψε από την εργασία της για συνεχόμενο χρονικό διάστημα 2 ½ ετών λόγω ερωτικής απογοήτευσης, ενώ αμειβόταν ανελλιπώς κάθε 1η και 15 του μηνός και απολάμβανε αδιάκοπα όλα τα ευεργετήματα ενός εργαζόμενου (ένσημα, ασφάλεια, άδειες, κ.λ.π.), β) ένας έμμισθος υπάλληλος, ο οποίος προσλήφθηκε ως εκπαιδευτής με πλαστό πτυχίο ναυαγοσώστη και όταν αυτό αποκαλύφθηκε του άλλαξαν ειδικότητα και έγινε γραμματέας, γ) ένας υπάλληλος εκπαιδευτής, καταγγελλόμενος πολλές φορές για σεξουαλική παρενόχληση εν ώρα υπηρεσίας, του οποίου αφαιρέθηκε οριστικά το σήμα της ομάδας διάσωσης και αποτάχθηκε από την ομάδα διάσωσης του Ε.Ε.Σ., αλλά εξακολούθησε να εργάζεται και αμείβεται ανελλιπώς, δ) δύο υπάλληλοι καταδικασμένοι από την ελληνική δικαιοσύνη για ξυλοδαρμό πολίτη από πρόθεση και καταστροφή ξένης περιουσίας, εν ώρα υπηρεσίας, εξακολούθησαν να εργάζονται και να αμείβονται,  ε) δύο υπάλληλοι, όπου στις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές της Ηλείας, το 2007 πλαστογράφησαν αποδείξεις με ψεύτικα στοιχεία Ρομά και σφετερίστηκαν μέρος των χρημάτων της βοήθειας που πρόσφερε η αυστραλιανή κυβέρνηση στους πυρόπληκτους, τα χρήματα δε, ουδέποτε επεστράφησαν  πίσω.

Επιπλέον στο περιφερειακό τμήμα της Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δραστηριοποιείται εθελοντικά έως και σήμερα, στ) ένας εθελοντής που ανήκε στην εθελοντική διοίκηση των Σαμαρειτών Πάτρας και το 2014 κατέθεσε στο δικαστήριο ως ψευδομάρτυρας, έχοντας ορκιστεί στο ευαγγέλιο, παραπλανώντας την έδρα του δικαστηρίου, ορκιζόμενος για γεγονότα που συνέβησαν ενώ δεν υπήρχε στον Ε.Ε.Σ. ως εθελοντής, δηλαδή, ορκίστηκε ότι εντάχθηκε ως δόκιμος τον Σεπτέμβριο του 2008, αλλά κατέθετε για γεγονότα που συνέβησαν ή δεν συνέβησαν έναν χρόνο πριν, το 2007, στην Ηλεία, στις καταστροφικές πυρκαγιές και για γεγονότα που συνέβησαν ή δεν συνέβησαν 10 χρόνια πριν γίνει εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο κατάλογος είναι πολύ πιο μακρύς, η διαφθορά είναι πολύ πιο μεγάλη, η ζημιά που έχει προκληθεί ανυπολόγιστη. Ο γράφων θα θέσει 2 – 3 ερωτήματα στον αναγνώστη και στον εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά δεν θα δώσει απαντήσεις. Θα αφήσει τον αναγνώστη και τον εθελοντή να απαντήσουν.

Είναι αυτοί ερυθροσταυρίτες; μπορούν να διδάξουν ανιδιοτέλεια, ανθρωπισμό, εθελοντική προσφορά; μπορείς να τους εμπιστευτείς τα χρήματά σου ως δωρεά για τους αναξιοπαθούντες; θα επιτρέψεις να σε εκπαιδεύουν ή να σε διοικούν στο πεδίο της καταστροφής; είναι σε θέση να σε εμπνεύσουν, να σε συμβουλέψουν ή να σε καθοδηγήσουν;

Ας κρίνει ο καθένας λοιπόν, εάν πρέπει να εξυγιανθεί ή όχι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ήρθε η ώρα όσοι ανήκουν «στο βασίλειο των βολεμένων» και όσοι τους καλύπτουν για ίδιον όφελος, να μπουν στο περιθώριο, καθώς εκπροσωπούν ένα φθαρμένο, σκάρτο και βορβορώδες σύστημα. Όλα πρέπει στο εξής να λειτουργήσουν σωστά και η εντιμότητα, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη να αποτελέσουν τους πυλώνες της υγιούς νέας διακυβέρνησης, αποκαθιστώντας το κύρος και την αξιοπρέπεια από τους σημερινούς καταληψίες της οργάνωσης και διοίκησης του οργανισμού. Είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας.

Περίσσεψαν οι γενικολογίες, οι αντιφάσεις, οι παλινωδίες και η ασυνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τα έργα. Σήμερα, όλο και περισσότερο στην συνείδηση των αληθινών εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εντυπώνεται η πεποίθηση ότι, το υφιστάμενο παραπαίον σύστημα οργάνωσης και διοίκησης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην θεσμική και κοινωνική του αποστολή.

Με την καθοριστική συμβολή της ηγεσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του υγιούς έμμισθου και εθελοντικού στελεχιακού δυναμικού, πρέπει ο οργανισμός να αποκτήσει στοιχειώδη εσωτερική ευρωστία και υψηλό αίσθημα ψυχικής ενότητας, αποτέλεσμα συλλογικής εθνικής προσπάθειας και κινητοποίησης όλων των υγιών δυνάμεων του οργανισμού.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι, ο ιστορικός του μέλλοντος, θα εγκαλέσει την φυσική ηγεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αν σήμερα αρνηθεί να προχωρήσει σε ρήξη με τις εστίες του παρελθόντος που παράγουν και συντηρούν τα παθολογικά, σηψαιμικά φαινόμενα, αν συμφιλιωθεί με την τρέχουσα νοσηρή κατάσταση, αν συμβιβαστεί με τις παγιωμένες παραλυτικές ισορροπίες, αν διστάσει να συγκρουστεί με το δίκτυο πελατειακών σχέσεων, τους επαναστάτες των γραφείων και του καναπέ, και ασφαλώς, όλους τους ιδιοτελείς γυρολόγους των περιφερειακών τμημάτων και εθελοντικών σωμάτων και τους εκ πεποιθήσεως μίζερους κήνσορες.  

Η φυσική ηγεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού χρειάζεται να προχωρήσει σε ριζική αλλαγή αξιών, αρχών και νοοτροπίας, πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται επανάσταση ελπίδας, όραμα και προοπτική. Μια επανάσταση ιδεών, πέρα και έξω από αμετροέπειες, γενικολογίες και υποσχέσεις. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του οργανισμού, η διαμόρφωση ενός νέου ιδεολογικού προτάγματος με αιχμή την άρση της αναστολής λειτουργίας, την εύρυθμη και λειτουργική διακυβέρνηση, τον σεβασμό στον εθελοντή και στην εθελοντική προσφορά του και τέλος, την αγάπη και αφοσίωση προς την ιδέα του Ερυθρού Σταυρού.

Προέχει η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού Ερυθρού Σταυρού, δίχως διαιρέσεις, αποκλεισμούς, αφορισμούς, εξαρτήσεις και λοιπές σκοπιμότητες. Έναν Ερυθρό Σταυρό που θα διέπεται από κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα θα διακρίνεται από ποιότητα, διαφάνεια, αποκέντρωση, ειλικρίνεια στις σχέσεις μεταξύ των στελεχών και μεταξύ της ηγεσίας και των στελεχών. Έναν Ερυθρό Σταυρό αντάξιο της ελπίδας, των επιθυμιών, των αναγκών, των προσδοκιών και της αγωνίας των σημερινών υγιών εθελοντών του, ώστε να παραδώσουν στην επόμενη γενιά έναν δυναμικό και δημιουργικό Ερυθρό Σταυρό.

Όλοι μαζί ενωμένοι και μονιασμένοι, πρέπει να πλαισιώσουμε και να στηρίξουμε ειλικρινά, με όλες μας τις δυνάμεις, τον εμπνευστή και πρωτεργάτη της εξ υπαρχής ανασυγκρότησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιο Αυγερινό και την φυσική ηγεσία του οργανισμού, ώστε το ακατόρθωτο να γίνει κατορθωτό. Στις μέρες μας. Από εμάς. Το χρωστάμε στο ένδοξο παρελθόν μας, το υποσχεθήκαμε στο δημιουργικό παρόν μας και το οφείλουμε στο απαιτητικό μέλλον μας.

Κλείνοντας την τριλογία «Κινητικότητα Εθελοντών» ο γράφων, ως επίμονος μελετητής και βαθιά γνώστης της ιστορίας του Ερυθρού Σταυρού και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, απομονώνει μια σπουδαία χρονική στιγμή του παρελθόντος και την παραβάλλει με μια επίσης σπουδαία χρονική στιγμή του παρόντος, αναδεικνύοντας μια καθόλου τυχαία ομοιότητα του σήμερα με το χθες.

Δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Γενεύη. 155 χρόνια πίσω. Οι πόλεμοι μαίνονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι κοινωνίες έχουν συγκλονιστεί από την σφαγή και την φρίκη της μάχης του Σολφερίνο. Ο Ερρίκος Ντυνάν μόλις έχει συλλάβει την ιδέα της δημιουργίας του Ερυθρού Σταυρού. Ο Γάλλος Στρατηγός Γκιγιόμ Ντυφούρ, άριστος δεξιοτέχνης στις διαπραγματεύσεις, αναλαμβάνει να διαδραματίσει σημαντικό κι ενεργό ρόλο με γενναία και πρακτική υποστήριξη στις αυλές των βασιλικών οίκων για την διάδοση της ιδέας και την συγκάλεση της πρώτης διεθνούς συνδιάσκεψης του 1864. Ο Ερυθρός Σταυρός καθιερώθηκε.

Πρώτο μισό του 21ου αιώνα. Αθήνα. 155 χρόνια μετά. Οι κρίσεις μαίνονται σε όλη την Ευρώπη. Οι κοινωνίες φοβούνται, εξεγείρονται, άλλες έχουν φτωχοποιηθεί. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διέρχεται βαθιά κρίση και έχει αποπεμφθεί από τους κόλπους του διεθνούς κινήματος. Ο Έλληνας Υποστράτηγος ε.α. Αντώνιος Αυγερινός, χαρισματικός ηγέτης με τόλμη και αποφασιστικότητα, αναλαμβάνει να διαδραματίσει σημαντικό κι ενεργό ρόλο στην εξ υπαρχής ανασυγκρότηση και επιβίωση του οργανισμού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ελπίδα.

Η παρούσα μελέτη / αναφορά θα ενοχλήσει και θα ξεβολέψει πολλούς που επιβιώνουν στις πλάτες και στο έργο των εθελοντών πρώτης γραμμής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μια μοναδική ευκαιρία αφύπνισης παρουσιάζεται για όλους, συστρατεύοντας ιδέες, δυνάμεις, μέσα, ώστε να επιτρέψει ο οργανισμός σε ομαλές συνθήκες λειτουργίας, το έργο του να καταστεί ωφέλιμο και η αποστολή του να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα.

Συμπερασματικά μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η ενοποίηση των εθελοντικών σωμάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για να υλοποιηθεί επιτυχώς, πρέπει να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με ένα μεγαλόπνοο σχέδιο εξυγίανσης, αλλάζοντας ριζικά τον οργανισμό σε τέτοιο βαθμό, που το χθες να μοιάζει μακρινό και ξένο. Η ιστορία της προσφοράς των εθελοντών του, ας γίνει οδηγός για την προσφορά του αύριο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ
Emergency, Crisis and Disaster Manager
Member of International Crisis Management Association
Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection

Πάτρα, 20.07.19

Διαβάστε ή ανακτήσετε το αρχείο αυτού του άρθρου σε μορφή PDF :
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Κινητικότητα Εθελοντών – Οργανόγραμμα και Εξυγίανση

Πηγές Διαδικτύου

Πηγές Βιβλιογραφίας

 • Διαχείριση Διαχειριστών Κρίσεων σε κρίση, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Δεκέμβριος 2018
 • Προετοιμασία Επιχείρησης Διάσωσης, μέρος πρώτο, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Ιανουάριος 2019
 • Κώδικας Δεοντολογίας Εθελοντών Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Οκτώβριος 2018
 • Ηγεσία και Χάος – Μάργκαρετ Τζ. Ουίτλυ, Εκδόσεις Καστανιώτη, έτος 2003
 • Το Μάνατζμεντ σε Καιρούς Κρίσης, Όλγα Επιτροπάκη, Κυριάκος Κυριακόπουλος, Στέφανος Ζάρκος, Εκδόσεις Καστανιώτη, έτος 2011
 • Η Αλγοριθμική Τέχνη των Αποφάσεων, Brian Christian, Tom Griffiths, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, έτος 2018
 • Σκέψη Αργή και Γρήγορη, Daniel Kahneman, Εκδόσεις Κάτοπτρο, έτος 2014
 • Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εκδόσεις Παπαζήση, έτος 1997
 • Ηγεσία, η τέχνη της αλλαγής, Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Εκδόσεις Καρμάνωρ, έτος 2000
 • Διοικητική Κρίσεων, crisis management, Μανώλης Σφακιανάκης, Εκδόσεις Έλλην, έτος 2006
 • Φιλοσοφία, τα βασικά, Nigel Warburton, Εκδόσεις Αρσενίδη, έτος 2015
 • Ενάντια στην Κρίση, η κρίση από άλλη όψη, Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη, Εκδόσεις Θαβώρ, έτος 2011
 • Πώς να επιτυγχάνετε σε όλες τις υποθέσεις της ζωής σας, Αντώνιος Πισσάνος, Εκδόσεις Μακρή, έτος 2004
 • Ψυχολογία με Ψυχή, Ιωάννου Λ. Κιτσάρα, Εκδοτική Εστία, έτος 1983
 • Διαχείριση Εθελοντών, ένα ταξίδι με 13 βήματα, Γεράσιμος Κουβαράς, έκδοση Volunteer4Greece έτος 2015
 • Μάνατζμεντ, Patrick J. Montana και Bruce H. Charnov, εκδόσεις Κλειδάριθμος, έτος 2005

Πηγές Φωτογραφιών

 

(Visited 19 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.