Ε.Ε.Σ. – Ενιαία Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών – Στρατηγική, Ψυχολογία, Υλοποίηση

 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ

Χωρίς κοινό όραμα, στόχο, προσπάθεια, χωρίς συστράτευση των υγιών δυνάμεων των έμμισθων κι εθελοντικών στελεχών, χωρίς ορθή κρίση, ενότητα και ομοψυχία της ηγεσίας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ακόμη κι αν επιτύχει να άρει την αναστολή λειτουργίας που του έχει επιβληθεί από τον διεθνή οργανισμό, δεν θα καταφέρει να προχωρήσει μπροστά και δεν θα προσαρμοστεί στις συνθήκες και στις απαιτήσεις του 21ο αιώνα. Σχέδια μεγαλόπνοα που στοχεύουν στην επιβίωση και στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού, όπως είναι η «Κινητικότητα Εθελοντών», δεν σηκώνουν αντιπολίτευση. Από κανέναν. Στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, η κεντρική διοίκηση πρέπει να στοχεύει δυναμικά στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων (ανθρώπινοι, τεχνολογικοί, οικονομικοί, φυσικοί) ώστε στο εξωτερικό περιβάλλον ο οργανισμός να καταστεί ο αδιαμφισβήτητος και αναγκαίος λειτουργός προστασίας και ασφάλειας της κοινωνίας στους τομείς υγείας, κοινωνικής και πολιτικής προστασίας.  

Δεν περνάει απαρατήρητο από τον οποιονδήποτε (πολύ περισσότερο από τον γράφοντα) το θλιβερό γεγονός της απαξίωσης της ένδοξης επί δεκαετιών ερυθροσταυρικής παιδείας (εταιρική παιδεία) που υποκαταστάθηκε από μια λαβωμένη ερυθροσταυρική παιδεία, όταν αυτή αναπτύχθηκε την περίοδο της 7ετίας της κρίσης και της διαφθοράς στο εσωτερικό περιβάλλον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να εξυπηρετήσει κυρίως προσωπικές σκοπιμότητες και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τα ηθικά πρότυπα εμμίσθων, εθελοντών, διοικήσεων.

Η ένδοξη ερυθροσταυρική παιδεία του οργανισμού, που περιλαμβάνει το όραμα των ιδρυτών, των ιστορικών στελεχών, το σύνολο των αρχών, των αξιών, των συνηθειών, των καλών πρακτικών, των παραδόσεων, της καθοδήγησης, των εννοιών, έγινε η ταυτότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και χαρακτήριζε τον οργανισμό για πολλές 10ετίες, κάνοντάς τον μοναδικό και διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο, αντίστοιχο.  

Για να καταλάβουμε καλύτερα την «εταιρική» παιδεία μιας επιχείρησης, ας κάνουμε εικόνα τον εφευρέτη Thomas Edison, με τα μέσα εκείνης της εποχής, να δουλεύει σκληρά, επίμονα, μεθοδικά, αργά τη νύχτα, κάτω από το φως των κεριών, να καταγράφει βήμα – βήμα τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα, ώστε να ολοκληρώσει και αναδείξει την εφεύρεσή του που ευεργέτησε την ανθρωπότητα και ας αντιληφθούμε την αφοσίωση των σημερινών υπαλλήλων στην εταιρεία που αυτός ίδρυσε, την General Electric. Επίσης, ας κάνουμε εικόνα τον παλιό ταχυδρόμο της ελληνικής υπαίθρου, που καμία δύναμη, ούτε η βροχή, ούτε το χιόνι, ούτε το χαλάζι, ούτε ο δυνατός αέρας, ούτε το σκοτάδι, τον εμπόδιζαν να μεταφέρει εγκαίρως σε τάξη, τα γράμματα σε κάθε σπιτικό και ας αντιληφθούμε την αφοσίωση των σημερινών ταχυδρόμων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Αυτές οι αξίες αποτελούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της «εταιρικής» παιδείας και επηρεάζουν την ηγεσία, τους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους των υπηρεσιών. Δηλαδή, η «εταιρική» παιδεία επηρεάζει και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον κάθε οργανισμού.

Οι θεμελιώδεις αξίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που αποτελούν την ερυθροσταυρική παιδεία του οργανισμού, επισφραγίζονται από τις «επτά Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος» και ολοκληρώνονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας του Εθελοντή» ( https://www.fire.gr/?p=49058 ).

Σε διεθνείς αλλά και εθνικούς οργανισμούς, ενώσεις ανθρώπων, συλλόγους και γενικότερα επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους, όπου υπάρχουν επίσημα διατυπωμένοι κώδικες συμπεριφοράς, «π.χ. Κώδικας Δεοντολογίας», που σκοπό έχουν να κατευθύνουν την επιχειρησιακή συμπεριφορά σε ένα ενιαίο και ηθικά αποδεκτό μοντέλο, όταν μέλος της ηγεσίας ή εργαζόμενος ή εθελοντής ή συμβαλλόμενος, παραβιάσει τον αποδεκτό κώδικα δεοντολογίας, οι συνέπειες που υφίσταται είναι σοβαρές. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας σκεφθούμε έναν γιατρό που παραβιάζει τους κανόνες του ιατρικού συλλόγου της περιοχής του, μπορεί να αποβληθεί από αυτόν ή να του αφαιρεθεί ή άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Εάν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό είχε συσταθεί και λειτουργούσε πριν από χρόνια Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 23 του νέου  Καταστατικού του οργανισμού το 2018, σίγουρα δεν θα είχε την κατάληξη των τελευταίων ετών.

Στο σημείο αυτό ο γράφων θα θέσει κάποια ερωτήματα στον αναγνώστη και στον εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού : ποιοι λόγοι οδηγούν στην αντίδραση μερίδας των εθελοντών έναντι των αποφάσεων της ηγεσίας του οργανισμού; γιατί κάποιοι εθελοντές αντιστέκονται ακόμη και σήμερα στην «Κινητικότητα Εθελοντών» εν μέσω εξελισσόμενων διαδικασιών και ληφθεισών αποφάσεων; γιατί οι προσδοκίες του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. και των εθελοντών είναι διαφορετικές, στο εγχείρημα της ενοποίησης των εθελοντικών σωμάτων;

Θα απαντήσουμε με όρους διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, αλλά θα αφαιρέσουμε από την μελέτη μας την μερίδα εκείνη των εθελοντών που σκοπίμως αντιδρούν και αντιστέκονται για λόγους ιδιοτέλειας.

Η ενοποίηση των εθελοντικών σωμάτων, αποτελεί για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στρατηγικό στόχο και μάλιστα ζωτικής σημασίας. Για να επιτευχθεί, απαιτούνται, στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός είναι αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Από κοινού καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους των διοικητικών στελεχών των θέσεων ευθύνης (τομεαρχών, διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων). Ο στρατηγικός στόχος της ενοποίησης των εθελοντικών σωμάτων, είναι μακροπρόθεσμος στόχος μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Είναι συγκεκριμένος και ρεαλιστικός ως προς την υλοποίηση.

Για να καταλάβουμε την σημασία του στρατηγικού στόχου, θα επικαλεστούμε μια πρόσφατη επέτειο της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντυ, έθεσε στις αρχές της 10ετίας του 1960 έναν στρατηγικό (μακροπρόθεσμο) στόχο που θα έπρεπε να επιτευχθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα : την αποστολή ανθρώπου στην Σελήνη μέχρι το 1970. Προσέξτε, ότι, ο στόχος ήταν μακροπρόθεσμος, κάλυπτε όλη την 10ετία του 1960 και υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσής του, δηλαδή, μέχρι το 1970. Και ο στόχος επετεύχθη ενωρίτερα.

Ο στρατηγικός αυτός στόχος, ήταν απόρροια ενός μεγαλόπνοου στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού : της κατάκτησης του διαστήματος από την Αμερική. Πριν από την Ρωσία.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που ορίζονται κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όπως π.χ. η ενοποίηση των εθελοντικών σωμάτων, μεταφράζονται σε σειρά αποφάσεων, δράσεων και έργα που εξασφαλίζουν την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, μέσω του λειτουργικού προγραμματισμού.

Δηλαδή, ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός είναι αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας του οργανισμού και ο λειτουργικός προγραμματισμός ως φυσική συνέχεια, είναι αποκλειστική ευθύνη των διοικητικών στελεχών των θέσεων ευθύνης.

Με την σειρά του ο λειτουργικός προγραμματισμός περιλαμβάνει καθορισμό αντικειμενικών στόχων (δημιουργία ενιαίας βασικής εκπαίδευσης εθελοντών), ανάθεση αρμοδιοτήτων (εκπόνηση ενιαίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας), ανάπτυξη προτύπων απόδοσης (πιστή εφαρμογή των διαδικασιών, εταιρική συμπεριφορά, αποφυγή λάθους), έλεγχο (ερωτηματολόγιο, αξιολόγηση από προϊστάμενο, αυτοαξιολόγηση), κ.α.

Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ότι τα βήματα που περιεγράφηκαν υλοποιούνται σταθερά και ιεραρχικά και όπου απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις, αποδείχθηκε ότι η ηγεσία του οργανισμού διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά μιας και ο τομέας των μη κυβερνητικών / μη κερδοσκοπικών οργανώσεων όχι μόνο δεν εξαιρείται από τις αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και της διαχείρισης κρίσεων, απεναντίας, επειδή η παραγωγικότητα σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να αποδίδει περισσότερο ποσοτικά και ποιοτικά, ωφελείται εξίσου όπως οι πολυεθνικές εταιρείες και οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Αλλά τι μας διαφεύγει και έχουμε διάσταση απόψεων και προσδοκιών;

Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας κάτι απλό. Από την μια πλευρά έχουμε τους  εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που εργάζονται ανιδιοτελώς, με υψηλό αίσθημα ευθύνης του καθήκοντος και του κινδύνου που διατρέχουν, για ορισμένους συγκεκριμένους λόγους. Δικούς τους, προσωπικούς, εξατομικευμένους λόγους. (σε αυτή την ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «εργάζονται» και όχι τον όρο «προσφέρουν» για να καταλάβουμε το μέγεθος και την βαρύτητα του παραγόμενου έργου από τους εθελοντές και να μην το υποτιμούμε). Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που εκπροσωπεί όλη την ηγεσία και που αναμένει από τους εθελοντές να εργάζονται ευσυνείδητα, υπάκουα, συντεταγμένα, αποδοτικά και δημιουργικά, ώστε να ωφελείται η κοινωνία όταν απευθύνει έκκληση για βοήθεια.

Πρόκειται για τις προσδοκίες των δύο πλευρών. Ηγεσίας και αμισθί εργαζομένων.  Αυτή λοιπόν η άγραφη κατανόηση των προσδοκιών των δύο πλευρών, Προέδρου και εθελοντών, είναι γνωστή διεθνώς ως «ψυχολογική σύμβαση». Αυτή η ψυχολογική σύμβαση σε έναν ανθρωπιστικό οργανισμό όπως είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έντονου και δυναμικού χαρακτήρα έργου και καθημερινότητας,  εξελίσσεται και σε «ψυχολογική σύνδεση». Οι δύο υπαρκτές καταστάσεις αυτές, η ψυχολογική σύμβαση και η ψυχολογική σύνδεση, είναι η απάντηση στις διαρκείς κι έντονες αντιδράσεις των εθελοντών, όπου για ότι «στραβό» κάνουν τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του οργανισμού «φταίει» ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος από την άλλη, πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του την ψυχολογική σύμβαση και την ψυχολογική σύνδεση που έχει με τους εθελοντές του, όταν επιχειρεί κάποια δομική αλλαγή στον οργανισμό, αναγνωρίζοντας ότι, καλοπροαίρετα, παραβιάζονται οι προσδοκίες των εθελοντών, οπότε θα προκύψουν προβλήματα, άμεσα, εάν δεν έχει προηγηθεί αμφίδρομη επικοινωνία με σκοπό την αλληλοενημέρωση και εξασφάλιση αλληλοϋποστήριξης.

Και για να γίνουμε ρεαλιστές και να δώσουμε ταυτότητα στην ανάλυσή μας, θα αναφέρουμε ότι : ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός οφείλει να γνωρίζει τις προσδοκίες των εθελοντών του (σήμερα, εξατομικευμένα ανά εθελοντικό σώμα) και αντιστρόφως, ώστε να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός μεταξύ τους για να υλοποιηθεί επιτυχώς το εγχείρημα της «Κινητικότητας Εθελοντών». Η αμοιβαία γνώση και κατανόηση των προσδοκιών κάθε πλευράς θα έχει θετική επίδραση στην ατομική απόδοση και κατά συνέπεια στην συλλογική απόδοση του εθελοντικού κινήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η έλλειψη αμφίδρομης και ειλικρινούς επικοινωνίας συνήθως έχει καταστροφικά αποτελέσματα (έχουν αποδειχθεί διαχρονικά). Είτε ο Πρόεδρος, είτε οι εθελοντές, πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και να αλληλοενημερώνονται για τις προσδοκίες κάθε πλευράς, ώστε να αποφεύγονται οι απογοητεύσεις, οι υποθέσεις και οι αρνητικές αντιδράσεις. Εάν επέλθει σύμπνοια μεταξύ Προέδρου και εθελοντών (που γίνονται προσπάθειες να επιτευχθεί) τότε θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και ενωρίτερα το εγχείρημα της «Κινητικότητας Εθελοντών».

Αυτή η σχέση, (που περιλαμβάνει την ψυχολογική σύμβαση και την ψυχολογική σύνδεση), όσο κι αν φαίνεται «τραυματισμένη» ή «προβληματική», είναι σχέση δυνατή και αξιοζήλευτη, ανάμεσα στον Πρόεδρο και στους εθελοντές ή αν θέλετε, ανάμεσα στους εθελοντές και στον Πρόεδρο.

Είναι μια σχέση αλληλοσυμπαράστασης, όπου η μια και η άλλη πλευρά νοιώθουν κοντά, μοιράζονται την καθημερινότητα, τους κινδύνους, τις δράσεις, χωρίς να αισθάνεται εξαρτημένη η κάθε πλευρά από την άλλη. Υποστηρίζονται αμοιβαία, ενθαρρύνονται και χαίρονται αμοιβαία, εξελίσσονται αμοιβαία, είναι ειλικρινείς μεταξύ τους και όλη αυτή η μοναδική σχέση, οδηγεί στην αφοσίωση, υπό την προϋπόθεση της προσδοκώμενης ικανοποίησης και των δύο πλευρών και όχι αποκλειστικά της παρούσας και μόνον ικανοποίησης. Με άλλα λόγια, οι εθελοντές παραμένουν αφοσιωμένοι και δεσμευμένοι στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ και αντίστροφα, επειδή πιστεύουν ότι η ποιότητα της σχέσης τους θα βελτιωθεί και θα ενδυναμωθεί εν καιρώ, εμπράκτως, συλλογικά, ξεπερνώντας από κοινού τις όποιες δυσκολίες, εργαζόμενοι από κοινού για τους ανθρωπιστικούς σκοπούς του οργανισμού και απολαμβάνοντας από κοινού την χαρά της ευεργεσίας.

Η κατανόηση αυτής της ιδιότυπης σχέσης, που κυριαρχείται από σκέψεις, αντιλήψεις, δράσεις και συναισθήματα, αποτελεί επιπλέον προαπαιτούμενο για την επιτυχή υλοποίηση των εξελικτικών μεταρρυθμίσεων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και επιβάλλεται η κατανόησή της και από τις δύο πλευρές εξίσου. Δεν πρέπει να υποτιμάται, διότι είναι πέρα για πέρα πραγματική. Η κατανόηση και αποδοχή της θα διευκολύνει στον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που αποβλέπει στο μέλλον σε σχέση με την ανθρωπιστική αποστολή του.

Αβίαστα όμως, αναδεικνύεται ένα νέο ερώτημα : εφόσον υπάρχουν εθελοντές που δεν συμφωνούν και είναι δυσαρεστημένοι με τις αποφάσεις και δράσεις του Ε.Ε.Σ. γιατί δεν φεύγουν και βάλουν κατά του Προέδρου;

Οι λόγοι είναι πολλοί. Ας δούμε μερικούς.

Ένας λόγος είναι το σχήμα της ηγεσίας του οργανισμού. Στα μικρότερα σχήματα ηγεσίας, π.χ. σε 7μελές διοικητικό συμβούλιο υπάρχει σύνδεση απόφασης – προσώπου και αστοχίας – προσώπου, με αποτέλεσμα, κάθε εργαζόμενος, κάθε μέλος, κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίζει ποιος εισηγήθηκε ή ποιος έλαβε την απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις, οπότε, τόσο οι αντιδράσεις όσο και οι χαρακτηρισμοί είναι στοχευμένοι στο πρόσωπο αυτό.

Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το σχήμα ηγεσίας είναι πολύ μεγάλο, είναι πολυάριθμο, συνήθως απρόσωπο αλλά και αδιάφορο για τους εθελοντές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταύτιση για το σύνολο των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στο πρόσωπο του Προέδρου. Το ίδιο ισχύει και για το διοικητικό προσωπικό του οργανισμού στις θέσεις ευθύνης. Είναι πολυάριθμο, απρόσωπο και αδιάφορο για τους εθελοντές. Και γι’ αυτούς υπάρχει ταύτιση στο πρόσωπο του Προέδρου του Ε.Ε.Σ.

Έτσι δικαιολογείται και η άμεση και έντονη αντίδραση στο πρόσωπο ενός, του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Δρ. Αντώνιου Αυγερινού, που προήλθε από την δημοσιοποίηση του μη ικανοποιητικού Προσχεδίου Κανονισμού Νέου Τομέα Εθελοντισμού, το οποίο συνέταξαν τα μέλη της επιτροπής εθελοντισμού, ανεξάρτητα από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ.

Ένας άλλος λόγος είναι η έμπνευση του ανθρωπιστικού ιδεώδους και της ιστορίας του συγκεκριμένου οργανισμού. Είναι γνωστό ότι, η ιστορία, το έμβλημα, η δράση και οι άνθρωποι του οικείου περιβάλλοντος καθενός που υπηρέτησαν τον Ερυθρό Σταυρό διαχρονικά, εμπνέουν τους ανθρώπους και τότε και σήμερα και τους δημιουργούν μια εσωτερική ανάγκη να υπηρετήσουν κι αυτοί με την σειρά τους στο ανθρωπιστικό πεδίο, πολέμων, καταστροφών, επιδημιών, υπό την σημαία – έμβλημα του ανθρωπισμού και της ειρήνης. Και αυτή η ανάγκη είναι τόσο δυνατή που επιβάλλει την παραμονή εντός του οργανισμού παρά τις όποιες αντιθέσεις.

Ένας τρίτος λόγος είναι η ίδια η θέση που κατέχει ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην πυραμίδα της ηγεσίας, της διοίκησης, της λειτουργίας, του δικτύου. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. είναι ο «έχων το γενικό πρόσταγμα». Και αυτό δεν αλλάζει.

Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε επιμέρους λόγους, όπως η φυσιογνωμία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., η ανυπαρξία άλλων ηγετικών στελεχών, κ.α. αλλά δεν υπάρχει λόγος να κουράσουμε.

Εφόσον λοιπόν η επιμονή των εθελοντών στην παραμονή τους εντός του οργανισμού, παρά τις διαφωνίες τους, είναι πραγματικότητα, επιβάλλεται στο εξής, η προετοιμασία των εθελοντών να δομηθεί εξ υπαρχής, επί νέων, ισχυρών και αδιασάλευτων θεμελίων, με εντελώς νέα φιλοσοφία και ορίζοντα το αύριο. Οι άνθρωποι που προσέρχονται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για να γίνουν εθελοντές του, πρέπει να διαμορφώνουν παιδεία και χαρακτήρα από την πρώτη κιόλας επαφή τους με τον οργανισμό, να καλλιεργούνται και ως χαρακτήρες και ως φορείς γνώσεων, να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευγένεια, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια και να αναδεικνύονται διαρκώς στο ανθρωπιστικό πεδίο.

Για να το καταλάβουμε, ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Όταν ανοίγει ένα τριαντάφυλλο, τα πέταλά του, η ποιότητα του χρώματος και της ευωδίας έχουν ήδη διαμορφωθεί από την ρίζα. Είναι αδύνατον με εξωτερικές παρεμβάσεις να τα διαμορφώσεις εκείνη την στιγμή και να βελτιώσεις την ομορφιά και το άρωμά τους. Βοηθάει βέβαια το σκάλισμα, το λίπασμα, το πότισμα, μέχρι την τελευταία στιγμή της ανθοφορίας. Αλλά το βασικότερο είναι η επιμέλεια της τριανταφυλλιάς πριν ξεμπουμπουκιάσει τα άνθη της. Να την κλαδεύεις, να την ποτίζεις, να την φροντίζεις, να την καλλιεργήσεις πρωτύτερα. Όταν ανοίξουν τα άνθη, είναι πλέον αργά για οποιαδήποτε παρέμβαση.

Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να σχεδιαστεί και το νέο μοντέλο εκπαίδευσης των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για να βοηθήσει ο γράφων, θα  δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και την γενική ιδέα, πάνω στα οποία μπορούν εάν θέλουν να «πατήσουν» οι υπεύθυνοι που θα αναλάβουν να σχεδιάσουν την ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών, ώστε να είναι σύγχρονη, ρεαλιστική, ωφέλιμη, επαγγελματικού επιπέδου και διεθνών προτύπων.

Ο γράφων, ως βαθιά γνώστης της οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έχει την υποχρέωση να εξηγήσει πιο πειστικά σε κάθε αναγνώστη και κάθε εθελοντή την τροχιά του οργανισμού : το παρελθόν (πως ξεκίνησε και πως πορεύτηκε στο χρόνο και στα γεγονότα), το παρόν (που βρισκόμαστε σήμερα και πως φτάσαμε εδώ) και το μέλλον (ποιες είναι οι αληθινές προοπτικές του οργανισμού μέσα από ποιες δομικές αλλαγές και διαδικασίες).

Η εκπαίδευση των εθελοντών είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των εθελοντών. Η ανάπτυξη των εθελοντών είναι συνδεδεμένη με την μόρφωση των εθελοντών. Αυτό το μοντέλο σχεδίασε, υλοποίησε και ακολούθησε πιστά ο γράφων, χωρίς βοήθεια  και καθοδήγηση και αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η γενιά των Σαμαρειτών από το 1986 έως το 2011.

Την 25ετία εκείνη, πρωτοπορία και καινοτομία στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο, υλοποιούνταν σε τέτοια συχνότητα και βαθμό, που δύσκολα μπορούσαν να την αντιληφθούν ή παρακολουθήσουν, η ηγεσία, οι ανώτεροι, οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευόμενοι. Όχι μόνο απέδωσαν πολυεπίπεδα πέρα από κάθε προσδοκία, αλλά αποτέλεσαν πρότυπο που  αντιγράφηκε από πολλές δεκάδες νέες εθελοντικές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν αργότερα σε όλη την Ελλάδα. Το μοντέλο αυτό και η ποιότητα των αποτελεσμάτων ξεπέρασαν κατά πολύ τα σύνορα της χώρας μας και έφτασαν να συζητούνται από την ηγεσία του διεθνούς οργανισμού στην Γενεύη, ως καλές πρακτικές ενός εθνικού οργανισμού.

Σήμερα, η «Κινητικότητα Εθελοντών» επιβάλλει επανασχεδιασμό και στην εκπαίδευση, με την γνώση και εμπειρία του χθες και την προοπτική του αύριο. Θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε βήμα – βήμα το εγχείρημα αυτό.

Για να θεσμοθετηθεί και να αλλάξει ριζικά, πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών, με την δημιουργία μιας νέας δομής με την επωνυμία «Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δημιουργία ως δομή και όχι ως έννοια θα συμπληρωθεί είτε με σχετική τεχνική μελέτη είτε με σχετική εγκύκλιο, είτε και με τα δύο μαζί.

Το «Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών» θα παρέχει ενιαία, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου και εξειδικευμένη εκπαίδευση στους πολίτες που επέλεξαν να ενταχθούν στις τάξεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους οποίους θα προετοιμάζει για την διασπορά στις διάφορες σύγχρονες ειδικότητες. Αν και ακούγεται «προχωρημένη» η έννοια «εξειδικευμένη εκπαίδευση» στην ενιαία βασική εκπαίδευση, εν τούτοις πρέπει να υφίσταται ως υποχρεωτική στον χαρακτηρισμό, διότι η αρχική εκπαίδευση στον εθελοντισμό είναι εξειδικευμένη, δηλαδή στοχευμένη, ειδικευμένη και αξιόπιστη.

Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης διαθέτουν όλα τα σώματα στρατού και παράγουν στελέχη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως, π.χ. Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Διασωστών Μάχης, Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών,  Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών, κ.α. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να επιχειρηθεί και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Το «Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών» θα έχει αρχή και τέλος στον χρόνο φοίτησης, στα γνωστικά αντικείμενα, στην διδακτέα ύλη, στις εξετάσεις αξιολόγησης. Θα έχει προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης, καθορισμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προϋποθέσεις διδασκόντων, προϋποθέσεις αξιολόγησης για την επιτυχία των εθελοντών, σύστημα αξιολόγησης διδασκόντων, απεριόριστη βιβλιογραφία ως επιπλέον αναζήτηση πληροφοριών, θα διέπεται από αξιοκρατία, διαφάνεια, απλουστευμένες διαδικασίες, σαφήνεια, αποτελεσματικότητα.

Η φοίτηση στο «Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών», για να εναρμονιστεί με την σημερινή πραγματικότητα και να διευκολύνει στο μέτρο του δυνατού τους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν και να υπηρετήσουν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, πρέπει να γίνεται με το σύστημα της μεικτής εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), αλλά και η αξιολόγηση να γίνεται επίσης με το σύστημα της μεικτής αξιολόγησης (ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών μέσω διαδικτύου για τις θεωρητικές γνώσεις) και (επίδειξη δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας για τις πρακτικές γνώσεις).

Κάθε εκπαιδευμένος εθελοντής, θα λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο σε ψηφιακή μορφή το «Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όταν θα έχει ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση πλήρως και με επιτυχία και το οποίο θα έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει.

Όμως, επειδή η ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών αποτελείται από διάφορα ολοκληρωμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως π.χ. η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες ή η εκπαίδευση στις ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, δίνεται η δυνατότητα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να εκδίδει ανά γνωστικό αντικείμενο το σχετικό με αυτό πιστοποιητικό εκπαίδευσης και να το αποστέλλει σε ψηφιακή μορφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του επιτυχόντα εκπαιδευμένου πλέον εθελοντή. Είναι μια καλή πρακτική που ακολουθούν όλοι οι διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί και τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λειτουργεί ως κίνητρο για τους εκπαιδευόμενους, περνώντας από το ένα γνωστικό αντικείμενο στο άλλο, με ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαδικασία και αποτελέσματα.

Επιπλέον και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της διδαχθείσας ύλης, πρέπει να αναφέρουμε το εξής : Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα, έχει μια  μοναδική ευκαιρία · μέσα από σειρά συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών, να αναδείξει την εκπαίδευση των εθελοντών του σε κυρίαρχο ηγέτη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Όπως συνέβαινε στα χρόνια πριν από την κρίση.

Θα θυμίσουμε στον αναγνώστη και στον εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (και προς επιβεβαίωση όσων ανωτέρω αναφέρθησαν) ότι, την περίοδο που ο γράφων ανέλαβε την ευθύνη του τμήματος εκπαίδευσης του Σώματος Σαμαρειτών, 1986 – 2011, είχε επιτευχθεί και η διαρκής εκπαίδευση εθελοντών, άλλων εθνικών συλλόγων Ερυθρού Σταυρού ή / και άλλων εθνικών διασωστικών ομάδων ξένων χωρών, με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Προς υλοποίηση αυτού, εκπαιδευόντουσαν στην χώρα μας έως το 2011, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εθελοντές – υποψήφιοι διασώστες τεχνικής διάσωσης και εθελοντές – υποψήφιοι διασώστες παραϊατρικής διάσωσης από τις χώρες : Τουρκία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, κ.α. καθιερώνοντας τις διαβαλκανικές εκπαιδεύσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ως διεθνή διαδικασία ανάδειξης εθελοντών διασωστών της περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου γενικότερα.

Επομένως, μπορεί να επανέλθει στην διεθνή σκηνή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέσα από την εκπαίδευση. Επιγραμματικά θα αναφέρουμε μερικές από τις πολλές ενέργειες με χαρακτήρα καινοτομίας και πρωτοπορίας που μπορεί να υλοποιήσει δίχως ή ελάχιστο κόστος, αλλά με πολλά οφέλη οικονομικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, ανθρωπιστικά, ανάπτυξης, αναγνώρισης.

Μια πρώτη ενέργεια είναι να προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στο «Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών», εντάσσοντάς το με τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). Εάν επιτευχθεί τούτο, θα καθιερώσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως μοναδικό και ηγέτη οργανισμό της Ελλάδος στην εκπαίδευση εθελοντών πολιτικής προστασίας. Κατά συνέπεια θα αυξήσει σημαντικά την προσέλκυση νέων μελών, τις εγγραφές, τα έσοδα από την φοίτηση, την φήμη και το κύρος.

Μια δεύτερη ενέργεια είναι να ιδρύσει «Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται όλες οι βασικές και ειδικές εκπαιδεύσει των εθελοντών πολιτικής προστασίας (με έδρα και παραρτήματα, ένα σε κάθε περιφέρεια) για την διευκόλυνση της υλοποίησης της εκπαίδευσης. Στην «Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας» θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύονται και επαγγελματίες (δημόσιοι υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών, των Υπουργείων – των διευθύνσεων πολιτικής προστασίας), αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος.

Μια τρίτη ενέργεια είναι η ανάδειξη νέων, σύγχρονων ειδικοτήτων, που έχουν διεθνή ζήτηση και αναγνωρισιμότητα, όπως π.χ. η ανάδειξη της ειδικότητας «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας» που έχει ζήτηση σε όλες τις χώρες του κόσμου και σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

Για την υλοποίησή του, ο σχεδιασμός της ενιαίας βασικής εκπαίδευσης εθελοντών πρέπει να απαντήσει σε πέντε ερωτήματα, όπως :

 • Τι εύρος ηλικιών αφορά;
 • Τι εθελοντές θέλει να αναδεικνύει;
 • Τι επαγγελματικά προσόντα θα καλύπτει;
 • Τι ειδικότητες εξειδίκευσης θα έχει;
 • Τι συμβολικό κόστος θα έχει;

Η Ενιαία Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών, συνολικής διάρκειας 75 διδακτικών ωρών και 25 ωρών πρακτικής εξάσκησης στα Τ.Ε.Π., αφορά σε όλους τους υποψήφιους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αποτελείται από έξι αυτόνομες θεματικές ενότητες. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής, ο εκπαιδευμένος πολίτης ονομάζεται «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έχει την ευχέρεια να ακολουθήσει οποιαδήποτε σύγχρονη ειδικότητα εξειδίκευσης επιθυμεί, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.

Ας δούμε ανά θεματική ενότητα την ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ενότητα 1η

 • Τίτλος θεματικής ενότητας : «Εισαγωγή στον Εθελοντισμό»
 • Τίτλος πιστοποιητικού εκπαίδευσης : «Εισαγωγή στον Εθελοντισμό»
 • Τύπος πιστοποιητικού : Ψηφιακό, αποστέλλεται στο email
 • Ισχύς πιστοποιητικού : δέκα (10) έτη
 • Διάρκεια εκπαίδευσης : τέσσερις (4) διδακτικές ώρες
 • Εκπαιδευτικό υλικό : σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται στο email
 • Μέθοδος εκπαίδευσης : ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Μέθοδος αξιολόγησης : ασύγχρονη εξ αποστάσεως αξιολόγηση, ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • Διδακτέα ύλη : αναλύονται οι έννοιες περί εθελοντισμού, εθελοντή, εθελοντικής εργασίας, αναφέρονται οι κατηγορίες των εθελοντικών οργανώσεων ως προς το αντικείμενο, την εμβέλεια δράσης, την νομική μορφή σύστασης, αναδεικνύονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εθελοντών, οι ευθύνες και τα δικαιώματα των εθελοντών αλλά και των παρόχων εθελοντισμού, οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την συμμετοχή στην εθελοντική εργασία, κ.α.
 • Εκπαιδευτικός στόχος : στο τέλος της 1ης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τον εθελοντισμό και την εθελοντική εργασία, θα γνωρίζει τις κατηγορίες των εθελοντικών οργανώσεων, θα κατανοεί τις υποχρεώσεις του και τις ευθύνες που θα φέρει υπό την ιδιότητα του εθελοντή, θα γνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που θα έχει απέναντί του η εθελοντική οργάνωση στην οποία θα είναι μέλος, θα είναι σε θέση να αξιολογεί ποια εθελοντική οργάνωση καλύπτει τις ανάγκες του, θα γνωρίζει τα οφέλη που θα αποκομίσει από την εθελοντική του εργασία.
 • Κόστος συμμετοχής : 10 ευρώ
 • Χρήσιμες πληροφορίες : για την επιτυχή υλοποίηση της 1ης θεματικής ενότητας, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψηφίου εθελοντή, ούτε η απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε απογευματινά ή νυχτερινά ωράρια, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών και δεν επιβαρύνονται οικονομικά και οι δύο πλευρές με επιπλέον έξοδα (οδοιπορικά, λειτουργικά, κ.α.).

Ενότητα 2η

 • Τίτλος θεματικής ενότητας : «Ερυθρός Σταυρός – ιστορία, δράση, δεοντολογία»
 • Τίτλος πιστοποιητικού εκπαίδευσης : «Ερυθρός Σταυρός – ιστορία, δράση, δεοντολογία»
 • Τύπος πιστοποιητικού : ψηφιακό, αποστέλλεται στο email
 • Ισχύς πιστοποιητικού : δέκα (10) έτη
 • Διάρκεια εκπαίδευσης : οκτώ (8) διδακτικές ώρες
 • Εκπαιδευτικό υλικό : σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται στο email
 • Μέθοδος εκπαίδευσης : μεικτή εκπαίδευση (6 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 2 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση)
 • Μέθοδος αξιολόγησης : ασύγχρονη εξ αποστάσεως αξιολόγηση, ερωτηματολόγιο 5 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ανάπτυξη 2 θεμάτων
 • Διδακτέα ύλη : η μάχη του Σολφερίνο, η ιδέα, η δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού, οι Συμβάσεις της Γενεύης, τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, τα σύμβολα, η Διεθνής Επιτροπή, η Διεθνής Ομοσπονδία, η ανάπτυξη, το διεθνές δίκτυο, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι επτά Θεμελιώδεις Αρχές, ο κώδικας δεοντολογίας εθελοντή
 • Εκπαιδευτικός στόχος : στο τέλος της 2ης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει την ιστορία της μάχης του Σολφερίνο, την ιστορία της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού, την ιστορία της ίδρυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα κατανοεί πλήρως και θα μπορεί να εφαρμόζει στην πράξη τις επτά θεμελιώδεις αρχές, θα αποδέχεται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ενιαίο κώδικα δεοντολογίας, θα γνωρίζει το διεθνές δίκτυο και τα ανώτατα διοικητικά και εκτελεστικά όργανα του διεθνούς οργανισμού, θα γνωρίζει τι είναι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα κατανοεί την αξία των συμβόλων του Ερυθρού Σταυρού, κ.α.
 • Κόστος συμμετοχής : 10 ευρώ
 • Χρήσιμες πληροφορίες : για την επιτυχή υλοποίηση της 2ης θεματικής ενότητας, θα εφαρμόζεται το σύστημα της μεικτής εκπαίδευσης, ώστε η ευελιξία αυτή να λειτουργεί προς όφελος και των δύο πλευρών.

Ενότητα 3η

 • Τίτλος θεματικής ενότητας : «Αυτοπροστασία και Πολιτική Προστασία»
 • Τίτλος πιστοποιητικού εκπαίδευσης : «Αυτοπροστασία και Πολιτική Προστασία»
 • Τύπος πιστοποιητικού : Ψηφιακό, αποστέλλεται στο email
 • Ισχύς πιστοποιητικού : δέκα (10) έτη
 • Διάρκεια εκπαίδευσης : επτά (7) διδακτικές ώρες
 • Εκπαιδευτικό υλικό : σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται στο email
 • Μέθοδος εκπαίδευσης : μεικτή εκπαίδευση (3 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 4 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση)
 • Μέθοδος αξιολόγησης : ασύγχρονη εξ αποστάσεως αξιολόγηση, ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • Διδακτέα ύλη : αναλύονται οι έννοιες της πολιτικής προστασίας, κατανοείται ο μηχανισμός ενεργοποίησης, αναλύεται ο οικογενειακός σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης ως βασικό μέτρο αυτοπροστασίας του πολίτη, ατομικά και οικογενειακά, περιγράφεται το περιεχόμενου του οικιακού φαρμακείου, αναφέρονται οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, περιγράφεται αναλυτικά η κλήση για βοήθεια, γίνεται αναφορά στους αριθμούς κλήσεως των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, κ.α.
 • Εκπαιδευτικός στόχος : στο τέλος της 3ης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει την ορολογία της πολιτικής προστασίας, π.χ. τι είναι κίνδυνος, τι είναι τρωτότητα, τι είναι ετοιμότητα, κ.α., θα γνωρίζει πως και πότε κινητοποιείται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα γνωρίζει πώς να σχεδιάζει την αυτοπροστασία της οικογένειάς του και ατομικά σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, θα γνωρίζει το περιεχόμενο και τους τρόπους προφύλαξης του οικιακού φαρμακείου, θα γνωρίζει ποιες είναι οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα, με ποιον αριθμό κλήσης κάθε υπηρεσίας και θα έχει κατανοήσει πως γίνεται επιτυχημένα η κλήση για βοήθεια σε υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης μέσα από περιβάλλον πίεσης και άγχους.
 • Κόστος συμμετοχής : 20 ευρώ
 • Χρήσιμες πληροφορίες : για την επιτυχή υλοποίηση της 3ης θεματικής ενότητας, θα εφαρμόζεται το σύστημα της μεικτής εκπαίδευσης, ώστε η ευελιξία αυτή να λειτουργεί προς όφελος και των δύο πλευρών.

Ενότητα 4η

 • Τίτλος θεματικής ενότητας : «BLS / AED & Bleeding Control»
 • Τίτλος πιστοποιητικού εκπαίδευσης : «BLS / AED & Bleeding Control»
 • Τύπος πιστοποιητικού : Ψηφιακό, αποστέλλεται στο email
 • Ισχύς πιστοποιητικού : τρία (3) έτη
 • Διάρκεια εκπαίδευσης : δέκα (10) διδακτικές ώρες
 • Εκπαιδευτικό υλικό : σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται στο email
 • Μέθοδος εκπαίδευσης : μεικτή εκπαίδευση (4 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση)
 • Μέθοδος αξιολόγησης : δια ζώσης αξιολόγηση πέντε δεξιοτήτων, στην βασική υποστήριξη ζωής, στην χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, στον έλεγχο αιμορραγίας τραύματος, ή / και στην λαβή rautek, ή / και στην μέθοδο Heimlich, ή / και στην ίσχαιμο περίδεση, ή / και στην λήψη μέτρων ασφαλείας στην σκηνή του ατυχήματος, ή / και στην κλήση για βοήθεια σε υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης
 • Διδακτέα ύλη : αναλύονται, περιγράφονται και επιδεικνύονται οι δεξιότητες προσέγγισης και διασφάλισης της σκηνής του ατυχήματος, τα ατομικά μέτρα προστασίας, η αλυσίδα διάσωσης, η λαβή rautek, η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, η πρωτογενής εκτίμηση (αεραγωγός, αερισμός, κυκλοφορία – αιμορραγία, νευρολογική κατάσταση, έκθεση στο περιβάλλον), η απόφραξη αεραγωγού, η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με έναν ή / και με δύο αρωγούς, η χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, η θέση ανάνηψης, η αντιμετώπιση πνιγμονής, η μέθοδος Heimlich, η αντιμετώπιση αιμορραγίας, η εφαρμογή ίσχαιμους περίδεσης, κ.α.
 • Εκπαιδευτικός στόχος : στο τέλος της 4ης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές ασφάλειας της σκηνής του ατυχήματος και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ατομικά και συλλογικά, θα έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα ζωτικά σημεία τραυματία και να ερμηνεύει τα ευρήματα, θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει το πρωτόκολλο της βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και το πρωτόκολλο της χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, θα έχει την ικανότητα να ελέγχει μεγάλη αιμορραγία, να εφαρμόζει ίσχαιμο περίδεση, να εφαρμόζει την λαβή rautek, να εφαρμόζει την μέθοδο Heimlich και θα γνωρίζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την παροχή βοήθειας.
 • Κόστος συμμετοχής : 25 ευρώ
 • Χρήσιμες πληροφορίες : η δια ζώσης εκπαίδευση BLS / AED & Bleeding Control, πρέπει να υλοποιείται σε ένα ενιαίο 6ωρο μάθημα, κατά προτίμηση Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης θεματικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος πολίτης, έχει κατανοήσει επακριβώς τι είναι το περιβάλλον του εθελοντισμού, ποιος είναι ο ρόλος του, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του, ποιος είναι ο ρόλος και το έργο του Ερυθρού Σταυρού διεθνώς και στην χώρα μας, έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, γνωρίζει τι είναι η πολιτική προστασία και πως ενεργοποιείται ο μηχανισμός, πως σχεδιάζουμε την αυτοπροστασία και επιβίωση ατομικά και οικογενειακά σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, τι πρέπει να περιέχει το οικιακό φαρμακείο, ενώ έχει αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες – δεξιότητες για την εφαρμογή τεχνικών σωτηρίας από άμεσο κίνδυνο (λαβή rautek, μέθοδος Heimlich, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, εξωτερική αυτόματη απινίδωση, έλεγχο αιμορραγίας, ίσχαιμο περίδεση), γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή βοήθειας, γνωρίζει να πραγματοποιεί κλήση σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, κ.α. Το σύνολο των γνώσεων που έχει λάβει έως του σημείου αυτού, του επιτρέπουν να θεωρείται Επιχειρησιακός Εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στο εξής να μπορεί να συμμετέχει με πρωτεύοντα ρόλο σε αποστολές υγειονομικού χαρακτήρα.   

Ενότητα 5η

 • Τίτλος θεματικής ενότητας : «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και Δράσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας»
 • Τίτλος πιστοποιητικού εκπαίδευσης : «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και Δράσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας»
 • Τύπος πιστοποιητικού : Ψηφιακό, αποστέλλεται στο email
 • Ισχύς πιστοποιητικού : πέντε (5) έτη
 • Διάρκεια εκπαίδευσης : είκοσι (20) διδακτικές ώρες
 • Εκπαιδευτικό υλικό : σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται στο email
 • Μέθοδος εκπαίδευσης : μεικτή εκπαίδευση (10 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση)
 • Μέθοδος αξιολόγησης : δια ζώσης αξιολόγηση μέσω αντιμετώπισης, σεναρίου περιστατικού ψυχικής υγείας, ή / και σεναρίου περιστατικού αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών, ή / και σεναρίου διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας, ή / και σεναρίου ασφαλούς κι επιτυχούς επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων.
 • Διδακτέα ύλη : βασικές αρχές γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας, γνωσιακές τεχνικές, συμπεριφοριστικές τεχνικές, διαχείριση κατάθλιψης, άγχους, πανικού, φοβιών, ψυχοτραυματικού στρες, πένθους, θυμού, κ.α., διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, κώδικας δεοντολογίας στην αντιμετώπιση καταστροφών, ενδεικτικές οδηγίες για την καθοδήγηση πληγεισών κυβερνήσεων, δωρητών κυβερνήσεων, διακυβερνητικούς οργανισμούς διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας, υπηρεσίες φύλαξης, διανομής, παρακολούθησης αποθεμάτων, τα ωφελήματα και οι επιπτώσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασφαλής επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, οργάνωση ομάδων εθελοντών, ηγεσία ομάδας, ιεραρχία, δίκτυο αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών, δομή, τρόπος λειτουργίας, αναζήτηση μέλους, κ.α.
 • Εκπαιδευτικός στόχος : στο τέλος της 5ης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, θα έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται συγκεκριμένες καταστάσεις ψυχικής υγείας στον τόπο του ατυχήματος ή της καταστροφής, θα γνωρίζει τις αρχές διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας και τα πρωτόκολλα που την διέπουν, θα έχει την ικανότητα να αναλάβει, υπό καθοδήγηση, μικρής και μεσαίας κλίμακας διαχείριση διοικητικής μέριμνας μιας επιχείρησης, θα γνωρίζει την ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αποτελεσματική επικοινωνία μέσω αυτών, θα γνωρίζει τις βασικές αρχές του δικτύου αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών και θα μπορεί να συνδράμει τις διαδικασίες επικουρικά και αποτελεσματικά.
 • Κόστος συμμετοχής : 25 ευρώ
 • Χρήσιμες πληροφορίες : η επιτυχής ολοκλήρωση και της 5ης θεματικής ενότητας, εξειδικεύει τον εκπαιδευόμενο πολίτη, καθιστώντας τον αποτελεσματικό λειτουργό στις ερυθροσταυρικές δράσεις, με πρωτεύοντα ρόλο.

Ενότητα 6η

 • Τίτλος θεματικής ενότητας : «Πρώτες Βοήθειες»
 • Τίτλος πιστοποιητικού εκπαίδευσης : «Πρώτες Βοήθειες»
 • Τύπος πιστοποιητικού : Ψηφιακό, αποστέλλεται στο email
 • Ισχύς πιστοποιητικού : πέντε (5) έτη
 • Διάρκεια εκπαίδευσης : είκοσι έξι (26) διδακτικές ώρες
 • Εκπαιδευτικό υλικό : σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλεται στο email
 • Μέθοδος εκπαίδευσης : μεικτή εκπαίδευση (8 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 18 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση)
 • Μέθοδος αξιολόγησης : δια ζώσης αξιολόγηση μέσω επίδειξης δεξιοτήτων, όπως π.χ. πρωτογενής εκτίμηση τραυματία, ακινητοποίηση σε φορείο, μεταφορά φορείου με 2 ή με 4 αρωγούς, διάσωση από τροχαίο ατύχημα, αφαίρεση κράνους, θέση ανάνηψης, περιποίηση και επίδεση τραύματος, ακινητοποίηση άκρου, αλλά και μέσω αντιμετώπισης σεναρίου, όπως π.χ. αντιμετώπιση εργατικού ατυχήματος από ύψος, αντιμετώπιση τραυματιών από πυροβόλο όπλο, αντιμετώπιση ακατάσχετης αιμορραγίας, αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος με σχολικό λεωφορείο, κ.α.
 • Διδακτέα ύλη : όλη η διδακτέα ύλη των πρώτων βοηθειών, όπως είναι σε ισχύ στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από το έτος 2005, πλήρως αναθεωρημένη, και επικαιροποιημένη έως σήμερα
 • Εκπαιδευτικός στόχος : στο τέλος της 6ης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσματικά πρώτες βοήθειες, με ασφάλεια, σε αστικό περιβάλλον.
 • Κόστος συμμετοχής : 25 ευρώ
 • Χρήσιμες πληροφορίες : η επιτυχής ολοκλήρωση και της 6ης θεματικής ενότητας, εξειδικεύει τον εκπαιδευμένο πολίτη στις πρώτες βοήθειες, καθιστώντας τον αποτελεσματικό λειτουργό στις ερυθροσταυρικές δράσεις, με πρωτεύοντα ρόλο.

Η πρακτική εξάσκηση στα Τ.Ε.Π. των δημοσίων νοσοκομείων, θα ολοκληρώσει την ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρέπει να είναι διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών μόνον και να στοχεύει στον εγκλιματισμό με τον χώρο του επείγοντος και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Στο σημείο αυτό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, απονέμει το Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών. Πλέον ο εκπαιδευμένος πολίτης είναι ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με γνώσεις, δεξιότητες, κρίση και ικανότητες.

Έπειτα από θεωρητική κατάρτιση 75 ωρών και πρακτική εξάσκηση στα Τ.Ε.Π. 25 ωρών, ο εκπαιδευμένος πολίτης δεν δύναται να θεωρείται «δόκιμος», αλλά πρέπει υποχρεωτικά να θεωρείται «εθελοντής» και μάλιστα ικανός, ενεργός και επιχειρησιακός.

Συνοπτικά λοιπόν, η ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών έχει ως εξής :

Ενιαία Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

 
Θεματική ΕνότηταΤίτλος Θεματικής ΕνότηταςΏρες Εκπαίδευσης
Ενότητα 1ηΕισαγωγή στον Εθελοντισμό4   ώρες
Ενότητα 2ηΕρυθρός Σταυρός – ιστορία, δράση, δεοντολογία8   ώρες
Ενότητα 3ηΑυτοπροστασία και Πολιτική Προστασία7   ώρες
Ενότητα 4ηBLS / AED & Bleeding Control10 ώρες
Ενότητα 5ηΠρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και

Δράσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας

20 ώρες

Ενότητα 6ηΠρώτες Βοήθειες26 ώρες
 
ΔεξιότητεςΠρακτική Εξάσκηση στα Τ.Ε.Π.25 ώρες
 
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών100 ώρες

Η ενιαία βασική εκπαίδευση εθελοντών, πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου έκαστου έτους.

Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης της Ελλάδος, διότι πραγματοποιεί εκπαίδευση / επιμόρφωση / εξειδίκευση σε δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον ως οργανισμός που εμπεριέχει την εκπαίδευση και κατάρτιση και οδηγεί σε πιστοποίηση, δηλαδή σε αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, απολαμβάνοντας όλα τα ευεργετήματα της ελληνικής νομοθεσίας.

Οι σύγχρονες ειδικότητες που πρέπει να αναδείξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχουν να κάνουν με την κάλυψη των σημερινών αναγκών της κοινωνίας και την αποτελεσματικότητα στην επέμβαση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που ο γράφων θα προσπαθήσει να αναδείξει προσεχώς.

Μια διαπίστωση που μπορεί να κάνει ο αναγνώστης και ο εθελοντής, είναι η συμβολή της εκπαίδευσης στην γενικότερη οικονομική πολιτική του οργανισμού. Η οικονομική ευμάρεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν πρέπει να επαφίεται  στην κρατική επιχορήγηση μόνον. Πρέπει να αναζητούνται διαρκώς πόροι από τα κονδύλια που ήδη υπάρχουν και διατίθενται, ακόμη και μέσα από τις  εκπαιδεύσεις πολιτών, εταιρειών, εθελοντών, όσο και μέσα από τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα,  διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες ή μέσα από ανάληψη μεγάλων έργων στην εκπαίδευση / επιμόρφωση.

Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δώσουμε ένα παράδειγμα, βάση του μοντέλου της ενιαίας βασικής εκπαίδευσης εθελοντών που αναπτύξαμε : Ας υποθέσουμε ότι την εκπαιδευτική χρονιά 2019 – 2020, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εγγράφονται συνολικά σε όλη την επικράτεια 1.000 υποψήφιοι εθελοντές, οι οποίοι ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαίδευσή του για την απόκτηση του πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης εθελοντών. Όπως προκύπτει από την συμβολική οικονομική συμμετοχή ανά θεματική ενότητα, κάθε πολίτης πρέπει να καταβάλει το συνολικό ποσό των 115 ευρώ. Εάν το πολλαπλασιάσουμε επί τους 1.000 εκπαιδευόμενους, αυτόματα έχουμε το συνολικό ποσό εσόδων των 115.000 ευρώ από εκπαίδευση, τα οποία θα παραμένουν στα περιφερειακά τμήματα (το αντίστοιχο ποσό ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκπαιδευομένων πολιτών του τοπικού τμήματος), ως κάλυψη λειτουργικών εξόδων εκπαίδευσης, κ.λ.π., οπότε δεν θα επιβαρύνεται το κεντρικό ταμείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ακριβώς όμως, επειδή το κόστος θα είναι της τάξεως των π.χ. 115 ευρώ ανά άτομο, το πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης εθελοντών πρέπει να έχει αντίκρισμα και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες της ηγεσίας του οργανισμού. Δηλαδή, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπορεί επί παραδείγματι να εισηγηθεί την δημιουργία νόμου του κράτους όπου κάθε εθελοντής που θα εντάσσεται σε εθελοντική οργάνωση πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, να διαθέτει υποχρεωτικά το Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί όχι μόνο το ύψος των εσόδων του οργανισμού από την εκπαίδευση, αλλά και την καθοριστική συμβολή στην ενιαίου επιπέδου βασική εκπαίδευση των εθελοντών, υψηλής επαγγελματικής ποιότητας, όλων των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας της Ελλάδος.

Αναγκαίο; νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, πρωθυπουργικές εξαγγελίες έχουν εκδοθεί και ακουστεί κατά καιρούς δίχως να φείδονται υποσχέσεων και απραγματοποίητων λόγων και έργων. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει αποδείξει από την ιστορία και την πορεία του, ότι πρωτοπορεί και καινοτομεί, όπου η πολιτεία στερείται. Αναγκαίο λοιπόν, για την εξασφάλιση των εθελοντών, για την ασφάλεια της κοινωνίας, για την εμπιστοσύνη των θεσμών. Κάποιος πρέπει να αναλάβει επικεφαλής και να οδηγήσει με ασφάλεια εμπρός. Και αυτός είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ

Emergency, Crisis and Disaster Manager
Member of International Crisis Management Association
Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection

Πάτρα, 10.08.19

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF, πατήστε εδώ!

Πηγές Διαδικτύου

 • https://www.icrc.org/en/who-we-are/history
 • https://www.timesnews.gr/
 • https://www.toxrima.gr/eksygiansi-sti-dikaiosyni/
 • http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t32/t32_03.htm
 • https://www.armonikizoi.com/2013/allilo
 • https://choratouaxoritou.gr/?p=85867
 • http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1267

Πηγές Βιβλιογραφίας

 • Διαχείριση Διαχειριστών Κρίσεων σε κρίση, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Δεκέμβριος 2018
 • Προετοιμασία Επιχείρησης Διάσωσης, μέρος πρώτο, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Ιανουάριος 2019
 • Κώδικας Δεοντολογίας Εθελοντών Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Οκτώβριος 2018
 • Κινητικότητα Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, e-book, Ιούλιος 2019
 • Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος, Γεώργιος Μάριος Ι. Καραγιάννης, Εκδόσεις Ε.Ε.Σ., Ιούνιος 2009
 • Ηγεσία και Χάος – Μάργκαρετ Τζ. Ουίτλυ, Εκδόσεις Καστανιώτη, έτος 2003
 • Το Μάνατζμεντ σε Καιρούς Κρίσης, Όλγα Επιτροπάκη, Κυριάκος Κυριακόπουλος, Στέφανος Ζάρκος, Εκδόσεις Καστανιώτη, έτος 2011
 • Η Αλγοριθμική Τέχνη των Αποφάσεων, Brian Christian, Tom Griffiths, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, έτος 2018
 • Σκέψη Αργή και Γρήγορη, Daniel Kahneman, Εκδόσεις Κάτοπτρο, έτος 2014
 • Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εκδόσεις Παπαζήση, έτος 1997
 • Ηγεσία, η τέχνη της αλλαγής, Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Εκδόσεις Καρμάνωρ, έτος 2000
 • Διοικητική Κρίσεων, crisis management, Μανώλης Σφακιανάκης, Εκδόσεις Έλλην, έτος 2006
 • Φιλοσοφία, τα βασικά, Nigel Warburton, Εκδόσεις Αρσενίδη, έτος 2015
 • Ενάντια στην Κρίση, η κρίση από άλλη όψη, Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη, Εκδόσεις Θαβώρ, έτος 2011
 • Πώς να επιτυγχάνετε σε όλες τις υποθέσεις της ζωής σας, Αντώνιος Πισσάνος, Εκδόσεις Μακρή, έτος 2004
 • Ψυχολογία με Ψυχή, Ιωάννου Λ. Κιτσάρα, Εκδοτική Εστία, έτος 1983
 • Διαχείριση Εθελοντών, ένα ταξίδι με 13 βήματα, Γεράσιμος Κουβαράς, έκδοση Volunteer4Greece έτος 2015
 • Μάνατζμεντ, Patrick J. Montana και Bruce H. Charnov, εκδόσεις Κλειδάριθμος, έτος 2005

Πηγές Φωτογραφιών

 • https://www.sccpre.cat/mypng/detail/42-429667_open-book-line-art.png
 • https://www.simetexo.gr/images/stories/LOGOS/logo_red_cross.gif
 • https://d27jtzrzu07nn1.cloudfront.net/media/images/Red_Cross_Refugee_Program.2e16d0ba.fill-760×285-c100.jpg
 • https://www.healthupdate.gr/wp-content/uploads/2019/07/17h-panellinia-lampadidromia-660×304.jpg
 • http://www.redcross.gr/files/PhKalamata2.png
 • https://www.patrasevents.gr/imgsrv/f/full/2865507.jpg
 • http://elearninguncovered.com/wp-content/uploads/2016/05/Training-Page-Banner-Icon-2-01.png
 • https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJ0j9dP0Qbqhqd1rkTSZM0aRt73IhEiTVDcZEXuPQLiPTXSt28
 • https://cdn2.slidemodel.com/wp-content/uploads/7782-01-6-step-cycle-diagram-template-for-powerpoint-16×9-1.jpg
 • https://www.samarites.gr/cache/files/37d32407db7d34eb6c2f46563248f91127523850.jpg
(Visited 4 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.