Διαχείριση Κρίσεων 3o μέρος

 

17/6/2014

Μοντέλο Διαχείρισης Κρίσεων
Οι Gonzalez-Herrero και Pratt πρότεινε ένα μοντέλο διαχείρισης κρίσεων όπου εντοπίζουν τρία διαφορετικά στάδια της διαχείρισης κρίσεων.

Διάγνωση της κρίσης

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανίχνευση των πρώιμων δεικτών της κρίσης. Είναι η φάση για τους ηγέτες να αισθανθούν τα προειδοποιητικά σήματα της κρίσης και να προετοιμάσουν τους πολίτες να την αντιμετωπίσουν με θάρρος και αποφασιστικότητα. Οι ηγέτες πρέπει να επανεξετάζουν την απόδοση των υφισταμένων τους συχνά και να γνωρίζουν τις δυνατότητές τους.
Ο ρόλος του διαχειριστή δεν είναι για να κάθεται στο γραφείο του  και να φωνάζει στους υφισταμένους του. Θα πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του. Να παρακολουθεί την απόδοση τακτικά και να βοηθά τους ανώτερους του να προβλέψουν τη κρίση όπως και να προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες. Κανείς δεν πρέπει να αγνοήσει τα ανησυχητικά σήματα της κρίσης, τουναντίον θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να την αποτρέψει. Πάρτε την πρωτοβουλία. Μην περιμένετε για τους άλλους.

Σχεδιασμός

Μόλις μια κρίση εντοπιστεί, η ομάδα διαχείρισης κρίσεων πρέπει αμέσως να δράσει. Πρέπει να αποφύγουμε τον πανικό. Να δημιουργηθούν οι σχετικές στρατηγικές για να αποφευχθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καθίστε να συζητήσετε για να βγει μια λύση η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα κατά τη στιγμή της κρίσης. Είναι σημαντικό να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις. Κάποιος πρέπει να είναι σε εγρήγορση κυρίως για τα θύματα. Βεβαιωθείτε για τα γεγονότα και τα στοιχεία σας ώστε είναι σωστά. Μην βασίζεστε σε απλές εργασίες, εικασίες και παραδοχές. Θα σας κοστίσει αργότερα.

Προσαρμογή στις αλλαγές

Όλοι πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις και αλλαγές για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού στο εγγύς μέλλον. Είναι σημαντικό να αναλυθούν οι αιτίες που οδήγησαν στη κρίση. Τα λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν και νέα σχέδια και οι διαδικασίες πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα.

Θεωρία Διαρθρωτικών Συστημάτων Λειτουργίας

Σύμφωνα με τη θεωρία των διαρθρωτικών λειτουργιών των συστημάτων, η επικοινωνία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων. Η σωστή ροή των πληροφοριών σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας είναι απαραίτητη. Η διαφάνεια πρέπει να διατηρηθεί σε όλα τα επίπεδα. Η Διοίκηση πρέπει να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους υφισταμένους και να τους παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τη στιγμή της κρίσης. Αγνοώντας τους ανθρώπους δεν βοηθά, αντίθετα κάνει την κατάσταση χειρότερη. Οι ανώτεροι πρέπει να είναι σε τακτική επαφή με τους υφισταμένους. Οι ηγέτες πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να ζητήσει από τους υφισταμένους να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Η Θεωρία διάχυσης της καινοτομίας 

Προτείνεται από Everett Rogers, υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως υποδηλώνει το όνομα κατά τη διάρκεια της κρίσης κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να σκεφτεί με τρόπο πρωτοποριακό για να ξεπεραστούν οι δύσκολες στιγμές. Κάποιος πρέπει να είναι έτοιμος με ένα εναλλακτικό σχέδιο. Όταν υπάρχει μια καινοτόμος ιδέα δεν πρέπει να την κρατείτε μυστική. Διαδώστε την ιδέα ανάμεσα σε όλους τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη για να περάσει ιδέες και πληροφορίες στην επιθυμητή μορφή.

Θεωρία άνισης μεταχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου

Προτάθηκε από τον James. Σύμφωνα με την θεωρία, η ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων οδηγεί σε κρίση στο χώρο εργασίας. Διαφοροποιήσεις λόγω της κάστας, το προφίλ της δουλειά, κλπ. απογοητεύουν τους εργαζόμενους με πολύπλοκες και απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Σχέδιο Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης

Τι είναι ένα Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσεων;

Τα άτομα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση βήμα προς βήμα κατά τη διάρκεια κρίσιμων καταστάσεων. Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Είναι έγκλημα να παρθεί παρορμητική και βιαστική απόφαση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι σημαντικό να υπάρχει λογική σκέψη και υιοθέτηση στρατηγικών που θα λειτουργήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης . Διαμαρτυρίες και γκρίνιες δεν οδηγούν πουθενά.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων αναφέρεται σε ένα λεπτομερές σχέδιο που περιγράφει τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια κρίσιμων καταστάσεων ή κρίσεων .

Κάθε σχέδιο που ετοιμάζεται από τους ανωτέρους και τα μέλη της ομάδας διαχείρισης κρίσεων μαζί με το σχετικό προσωπικό θα βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεπεράσει την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γιατί Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσεων ;

Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων βοηθά τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν μια προσέγγιση εστιασμένη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης .
Το Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων επεξεργάζεται τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη διοίκηση, και τους εργαζόμενους για να αντιμετωπίσουν τη κρίση. Δίνει μια λεπτομερή επισκόπηση των ρόλων και των ευθυνών κατά τη διάρκεια της κρίσης . Τα άτομα που εκπροσωπούν την ομάδα διαχείρισης κρίσεων διαμορφώσει σχέδιο διαχείρισης κρίσης για τη μείωση των επιπτώσεων μετά από κρίση στο χώρο εργασίας.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων βοηθά τους διευθυντές και τους προϊσταμένους να ληφθούν γρήγορα και σχετικές ενέργειες σύμφωνα με την κατάσταση. Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων προστατεύει έναν οργανισμό από την αναπόφευκτη απειλές και επίσης καθιστά το μέλλον του ασφαλούς . Τα εν λόγω σχέδια να μειώσουν την αστάθεια και την αβεβαιότητα μεταξύ των εργαζομένων και να τους βοηθήσει να επικεντρωθούν στην εργασία τους .

Χαρακτηριστικά του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων θα πρέπει να γίνει με την παρουσία όλων των στελεχών. Κάθε μέλος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να έχει λόγο στο σχέδιο. Είναι σημαντικό για τον καθένα να δώσει πολύτιμες ιδέες και προτάσεις.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους προβληματικούς τομείς και να προτείνει πιθανές λύσεις ώστε  να βοηθήσει στην έξοδο από την κρίση το συντομότερο δυνατό .
Βεβαιωθείτε ότι τα σχέδια να είναι ρεαλιστικά.

Πώς να κάνει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων ;

Προσδιορίστε τις προβληματικές περιοχές και διάφορους παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση.
Συζητήστε τα ζητήματα και τους τομείς που προκαλούν ανησυχία μεταξύ σας σε ένα ανοικτό φόρουμ για όλους ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους .
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακριβείς πληροφορίες. Να μην εξαρτάται από τα έργα εικασία και παραδοχές. Διπλό-ελέγξτε τα στοιχεία πριν από την υποβολή του τελικού σχεδίου.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων, δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο σε τρόπους για να ξεπεραστεί η κρίση, αλλά και για υπάρξουν οι  διαδικασίες ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο μέλλον.

Για το Fire.gr, Χ. Ζαφειρίου
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Κρίσεων από το ΙΝ. ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.