Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Π.Υ. της Νέας Υόρκης

 

22/10/2014

Ιστορική αναδρομή…

Το 1996 είναι η χρονιά όπου ο τότε Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Rudolph William Louis “Rudy” Giuliani εφαρμόζοντας μια σειρά μεταρρυθμίσεων αποφασίζει να εντάξει την Υπηρεσία Ασθενοφόρων (Emergency Medical Service) που ήταν μέρος της Δημοτικής Επιχείρησης Υγειάς και Νοσοκομείων (Health and Hospitals Corporation) και αντιμετώπιζε μια σειρά προβλημάτων, κάτω από την Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (FDNY). Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων μέχρι εκείνη την χρονιά λειτουργούσε ως «προέκταση» του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων. Διέθετε κάθε μέρα «στον δρόμο» περίπου 150 Ασθενοφόρα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (Basic Life Support Ambulance) και 50 Ασθενοφόρα Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής (Advance Life Support Ambulance) τοποθετημένα σε 16 σταθμούς γύρω από Νέα Υόρκη. Η προμήθεια υλικών (αναλώσιμα και μηχανολογικός εξοπλισμός) εξασφαλίζονταν μέσω των νοσοκομείων ενώ υπήρχε αρκετά καλή σχέση και συνεργασία με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων. Παρόλα αυτά όμως διαχρονικά η EMS παρέμενε υποχρηματοδοτούμενη και σε 2η προτεραιότητα, γεννώντας μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, με την Δημοτική Επιχείρηση Υγειάς και Νοσοκομείων να ρίχνει το βάρος στα νοσοκομεία.

Οργάνωση και προσωπικό…

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δικό της Αρχηγό (Chief of the Bureau of EMS) που αναφέρεται απευθείας στον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης. Τον Αρχηγό της Υπηρεσίας βοήθα ο Υπαρχηγός, ο Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης, ο Διευθυντής Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, ένας  Τμηματάρχης  Εκπαίδευσης και τρεις Τμηματάρχες Ιατρικών επιχειρήσεων. Σε επιχειρησιακό επίπεδο η Νέα Υόρκη είναι χωρισμένη σε 5 τομείς όπου κάθε τομέας έχει τον προϊστάμενό του (Division Chief). Κάθε τομέας διαιρείται σε σταθμούς που διοικείται από τον διοικητή και στην συνέχεια στους επόπτες/υπεύθυνους βάρδιας.

Η Υπηρεσία συνολικά διαθέτει:

 • 34 Σταθμούς ασθενοφόρων,
 • 200 Απλά ασθενοφόρα (Basic Life Support Ambulance),
 • 50 Κινητές μονάδες (Advance Life Support Ambulance),
 • 35 Ασθενοφόρα (20 απλά και 15 κινητές μονάδες) ΡαδιοΒιοΧημικών (Haz-Tac Ambulance)
 • 10 Διασωστικές κινητές μονάδες (Rescue Medic Unit),
 • 5 Λεωφορεία διασκευασμένα για την αντιμετώπιση συμβάντων Μαζικής Απώλειας Υγείας (Μ.Α.Υ.)
 • 5 Οχήματα για την υλικοτεχνική υποστήριξη συμβάντων (Μ.Α.Υ.) και την ανάκτηση των υλικών ακινητοποίησης των τραυματιών κατά την μεταφορά των καθημερινών εκτάκτων περιστατικών στα νοσοκομεία.
 • 1 Κινητή Μονάδα Αναπνευστικής Θεραπείας
 • 1 Διασωστικό Πλοιάριο,
 • Πλήθος οχημάτων διοίκησης.

Το προσωπικό των ασθενοφόρων διακρίνεται σε Τεχνικούς Επείγουσας Ιατρικής – Βασικής Εκπαίδευσης (Emergency Medical Technician – Basic) εν συντομία «ΕΜΤ» που στελεχώνουν τα απλά ασθενοφόρα και σε Τεχνικούς Επείγουσας Ιατρικής – Παραϊατρικούς (ΕΜΤ – PARAMEDIC) εν συντομία «PARAMEDIC» που στελεχώνουν τις κινητές μονάδες. Ειδικότερα, τα Haz-Tac Ambulances στελεχώνονται ανάλογα με τον τύπο του ασθενοφόρου από ΕΜΤ ή PARAMEDIC που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στην παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας σε επικίνδυνο περιβάλλον και φέρουν επιπρόσθετα ειδικό εξοπλισμό. Αντίστοιχα, οι Rescue Medic Units στελεχώνονται από PARAMEDIC που έχουν εκπαιδευτεί τόσο στην παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας σε επικίνδυνο περιβάλλον όσο και στην τεχνική διάσωση. Όπως τα Haz-Tac Ambulances έτσι και οι Rescue Medic Units φέρουν επιπρόσθετα διασωστικό εξοπλισμό. Η Υπηρεσία εκπέμπει κατά μ.ο. σε πρωινή και απογευματινή βάρδια περίπου 170 απλά ασθενοφόρα και 40 κινητές μονάδες ενώ στην νυχτερινή βάρδια περίπου 100 απλά ασθενοφόρα και 20 κινητές μονάδες.  Επιπρόσθετα, εκπέμπει περίπου 20 Haz-Tac Ambulances και 5 Rescue Medic Units. Τα ειδικά ασθενοφόρα ανταποκρίνονται σε συνηθισμένα περιστατικά και εφόσον υπάρξει περιστατικό αρμοδιότητάς τους αποστέλλονται.

Από κάθε σταθμό ασθενοφόρων βγαίνει και ένας Επόπτης (Supervisor Paramedic) με χρόνια εμπειρίας και ειδική εκπαίδευση ο οποίος ανταποκρίνεται σε σοβαρά περιστατικά, επιβλέπει τα πληρώματα των ασθενοφόρων και διαχειρίζεται τομείς όπως επείγουσα προνοσοκομειακή διαλογή (Triage), εγκατάσταση και διαχείριση σταθμού διαλογής θυμάτων μαζικού ατυχήματος, παρακολούθηση των εμπλεκομένων πόρων (ασθενοφόρα, βοηθητικά οχήματα, πρόσθετο προσωπικό) και γενικότερα θέματα που άπτονται του προνοσοκομειακού χώρου εκτός από την κάθε αυτού παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας. Τέλος, συνεργάζεται με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής ή/και της Αστυνομίας κατά περίπτωση όταν εμπλέκονται και άλλες δυνάμεις .

EMT και PARAMEDIC….

Η εκπαίδευση ενός ΕΜΤ διαρκεί περίπου 200 ώρες ενώ ενός PARAMEDIC περίπου 2 χρόνια. Η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι PARAMEDIC παρακολουθούν περισσότερα μαθήματα ιατρικής φύσεως αποκτώντας επιπρόσθετα καθήκοντα από τον ΕΜΤ όπως πραγματοποίηση και ανάγνωση πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος, χρήση μόνιτορ – απινιδωτή, ενδοφλέβια και ενδοοστική χορήγηση φαρμάκων, ενδοτραχιακή διασωλήνωση και άλλες επεμβατικές ενέργειες στο θύμα – ασθενή όπως κρικοθυρεοειδοτοµή και θωρακοτομή. Τα καθήκοντα ενός EMT περιορίζονται σε βασικές ενέργειες όπως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, ακινητοποίηση τραυματία, μέτρηση και χορήγηση οξυγόνου, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και επιπέδου σακχάρου, διαχείριση αεραγωγού με τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού ή λαρυγγικού σωλήνα. Επίσης, το σύνολο του προσωπικού παρακολουθεί και βασικά μαθήματα πυροσβεστικής τέχνης που περιλαμβάνουν πυροσβεστική ορολογία, χρήση αναπνευστικής συσκευής κ.α. Τέλος, ανά τακτά διαστήματα είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και σε κοινές εκπαιδεύσεις με το πυροσβεστικό προσωπικό.

Οι EMT και οι PARAMEDIC εργάζονται ως επί το πλείστον χωρίς επίβλεψη, με τη χρήση ιατρικών πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκαν από τους γιατρούς έκτακτης ανάγκης (emergency physicians). Τα πληρώματα των ασθενοφόρων ξεκινούν την βάρδια τους από τον σταθμό και στη συνέχεια αναπτύσσονται σε ολόκληρη την πόλη για καλύτερη κάλυψη. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με εξετάσεις στις οποίες μπορούν να πάρουν μέρος απόφοιτοι λυκείου και πιστοποιημένοι ΕΜΤ και PARAMEDIC από ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς φορείς. Οι ΕΜΤ μπορούν να συμμετάσχουν σε εσωτερικές εξετάσεις και να γίνουν PARAMEDIC. Οι PARAMEDIC μπορούν να εξελιχθούν μέχρι τον βαθμό του Αρχηγού του κλάδου. Τέλος, και στους δυο δύναται η δυνατότητα με εσωτερικές εξετάσεις να μεταταγούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πυροσβέστες. Συνολικά στην Υπηρεσία ασθενοφόρων υπηρετούν 3,621 ΕΜΤ και PARAMEDIC συμπεριλαμβανομένου και των βαθμοφόρων.

Λίγα στατιστικά…

Η Υπηρεσία ανταποκρίνεται μόνο σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης που σε 24ωρη βάση ξεπερνούν τις 3.500 από τους 8,3 εκατομμύρια κατοίκους και 2 εκατομμύρια εργαζόμενους και τουρίστες. Αυτό αντιστοιχεί στο 67% με το υπόλοιπο 33% να αφορά διακομιδές μεταξύ νοσοκομείων και κλινικών καθώς και προγραμματισμένες διακομιδές που δεν πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία αλλά από τα λεγόμενα εθελοντικά ασθενοφόρα. Όπως στις περισσότερες Υπηρεσίες ασθενοφόρων ένα ποσοστό των κλήσεων έκτακτης ανάγκης δυστυχώς δεν αφορά πραγματικά έκτακτα περιστατικά αλλά στοχεύουν στη χρήση του ασθενοφόρου ως μέσο για την δωρεάν μεταφορά στο νοσοκομείο. Το 2013 ανταποκρίθηκε σε 1,309,811 περιστατικά πραγματοποιώντας 986.739 διακομιδές στα νοσοκομεία. Τα 23.945 αφορούσαν ανακοπές και πνιγμούς με μ.ο. άφιξης του ασθενοφόρου τα 5:19’’ από την ώρα που ο διαβιβαστής θα λάβει την κλήση από τον χειριστή του 911. Τα 428.897 περιστατικά αφορούσαν άλλες απειλητικές για την ζωή καταστάσεις με μ.ο. άφιξης τα 6:47’’ και τα 856.969 περιστατικά αφορούσαν μη απειλητικές για την ζωή καταστάσεις με μ.ο. άφιξης τα 9:30’’.

Σήμερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης είναι η μεγαλύτερη Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης στις ΗΠΑ και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά από του Τόκυο.

Δημήτρης Ζέρβας
Εθ. Αρχιπυροσβέστης
Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

Πηγές:

 • Wikipedia.org
 • http://www.nyc.gov/html/fdny/html/home2.shtml

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.