Το Πυροσβεστικό Σώμα της Ολλανδίας

 

14/6/2010

Την ευθύνη για την οργάνωση της πυροπροστασίας στις Κάτω Χώρες την έχουν οι Δήμοι. Σχεδόν το σύνολο των 443 δήμων έχουν τις δικές τους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος του δήμου.

Προσωπικό και Οργάνωση

Οι υπηρετούντες στο σύνολο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών φτάνουν τους 27.000 εκ των οποίων μόνο οι 5.000 είναι μόνιμοι που υπηρετούν κυρίως στις μεγάλες πόλεις και ως αξιωματικοί στα μικρότερα αστικά κέντρα μαζί με τους εθελοντές. Τα τελευταία χρόνια η ένταξη 750 γυναικών αλλά και ατόμων από μειονοτικές ομάδες έχει επιφέρει καλύτερη αντανάκλαση στην κοινωνία. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και ένας εθνικός πίνακας κενών θέσεων για τους υποψήφιους πυροσβέστες.

Σε όλη την Ολλανδία υπάρχουν περίπου 1.000 επαγγελματικοί και εθελοντικοί πυροσβεστικοί σταθμοί. Ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός περιλαμβάνει περισσότερα από 1.500 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 500 μεγαλύτερα υδροφόρα, πάνω από 130 κλίμακες και 50 βραχιονοφόρα, 300 διασωστικά και ασθενοφόρα, 200 ειδικά οχήματα (συσκευών, καταδυτικών μονάδων, αφρού, μεταφοράς ταχυπλόων κινητά κέντρα κ.α.) και πάνω από 1.000 βοηθητικά. Επιπλέον, υπάρχουν 1.500 ρυμουλκούμενα στη διάθεσή της για διάφορους σκοπούς και 730 ειδικές αποσπώμενες υπερκατασκευές (κοντέινερ) διαφόρων χρήσεων όπως χημικά εργαστήρια, μονάδες ΡΒΧΠ και μονάδες απομόνωσης. Για μεγάλα ατυχήματα ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όλες οι περιφέρειες και οι μεγαλύτερες πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν ειδικές κινητές μονάδες που φέρουν όλα τα είδη του απαιτούμενου πρόσθετου ειδικού εξοπλισμού.

Το 2005 στις Κάτω Χώρες υπήρξαν 132.000 κλήσεις στην Πυροσβεστική. Από αυτές οι 46.800 ήταν ψευδείς συναγερμοί, οι 44.000 ήταν κλήσεις πυρκαγιάς και οι 41.100 για παροχή βοήθειας, που κυμαίνεται από μια γάτα στο δέντρο, απεγκλωβισμό από ανελκυστήρα μέχρι απελευθέρωση θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Το ίδιο έτος έχασαν την ζωή τους από πυρκαγιά 76 άτομα, 1307 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι 47 πυροσβέστες και 840 άνθρωποι διασώθηκαν από πυρκαγιές.

Εκπαίδευση

Η πυροσβεστική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες είναι εξαιρετικά απαιτητική. Οι υποψήφιοι Πυροσβέστες και Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε περιφερειακό επίπεδο από ειδικό οργανισμό κατάρτισης με την εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης, ενώ η εκπαίδευση των υποψήφιων Αξιωματικών πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο υπό την αιγίδα του Ολλανδικού Ινστιτούτου Πυρόσβεσης & Πρόληψης Έκτακτων Αναγκών και χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Η βασική περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε συναφή με την πυρόσβεση αντικείμενα, ενώ για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη υποχρεούνται σε επιπλέον μαθήματα στον τομέα της διοίκησης, της αντιμετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης κρίσεων και μεγάλων συμβάντων.

Οι σωματικές απαιτήσεις τόσο για την πρόσληψη όσο και για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη είναι πολύ υψηλές. Όλο το προσωπικό ακόμα και κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου “εξετάζονται” για τις σωματικές και διοικητικές τους ικανότητες, όπως ήρεμη και ομαλή διαχείριση συμβάντος υπό συνθήκες έντονης ψυχολογικής πίεσης και ακραίων συνθηκών, αναρρίχηση, άλματα, διατήρηση ισορροπίας με πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό κτλ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εκπαίδευση που πρέπει να παρακολουθήσουν οι υπεύθυνοι πυρασφαλείας των μεγάλων βιομηχανιών που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών των Επιχειρήσεων (NIBHV).

Ασφάλεια στη Εργασία

Το ομόσπονδο κράτος εκτός από την βαρύτητα που δίνει στις διαδικασίες πρόσληψης και κατάρτισης, δίνει μεγάλη προσοχή και στην ασφάλεια του προσωπικού. Αυτό πετυχαίνεται μέσω της αυστηρής νομοθεσία “περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία” που αποτελεί και την βάση τόσο για τη λειτουργία των οργανισμών βοήθειας (BHV) αλλά και για τους εργαζόμενους των διαφόρων εταιριών και βιομηχανιών.

Εθελοντισμός

Το μεγαλύτερο μέρος του πυροσβεστικού προσωπικού αποτελείται από εθελοντές. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό για το σύστημα να έχει πάντα αρκετούς διαθέσιμους. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Η εκπαίδευση είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των επαγγελματιών. Η εκπαίδευση των υποψήφιων εθελοντών, πραγματοποιείται στην τοπική εθελοντική υπηρεσία και μπορεί να ξεπεράσει και τους έξι μήνες αναλόγως την διαίρεση των 150 ωρών. Συνήθως είναι 4 ή 6 ώρες κάθε Παρασκευή απόγευμα. Περίπου άλλες 150 ώρες απαιτούνται για τους ήδη εθελοντές που επιθυμούν να γίνουν υπαξιωματικοί.

Οι εθελοντές για την συμμετοχή τους στα συμβάντα λαμβάνουν από 10-15 € ανά ώρα εργασίας, αναλόγως του βαθμού τους και στιγμή της ημέρας που απασχολούνται (νύχτα, Κυριακές, αργίες).


Βιομηχανική Πυροπροστασία

Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια και λιμάνια της χώρας διαθέτουν δικές τους πυροσβεστικές υπηρεσίες ενώ εφαρμόζεται ειδική αυστηρότερη νομοθεσία στην περίπτωση των αεροδρομίων και των επικίνδυνων βιομηχανιών.

Επιπλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι όλες υποχρεωμένες να διαθέτουν ομάδα Πυρασφάλειας και Πρώτων Βοηθειών από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους για την πρώτη επέμβαση σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατάσβεσης πυρκαγιάς, βοήθεια για την εκκένωση των κτιρίων κτλ.

Περιφερειακή Συνεργασία

Οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες των δήμων συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο συστήνοντας 25 “Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διευθύνσεις”.
Ο σχεδιασμός της πυρόσβεσης και διάσωσης υπάγεται εν μέρει στην περιφερειακή διεύθυνση η οποία είναι υπεύθυνη επίσης για την προμήθεια και συντήρηση του εξοπλισμού, την εκπαίδευση των πυροσβεστών, την διαχείριση μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και την κατάρτιση σχεδίων αστικών και δασικών επεμβάσεων. Παράλληλα βρίσκεται σε στενή συνεργασία και με τους άλλους τοπικούς και περιφερειακούς εμπλεκομένους φορείς για την αντιμετώπιση μεγάλων συμβάντων.

Επιπλέον, συμμετέχει στην διαχείριση, μαζί με την αστυνομία και την υπηρεσία πρώτων βοηθειών, ενός επιχειρησιακού κέντρου έκτακτης ανάγκης που ασχολείται με την λήψη όλων των κλήσεων έκτακτης ανάγκης της περιοχής και την ενεργοποίηση των υπηρεσιών και των σταθμών.

Την κεντρική εποπτεία των περιφερειακών διευθύνσεων έχει το Υπουργείο Εσωτερικών του Βασιλείου. Η χρηματοδότηση τους γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους συμμετέχοντες δήμους και σε μικρότερο από την κεντρική κυβέρνηση.

Περιφερειακό Κέντρο Έκτακτων Αναγκών

Σε κάθε περιφέρεια λειτουργεί και ένα συντονιστικό κέντρο έκτακτων ανακτών που είναι υπεύθυνο για την λήψη όλων των κλήσεων έκτακτης ανάγκης και την διαβίβαση τους στις πυροσβεστικές & αστυνομικές υπηρεσίες και στα τοπικά κέντρα άμεσης βοήθειας.

Στελεχώνεται από προσωπικό και των τριών υπηρεσιών επιτρέποντας έτσι στα τρία επιχειρησιακά τμήματα να ανταλλάσουν γρήγορα πληροφορίες, επιτυγχάνοντας ταχεία και συντονισμένη βοήθεια στους πολίτες που έχουν ανάγκη και καλύτερη διαχείριση των υπηρεσιών.

Η αίθουσα επικοινωνίας & ελέγχου είναι συνδεδεμένη με όλες τις τοπικές υπηρεσίες μέσω ενός ψηφιακού δικτύου που επιτρέπει όχι μόνο την μετάδοση φωνής αλλά και την ανταλλαγή εικόνων και δεδομένων. Τέλος, το κέντρο δέχεται και τις κλήσεις των περισσότερων αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης των μεγάλων κτηρίων, οργανισμών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Η τηλεφωνική ειδοποίηση γίνεται μέσω του αριθμού 112.

Δίκτυα Επικοινωνίας

Το 2004 εγκαταστάθηκε ένα Εθνικό Δίκτυο Επικοινωνίας βασισμένο στο σύστημα TETRA με την ονομασία C2000 το οποίο και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των κέντρων επιχειρήσεων, του διαχειριστή βάσης και των οχημάτων αλλά και των οχημάτων μεταξύ τους. Παράλληλα για την ειδοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών από τους οικείους σταθμούς ή το κέντρο, λειτουργεί και ένα δίκτυο γνωστό ως Ρ2000. Με το ίδιο σύστημα είναι εφοδιασμένοι όλοι οι πυροσβεστικοί σταθμοί, το πρώτο όχημα εξόδου του πυροσβεστικού σταθμού και οι αξιωματικοί υπηρεσίας μέσω του οποίου αποστέλλονται είτε σε “pager” είτε σε τερματική οθόνη τα στοιχεία του συμβάντος και πρόσθετες πληροφορίες. Επιπλέον, όλα τα οχήματα διαθέτουν αυτόματο σύστημα εντοπισμού θέσης (AVLS) και Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

Εθνική Υπόθεση

Η Ολλανδία είναι μια χώρα που έχει παράδοση στην διαβούλευση. Η περίφημη “poldermodel” σύμφωνα με την οποία οι διάφοροι εταίροι διαπραγματεύονται “επί στρογγυλής τραπέζης” έως ότου φθάσουν σε μια συμφωνία είναι ολλανδική εφεύρεση.

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλές ενώσεις και οργανισμοί που έχουν ενεργό ρόλο στην πυρασφάλεια.

Οι σημαντικότερες ενώσεις είναι:

 • Η Ολλανδική Ένωση των Πυροσβεστικών Σωμάτων (NVBK),
 • Η Βασιλική Ολλανδική Ένωση των Πυροσβεστικών υπηρεσιών (KNBV) και
 • Το Συμβούλιο των Διευθυντών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διευθύνσεων (CCRB).
  Με τη σειρά τους, οι ενώσεις αυτές συγκροτούν την Ολλανδική Ομοσπονδία Πυρόσβεσης (NBF).

  Επίσης σε εθνικό επίπεδο δραστηριοποιούνται:

 • Η Ολλανδική Ένωση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση Καταστροφών και (NVBR).
 • Το Ολλανδικό Ινστιτούτο για την Πυρόσβεση και την Αντιμετώπιση Καταστροφών (NIFV) το οποίο μεταξύ άλλων καταρτίζει και τα προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό της πυροσβεστικής και για όλους όσους εμπλέκονται στην καταπολέμηση της φωτιάς και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα λειτουργεί και ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης – πυρόσβεσης.
 • Το Εθνικό Πυροσβεστικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (NBDC) και
 • Η Ολλανδική Ένωση Επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πυρόσβεση (VBB),

  Στον Ιστορικό τομέα υπάρχουν

 • Το Εθνικό Πυροσβεστικό Μουσείο Hellevoetsluis,
 • Το Πυροσβεστικό Μουσείου Borculo και
 • Το Ίδρυμα Ιστορίας Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

  Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης υπάρχει η Διεύθυνση Πυρόσβεσης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείο Εσωτερικών. Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την πολιτικές που εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο σε θέματα πολιτικής προστασίας ενώ διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στους τομείς της πυρόσβεσης του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και της διαχείρισης κρίσεων.

  Πρόληψη

  Η Ολλανδικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δίνουν μεγάλο βάρος στον τομέα της πρόληψης, ίσως και μεγαλύτερο από ότι στην καταστολή.
  Η βιομηχανική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών καθώς και η αύξηση της κίνησης στην ξηρά και την θάλασσα, στην πυκνοκατοικημένη Ολλανδία, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ατυχημάτων και των κινδύνων. Για την αντιμετώπιση τους αναπτύχθηκε μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των άλλων εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

  Επιπλέον σε κάθε νέο κτήριο ή μεγάλο κατασκευαστικό έργο που παρουσιάζει πυροσβεστικό ενδιαφέρον, η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει το παρόν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του παρακολουθώντας στενά την τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών που έχουν θεσπιστεί από τον σχεδιασμό του μέχρι και την περάτωση.
  Σε κάθε μεγάλο κτήριο, βιομηχανία, επιχείρηση υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών κτλ. και η υπηρεσία προβαίνει απροειδοποίητα στον έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας (παθητικών και ενεργητικών) ακόμα και στον έλεγχο της προσβασιμότητας από τα πυροσβεστικά οχήματα.

  Στην πρόληψη συμμετέχουν ενεργά και κοινωνικοί φορείς συστήνοντας διαφόρους οργανισμούς όπως:

 • Το Ίδρυμα για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (Stichting Consument en Veiligheid),
 • Το Ολλανδικό Ινστιτούτο για τις Συνθήκες Εργασίας και
 • Το Ίδρυμα Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας.

  Ταυτόχρονα οι Εταιρείες Ασφάλειας Πυρός έχουν δημιουργήσει:

 • Το Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη, που ενεργεί ως φορέας πιστοποίησης για την πρόληψη διαρρήξεων και πυρκαγιών και με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση των εγκαταστάσεων συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς, πυρόσβεσης, κλπ. και
 • Τον Οργανισμό Διάσωσης, ο οποίος ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος από την πυροσβεστική υπηρεσία και έχει ως στόχο να παρέχει άμεση υποστήριξη στα θύματα των ζημιών από πυρκαγιές και τον περιορισμό περαιτέρω απωλειών ή ζημιών με την παρουσία ειδικών του οργανισμού στον τόπο του περιστατικού μέσα σε μια ώρα ώστε να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

  Τέλος, η “Monumentenwacht”, είναι ένας φορέας που δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών. Ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της πυρασφάλειας ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων. Κάθε χρόνο χιλιάδες τέτοια κτίρια επιθεωρούνται λεπτομερώς από το προσωπικό του οργανισμού και οι εκθέσεις που γράφονται από τους επιθεωρητές, εκτός από τις συστάσεις, αποτελούν τη βάση για τη βελτίωση της πυρασφάλεια και των συστημάτων πυρόσβεσης που έχουν εγκατασταθεί.

  Το μέλλον

  Οι προσπάθειες των Υπηρεσιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι συνεχείς και μεγάλες. Αν και το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης για την κατάρτιση και τον εξοπλισμό, οι ιθύνοντες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν.

  Το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους και των συνεργασιών ολοένα και διευρύνεται και για αυτό ζητείται η διεξαγωγή περισσοτέρων ασκήσεων δεδομένου ότι ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός είναι άχρηστος χωρίς την συστηματική κατάρτιση ενώ αυξάνεται συνεχώς και το βάρος που δίνεται στην ασφάλεια του προσωπικού.
  Τέλος, η προστασία του περιβάλλοντος είναι άλλη μια πτυχή όπου οι Υπηρεσίες ασχολούνται όλο και περισσότερο.

  Δημήτρης Ζέρβας
  Εθελ. Αρχιπυροσβέστης

  Γεν. Γραμ. ΠΕΕΠΣ

  Πηγές:
  1. Σημειώσεις από επισκέψεις σε Υπηρεσίες της Ολλανδίας
  2. Ενημερωτικά Φυλλάδια & Ιστοσελίδες Ολλανδικών Π.Υ.

 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.